Utvecklingsenhet barnhälsa

Utvecklingsenhet barnhälsa erbjuder kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdens personal.

Enheten verkar för en jämlik och säker hälso- och sjukvård till barn och ungdomar i Region Skåne och erbjuder kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdens personal. Enheten bedriver inte något kliniskt arbete.

Utvecklingsenhet barnhälsa tillhör Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning vid Koncernkontoret och samordnas av Enheten för kunskapsstyrning och FoU.

Uppdraget

Uppdraget innefattar bland annat:

  • Utvecklingsfrågor
  • Utbildningar – samverkan internt/externt
  • Samverkan med kunskapsstyrningen, bland annat genom LPO/LAG
  • Samverkan om barn i utsatta livssituationer (BIUL)
  • Kvalitetssäkring och uppföljning av barnhälsovård
  • Stöd till barnhälsovården
     

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.