Läkarmedverkan, råd och stöd till den kommunala hälso-och sjukvården

Regionens ansvar för Läkarmedverkan för råd, stöd och utbildning till personal i den kommunala hälso- och sjukvården regleras i ett regionövergripande gällande avtal mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne i hälso- och sjukvårdsfrågor.

Vårdgivare, som ska bedriva Läkarmedverkan för råd, stöd och utbildning till personal i den kommunala hälso- och sjukvården, ska i lokalt avtal med kommunen(-erna) reglera på vilket sätt detta ska ske samt hur stor procentuell andel av ersättningen per kommun som ska utgå till Vårdgivaren. 

Ett skriftligt lokalt avtal enligt den av Uppdragsgivaren anvisade mallen,
ska undertecknat av Vårdgivaren och ansvarig för kommunen insändas till Diariet, Rådhus Skåne, 291 89 Kristianstad senast trettio (30) dagar före avtalsperiodens start.

Ersättning 2020 (pdf)

Ersättning 2019 (pdf)

Ersättning 2018 (pdf)

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter