Utvecklingsenhet barnhälsa

Utvecklingsenhet barnhälsa verkar för en god, jämlik och rättvis hälso- och sjukvård för barn och ungdomar i Skåne genom att samverka med det nationella systemet för Kunskapsstyrning, samt genom att stödja, utveckla och kvalitetssäkra barnhälsovården i Region Skåne.

Organisatoriskt tillhör Utvecklingsenhet barnhälsa Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning vid Koncernkontoret och samordnas av Enheten för Kunskapsstyrning.

Uppdragsbeskrivning

Nationella riktlinjer och program

Utvecklingsenhet barnhälsa arbetar med implementering av riktlinjer och program, exempelvis nationellt barnhälsovårdsprogram för barn i åldrar 0–6 år.

Nationellt barnhälsovårdsprogram (rikshandboken-bhv.se)

Utbildning och stöd till verksamheter inom barnhälsa

Utvecklingsenhet barnhälsa arrangerar introduktionsutbildning för nya medarbetare inom barnhälsovården, utbildning i föräldraskapsstöd i samarbete med psykologer inom barn- och föräldrahälsa samt externa föreläsningar om barnhälsa vid olika lärosäten i Skåne.

Utvecklingsenhet barnhälsa håller även i digitala vaccinationskonsultationer och nätverksträffar för att tidigt fånga upp verksamhetens behov.

Kvalitetssäkring och uppföljning

Utvecklingsenhet barnhälsa utför förbättringsarbete gällande insamling av hälsodata inför anslutning till barnhälsovårdens nationella hälsodataregister (BHVQ) och Nationella vaccinationsregistret (NVR).

Det är stor variation av dokumentation i PMO. Utvecklingsenhet barnhälsa har inlett förbättringsarbetet eftersom kvalitet på indata påverkar kvalitet på automatiska uttag. Syftet med förbättringsarbetet är att öka kvaliteten på indata och göra dokumentation enhetlig i PMO. Det ska vara lätt att göra rätt.

Samverkan inom Kunskapsstyrning

Utvecklingsenhet barnhälsa samverkar inom Kunskapsstyrning med exempelvis de som arbetar med:

  • Barn i utsatta livssituationer.
  • Barnets rättigheter.
  • Enheten för tandvårdsstyrning för att ta fram en modell för bättre samarbete mellan tandvård.
  • Barnavårdscentralen på lokal nivå.

Team Barnhälsa

Team Barnhälsa på Utvecklingsenhet barnhälsa består av följande kompetenser: administratör, barnhälsovårdsöverläkare, barnsjuksköterska, distriktssköterska, läkare i socialmedicin, projektledare, psykolog i barn- och föräldrahälsa.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.