Verksamhetsförlagd utbildning Primärvården (VFU)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i primärvården ska erbjudas olika studentkategorier.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i primärvården erbjuds i samarbete med Malmö Universitet, Högskolan Kristianstad samt Lunds Universitet. Ansvarig för planeringen av praktikplatserna via Praktikplatsen.se är Primärvårdens utbildningsenhet (PUE).

Peer Learning

Rapport

Rapport Peer Learning som handledningsmodell för sjuksköterskestudenter under VFU på vårdcentraler.

Kontakt

Primärvården Skåne
Karin Werner Öhrnberg, karin.wernerohrnberg@skane.se
Projektledare Peer Learning, Leg. Sjuksköterska/Folkhälsovetare,
VFU- samordnare

Projektledare Peer Learning och studentledda mottagningar (område primärvård) från Malmö Universitet och ansvarig utbildare i Peer Learning för primärvården Skåne
Taghrid Jassim, taghrid.jassim@mau.se
Leg. Sjuksköterska och Universitetsadjunkt

Mer om VFU primärvård

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.