Allmäntjänstgöring (AT)

Allmäntjänstgöring (AT) kompletterar grundutbildningen i medicin med praktiska erfarenheter för att bli legitimerad läkare och kunna arbeta självständigt.

På denna sida finns information till dig som ska påbörja din AT-tjänstgöring, samt för dig som är handledare eller ansvarig för AT-läkare.

För dig som AT-läkare i Region Skåne finns ytterligare information på respektive förvaltnings hemvist (intranät).

Regionala riktlinjer och dokument

AT-tjänstgöring i allmänmedicin

  • Undervisningen är obligatorisk. Förhinder meddelas till AT-studierektor Stefan Johansson: stefan.j.johansson@skane.se

   Tisdagen den 7 juni, Praktiska färdigheter ortopedi (förmiddagen) Gynekologi och ÖNH (eftermiddagen)

   • Tid: 08:30-17:00.
   • Plats: KTC plan 13 CSK.
   • Föreläsare: Maria Jörheim, Philip Ekelund och Sven Tarras-Wahlberg.
   • Övrig information: Observera, endast för nya AT i primärvården.

   Tisdagen den 14 juni, Gynekologiska sjukdomar

   • Tid: 13:30-17:00.
   • Plats: Kvinnoklinikens konferensrum plan 2 CSK.
   • Föreläsare: Joen Björnberg.
   • Övrig information: 
  • Undervisningen är obligatorisk. 

   Vårterminen 2022

   Onsdagen den 18 maj, ingen undervisning

   Övrig information: Ingen undervisning på grund av AT-tenta fredagen den 20 maj. 

   Onsdagen den 25 maj, Kognitivmedicinsk utredning

   • Tid: 13:30 - 16:30.
   • Plats: Minnesmottagning Ängelholm.
   • Föreläsare: Moa Wibom.
   • Övrig information: Inför, hur fungerar omsorgen kring kognitivt svikande pat i din kommun: demens-ssk? Samordnare? Boende? Samt läs vårdriktlinjen på Vårdgivare Skåne. 

   Måndagen den 1 juni, Konsultationsmetodik

   • Tid: 13:30-16:30.
   • Plats: Afrodite, Apollo, Hermes, Helios, Poseidon plan 4 Olympiahuset.
   • Föreläsare: Viktor Lundblad med flera. 
   • Övrig information: 

   Onsdagen den 3 juni, AT-dag

   • Tid: 
   • Plats: 
   • Föreläsare: 
   • Övrig information: 

   Onsdagen den 8 juni, Ortopedisk undersökning hos sjukgymnast

   • Tid: 13:30-16:00.
   • Plats: Gorthonrummet plan 3, Zeus plan 4, Olympiahuset.
   • Föreläsare: Marie Bengtsson och Henrik Zetterman.
   • Övrig information: Lämplig klädsel, undersökning av varandra.

   Onsdagen den 15 juni, Diabetes i primärvården

   • Tid: 13:30-16:30.
   • Plats: Epsilon, S-plan, Helsingborgs lasarett
   • Föreläsare: Miriam Pikkemaat.
   • Övrig information: 

   Ingen undervisning mellan den 22 juni till 10 augusti

   Onsdagen den 17 augusti, Försörjningsstöd med mera och arbetsmarkandsförvaltning, Helsingborgs kommun

   • Tid: 13:30-16:30.
   • Plats: Gorthonrum plan 3, Olympiahuset.
   • Föreläsare: Ida Vesterlund.
   • Övrig information: 

   Onsdagen den 24 augusti, Levnadsvanor

   • Tid: 13:30-16:30.
   • Plats: Gorthonrum pl 3 Olympiahuset
   • Föreläsare: Mikael Wibom
   • Övrig information: 

   Onsdagen den 31 augusti, MVC

   • Tid: 13:30-16:30.
   • Plats: Gorthonrum pl 3 Olympiahuset
   • Föreläsare: Marie Lindroth
   • Övrig information: 

   Onsdagen den 7 september, Avslutning

   • Tid: 13:30-15:30.
   • Plats: Gorthonrum plan 3, Olympiahuset
   • Föreläsare: Anna Jarslund Broman.
   • Övrig information: 
   • Undervisningen är obligatorisk. Förhinder meddelas till AT-studierektor Annika Rahm Andersson via e-post: annika.rahmandersson@skane.se

    Höstterminen 2022

    Onsdagen den 14 september, Kognitiva sjukdomar 

    • Tid: 8.15-10 
    • Plats: Tidskiften, MFC (Jan Waldenströmsg 5) 
    • Föreläsare: Isabelle Glans, ST-läkare, Minneskliniken 

    Onsdagen den 14 september, Uppstartsmöte med AT-studierektor i primärvården för AT-läkare som börjat i primärvården sedan senaste uppstartsmötet

    • Tid 10.30-12
    • Plats: Grupprum Apoteket, MFC

    Onsdagen den 21 september, Barn i fara, orosanmälan 

    • Tid 8.15-10.15  
    • Plats: Tidskriften MFC (Jan Waldenströmsg 5)
    • Föreläsare: Kerstin Bergmark och Louise Laurell, Barnskyddsteamet

    Onsdagen den 21 september, AT-chefsträff Lund, Malmö Tbg

    • Tid: Klockan 10.45-11.45
    • Plats: Tidskriften A (Malmö/Tbg-läkare), Tidskriften B (Lund-läkare)
    • Ansvariga: Helene Malm, Christian Frantz, Per Wihlborg
    • Övrig information: För AT-läkare Sus Lund, Malmö, Tbg

    Tisdagen den 27 september, Praktisk undervisning i ögonundersökning och primärvårdsortopedi 

    • Tid: Undervisning i grupper, heldag 
    • Plats: Practicum och Ögonmottagningen, Lund 
    • Föreläsare: Marion Schroeder, Ivana Huzevkova och Linda Carlsson
    • Övrig information: Separat inbjudan skickas via mail

    Onsdagen den 28 september, Yrsel  

    • Tid 8.15-10  
    • Plats: Tidskriften MFC (Jan Waldenströmsg 5)
    • Föreläsare: Lennart Johansson, distriktsläkare

    Fredagen den 7 oktober Försäkringsmedicin Lund och Landskrona 

    Heldag. För tid och plats se separat inbjudan som kommer via mail

    Tisdagen den 11 oktober, STRAMA-dag, anmäl er via länken senast 30 september

    Onsdag 12 oktober, Laborera rätt och lagom 

    • Tid: 8.15-9.45 (AT-läkare anställda i Lund och Landskrona) 
    • Plats: Tidskriften A MFC (Jan Waldenströmsg 5)
    • Föreläsare: Karin Lindelöw, distriktsläkare 

    Onsdagen 19 oktober, Diabetes ur ett primärvårdsperspektiv  

    • Tid: 8.15-10 
    • Plats: Tidskriften MFC Sus Malmö (Jan Waldenströmsg 5)
    • Föreläsare: Caroline Ståhl, distriktsläkare 

    Onsdagen den 26 oktober, Spirometri 

    • Tid: 8.15-10 
    • Plats: Digitalt över Teams 
    • Föreläsare: Annalena Falknell, distriktsläkare 

    Torsdagen den 27 oktober, Det akuta på vårdcentralen

    • Tid: 8.15-10
    • Plats: Digitalt via teams
    • Föreläsare: Mia Hemborg Kristiansson, distriktsläkare och akutläkare

    Onsdagen den 2 november, Patientsäkerhet 

    • Tid: 8.15-10 
    • Plats: Tidskriften, MFC (Jan Waldenströmsg 5)
    • Föreläsare: Lars-Olof Tobiasson, fd chefläkare, distriktsläkare 

    Onsdagen den 2 november, AT-chefsträff Lund, Malmö Tbg

    • Tid: Klockan 10.30-11.45
    • Plats: Tidskriften A (Malmö/Tbg-läkare), Tidskriften B (Lund-läkare)
    • Ansvariga: Helene Malm, Christian Frantz, Per Wihlborg
    • Övrig information: För AT-läkare Sus Lund, Malmö, Tbg

    Torsdagen den 10 november, Barn och feber 

    • Tid: 8.30- 12 
    • Plats: Föreläsningssal 10, Centralblocket Sus i Lund (Entrégatan 7)
    • Föreläsare: Ioannis Orfanos, barnläkare 

    Onsdagen den 16 november, Inget program, inläsning för AT-tenta

    Onsdagen den 23 november Regional AT-dag i Region Skåne, heldag, se separat inbjudan! 

    Onsdagen den 30 november, Hud 

    • Tid: 8.15-10 
    • Plats: Hudklinikens föreläsningssal, Hudhuset, 2:a vån, Sus Lund, (Lasarettsgatan 15)
    • Föreläsare: Gustav Christensen, hudläkare

    Onsdagen den 30 november, AT-chefsträff Lund, Malmö Tbg

    • Tid: Klockan 10.30-11.45
    • Plats: Föreläsningssal 4 (Malmö/Tbg-läkare), Sammanträdesrum 5 (Lund-läkare), Kioskgatan 21 Lund
    • Ansvariga: Helene Malm, Christian Frantz, Per Wihlborg
    • Övrig information: För AT-läkare Sus Lund, Malmö, Tbg

    Torsdagen den 1 december: PMO utbildning (frivillig utbildning för nystartade i primärvården), Obs! Anmälan krävs 

    Tisdagen den 6 december, Uppstartsmöte med AT-studierektor i primärvården för AT-läkare som börjat i primärvården sedan senaste uppstartsmötet

    • Tid: 8.30-10
    • Plats: Vårdcentralen Måsen, Tärnvägen 10 i Lund
    • Annika Rahm Andersson, distriktsläkare och AT-studierektor

    Onsdagen den 7 december, Praktiska övningar primärvårdsortopedi och ögonundersökning

    För nystartade inom primärvården. Tid och plats: Heldag. Se separat inbjudan via mail, obs! Anmälan behövs.

    Tisdagen den 13 december, Läkemedel och äldre/basal läkemedelsgenomgång  

    • Tid: 13.15-15.00 
    • Föreläsare: Distriktsläkare Sara Modig 
    • Digitalt via zoom/Teams

    Onsdagen den 14 december, Sus Lund och Malmö fokusdag och jullunch på eftermiddagen i Malmö. Separat inbjudan. Landskrona egen utbildningstid

    Tisdagen den 20 december, Fortsättning ortopedi i primärvården  

    • Tid: 8.30-10 
    • Föreläsare: Linda Carlsson, fysioterapeut 
    • Digitalt via Teams 

    Onsdagen den 21 december, Gynekologi i primärvården 

    • Tid: 8.30-10.00 
    • Föreläsare: Anna Ivarsson, distriktsläkare 
    • Lokal: Tidskriften, MFC (Jan Waldenströmsg 5)
   • Undervisningen är obligatorisk. Förhinder meddelas till AT-studierektor Kristina Salomonsson: kristina.salomonsson@skane.se

    Höstterminen 2022

    Onsdagen den 14 september, Kognitiva sjukdomar 

    • Tid: 8.15-10 
    • Plats: Tidskiften, MFC (Jan Waldenströmsg 5) 
    • Föreläsare: Isabelle Glans, ST-läkare, Minnessjukdomar 

    Onsdagen 14 september, Informationsmöte med SR i Primärvården Kristina Salomonsson, för nystartade AT inom primärvården

    • Tid 10.30-12
    • Plats: Grupprum Bokhörnan, MFC

    Fredag 16 september Försäkringsmedicin Malmö Trelleborg 

    Heldag. För tid och plats se separat inbjudan som kommer via mail

    Onsdagen den 21 september, Barn i fara, orosanmälan 

    • Tid 8.15-10.15  
    • Plats: Tidskriften MFC (Jan Waldenströmsg 5)
    • Föreläsare: Kerstin Bergmark och Louise Laurell barnskyddsteamet

    Onsdagen den 21 september, AT-chefsträff Lund, Malmö Tbg

    • Tid: Klockan 10.45-11.45
    • Plats: Tidskriften A (Malmö/Tbg-läkare), Tidskriften B (Lund-läkare)
    • Ansvariga: Helene Malm, Christian Frantz, Per Wihlborg
    • Övrig information: För AT-läkare Sus Lund, Malmö, Tbg

    Tisdagen den 27 september, Praktisk undervisning i ögonundersökning och primärvårdsortopedi 

    • Tid: Undervisning i grupper, heldag 
    • Plats: Practicum och Ögonmottagningen, Lund 
    • Föreläsare: Marion Schroeder, Ivana Huzevkova och Linda Carlsson
    • Övrig information: Separat inbjudan skickas via mail

    Onsdagen den 28 september, Yrsel  

    • Tid 8.15-10  
    • Plats: Tidskriften MFC (Jan Waldenströmsg 5)
    • Föreläsare: DL Lennart Johansson

    Tisdag 11 oktober, STRAMA-dag, anmäl er via länken senast 220930

     

    Onsdag 12 oktober Laborera rätt och lagom 

    • Tid: 10.15-11.45 (AT-läkare Malmö och Trelleborg) 
    • Plats: Tidskriften A MFC (Jan Waldenströmsg 5)
    • Föreläsare: DL Karin Lindelöw 

    Onsdagen 19 oktober Diabetes ur ett primärvårdsperspektiv  

    • Tid: 8.15-10 
    • Plats: Tidskriften MFC Sus Malmö (Jan Waldenströmsg 5)
    • Föreläsare: DL Caroline Ståhl

    Onsdagen den 26 oktober, Spirometri 

    • Tid: 8.15-10 
    • Plats: Digitalt över Teams 
    • Föreläsare: Annalena Falknell, Distriktsläkare 

    Torsdagen den 27 oktober, Det akuta på vårdcentralen

    • Tid: 8.15-10
    • Plats: Digitalt via teams
    • Föreläsare: Mia Hemborg Kristiansson

    Onsdagen den 2 november, Patientsäkerhet 

    • Tid: 8.15-10 
    • Plats: Tidskriften, MFC (Jan Waldenströmsg 5)
    • Föreläsare: Lars-olof Tobiasson, fd Chefläkare, Distriktsläkare 

    Onsdagen den 2 november, AT-chefsträff Lund, Malmö Tbg

    • Tid: Klockan 10.30-11.45
    • Plats: Tidskriften A (Malmö/Tbg-läkare), Tidskriften B (Lund-läkare)
    • Ansvariga: Helene Malm, Christian Frantz, Per Wihlborg
    • Övrig information: För AT-läkare Sus Lund, Malmö, Tbg

    Torsdagen den 10 november, Barn och feber 

    • Tid: 8.30- 12.00 
    • Plats: Föreläsningssal 10, Centralblocket Sus i Lund (Entrégatan 7)
    • Föreläsare: Ioannis Orfanos, barnläkare 

    Onsdagen den 16 november, Inget program, inläsning för AT-tenta

     

    Onsdagen den 23 november, Regional AT-dag i Region Skåne, heldag, se separat inbjudan! 

     

    Onsdagen den 30 november, Hud 

    • Tid: 08.15-10.00 
    • Plats: Hudklinikens föreläsningssal, Hudhuset, 2:a vån, Sus Lund, (Lasarettsgatan 15)
    • Föreläsare: Hudläkare Gustav Christensen   

    Onsdagen den 30 november, AT-chefsträff Lund, Malmö Tbg

    • Tid: Klockan 10.30-11.45
    • Plats: Föreläsningssal 4 (Malmö/Tbg-läkare), Sammanträdesrum 5 (Lund-läkare), Kioskgatan 21 Lund
    • Ansvariga: Helene Malm, Christian Frantz, Per Wihlborg
    • Övrig information: För AT-läkare Sus Lund, Malmö, Tbg

    Torsdagen den 1 december: PMO-utbildning (frivillig utbildning för nystartade i primärvården), obs anmälan krävs 

    Tisdagen 6 december, Informationsmöte med SR Kristina Salomonsson för nystartade inom primärvården

    • Tid: 8.45-10.00
    • Plats: Digitalt via teams

    Onsdagen 7 december. Praktiska övningar primärvårdsortopedi och Ögonundersökning

    För nystartade inom primärvården. Tid och plats: Heldag. Se separat inbjudan via mail, obs anmälan behövs. 

    Tisdagen den 13 december, Läkemedel och äldre/basal läkemedelsgenomgång  

    • Tid: klockan 13.15-15.00 
    • Föreläsare: Distriktsläkare Sara Modig 
    • Digitalt via zoom/Teams.  

    14 december, SUS fokusdag och jullunch em i Malmö. Se sep inbjudan. Trelleborg egen studietid.

     

    Tisdag 20 december Fortsättning ortopedi i primärvården  

    • Tid: 8.30-10 
    • Föreläsare: Fysioterapeut Linda Carlsson 
    • Digitalt via Teams 

    Onsdagen den 21 december, Gynekologi i primärvården 

    • Tid: 8.30-10.00 
    • Föreläsare: Distriktsläkare Anna Ivarsson 
    • Lokal: Tidskriften, MFC (Jan Waldenströmsg 5)
   • Undervisningen är obligatorisk, förhinder meddelas till:
    malin.resmanfriis@skane.se

    Höstterminen 2022

    Onsdagen den 14 september, Kognitiva sjukdomar 

    • Tid: 8.15-10 
    • Plats: Tidskiften, MFC, SUS Malmö
    • Föreläsare: Isabelle Glans, ST-läkare, Minnesmottagningen

    Tisdagen den 20 september, undersökningsteknik ÖNH

    • Kl 14-16
    • ÖL Louise Wittmeyer
    • ÖNH-mottagningen, Ystads Lasarett

    Onsdagen den 21 september, Barn i fara, orosanmälan 

    • Tid 8.15-10.15  
    • Plats: Tidskriften MFC 
    • Föreläsare: Kerstin Bergmark och Louise Laurell, Barnskyddsteamet

    Tisdagen den 27 september, Praktisk undervisning i ögonundersökning och primärvårdsortopedi 

    • Tid: Undervisning i grupper, heldag 
    • Plats: Practicum och Ögonmottagningen, Lund 
    • Föreläsare: Marion Schroeder, Ivana Huzevkova och Linda Carlsson
    • Övrig information: Separat inbjudan skickas via mail

    Onsdagen den 28 september, Yrsel  

    • Tid 8.15-10  
    • Plats: Tidskriften MFC, SUS, Malmö 
    • Föreläsare: DL Lennart Johansson

    Tisdag 11 oktober, STRAMA-dag, anmäl er via länken senast 220930

     

    Onsdag 12 oktober, Laborera rätt och lagom 

    • Tid 8.15-9.45 halvgrupp AT-läkare Lund Landskrona Ystad  
    • Plats: Tidskriften A, MFC, SUS, Malmö 
    • Föreläsare: DL Karin Lindelöw 

    Tisdagen den 18 oktober, SIP, HSV osv  

    • Tid: 10.30-12 
    • Plats: Konferensrummet, Ystads Vårdcentral
    • Föreläsare: Malin Resman Friis, SR och Anna Bergman, sjuksköterska

    Tisdagen den 18 oktober, Medicinsk ortopedi

    • Tid: 13.30-15.00
    • Plats: Gula rummet, Matsalen, Ystads lasarett
    • Föreläsare: Charlie Johansson, distriktsläkare

    Onsdagen 19 oktober, Diabetes ur ett primärvårdsperspektiv  

    • Tid: 8.15-10 
    • Plats: Tidskriften MFC, SUS, Malmö 
    • Föreläsare: DL Caroline Ståhl

    Onsdagen den 26 oktober, Spirometri 

    • Tid: 8.15-10 
    • Plats: Digitalt över Teams 
    • Föreläsare: Annalena Falknell, Distriktsläkare 

    Torsdagen 27 oktober, Det akuta på vårdcentralen

    • Tid: 8.15-10
    • Plats: Digitalt via teams
    • Föreläsare: Mia Hemborg Kristiansson

    Onsdagen den 2 november, Patientsäkerhet 

    • Tid: 8.15-10 
    • Plats: Tidskriften, MFC, SUS, Malmö
    • Föreläsare: Lars-Olof Tobiasson, fd Chefläkare, Distriktsläkare 

    Torsdagen den 3 November, Försäkringsmedicin, separat inbjudan

     

    Tisdagen den 8 november, Reflektionsgrupp

    • Tid: 13:00-13:40
    • Plats: Digitalt på Teams, se separat inbjudan

    Torsdagen den 10 november, Barn och feber 

    • Tid: 8.30- 12.00 
    • Plats: Föreläsningssal 10, Blocket Sus i Lund 
    • Föreläsare: Ioannis Orfanos, Barnläkare 

    Onsdagen den 16 november

    Inget program, inläsning för AT-tenta 18 november

    Tisdagen den 22 november, Reflektionsgrupp

    • Tid: 13:00-13:40
    • Plats: Digitalt på Teams, se separat inbjudan

    Tisdagen den 22 november, Frågestund inför val till Primärvården

    • Tid: 13.40-14.40
    • Plats: Digitalt på Teams
    • Övrig information: Länk skickad på Skånemailen. För AT läkare i PV och de som ska önska placering.

    Onsdagen den 23 november

    Regional AT-dag i Region Skåne, se separat inbjudan

    Onsdagen den 30 november, Hud 

    • Tid: 08.15-10 .00 
    • Plats: Hudklinikens föreläsningssal, SUS, Lund 
    • Föreläsare: Hudläkare Gustav Christensen  

    Torsdagen den 1 december, PMO-utbildning (frivillig utbildning för nystartade i primärvården), obs anmälan krävs 

     

    Tisdagen den 6 december, Reflektionsgrupp

    • Tid: 13:00-13:40
    • Plats: Digitalt på Teams, se separat inbjudan
      

    Tisdagen den 6 december, Introduktion för nya AT läkare i primärvården

    • Tid: 13.40-15
    • Malin Resman Friis, studierektor i primärvården
    • Plats: Konferensrummet, Ystad Vårdcentral

    Onsdagen den 7 december: Praktiska övningar i primärvårdsortopedi och ögonundersökning

    • Tid: Heldag
    • Plats: Lund
    • Övrig Information: Separat inbjudan via mail, för nystartade AT läkare inom primärvården 

    Tisdagen den 13 december, Läkemedel och äldre/basal läkemedelsgenomgång  

    • Tid:  13.15-15.00 
    • Föreläsare: Distriktsläkare Sara Modig 
    • Digitalt via zoom/Teams.  

    Tisdag 20 december, Fortsättning ortopedi i primärvården  

    • Tid: 8.30-10 
    • Föreläsare: Fysioterapeut Linda Carlsson 
    • Digitalt via Teams 

    Onsdagen den 21 december, Gynekologi i primärvården 

    • Tid: Klockan 8.30-10.00 
    • Föreläsare: Distriktsläkare Anna Ivarsson 
    • Lokal: Tidskriften, MFC, SUS, Malmö

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.