Utvecklingsenhet barnhälsa

Utvecklingsenhet barnhälsa ingår i det nationella kunskapsstyrningssystemet och erbjuder stöd för hälso- och sjukvårdens medarbetare.

Enheten verkar för en jämlik hälso- och sjukvård av hög kvalitet till barn och ungdomar i Skåne i samarbete med relevanta aktörer. 

En del av utvecklingsenheten utgörs av Region Skånes centrala BHV-enhet som bland annat implementerar det nationella barnhälsovårdsprogrammet samt bedriver regionalt och nationellt samarbete i barnhälsovårdsfrågor.

Organisatoriskt tillhör Utvecklingsenhet barnhälsa Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning vid Koncernkontoret där den samordnas av Enheten för kunskapsstyrning och FoU.

Uppdraget

Uppdraget innefattar bland annat:

  • Utvecklingsfrågor
  • Utbildningar – samverkan internt/externt
  • Samverkan med andra delar av kunskapsstyrningen, exempelvis LPO/LAG
  • Samverkan med hälso- och sjukvård samt tandvård för barn och ungdomar
  • Samverkan om barn i utsatta livssituationer (BIUL)
  • Kvalitetssäkring och uppföljning av barnhälsovård
  • Stöd till barnhälsovården, bland annat i vaccinfrågor

Relaterad information

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.