Läkarmedverkan, råd och stöd till den kommunala hälso-och sjukvården

Regionens ansvar för Läkarmedverkan för råd, stöd och utbildning till personal i den kommunala hälso- och sjukvården regleras i ett regionövergripande gällande avtal mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne i hälso- och sjukvårdsfrågor.

Vårdgivare, som ska bedriva Läkarmedverkan för råd, stöd och utbildning till personal i den kommunala hälso- och sjukvården, ska i lokalt avtal med kommunen(-erna) reglera på vilket sätt detta ska ske samt hur stor procentuell andel av ersättningen per kommun som ska utgå till Vårdgivaren. 

Ett skriftligt lokalt avtal enligt den av Uppdragsgivaren anvisade mallen,
ska undertecknat av Vårdgivaren och ansvarig för kommunen insändas till Diariet, Rådhus Skåne, 291 89 Kristianstad senast trettio (30) dagar före avtalsperiodens start.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.