Allmäntjänstgöring (AT)

Allmäntjänstgöring (AT) kompletterar grundutbildningen i medicin med praktiska erfarenheter för att bli legitimerad läkare och kunna arbeta självständigt.

På denna sida finns information till dig som ska påbörja din AT-tjänstgöring, samt för dig som är handledare eller ansvarig för AT-läkare.

För dig som AT-läkare i Region Skåne finns ytterligare information på respektive förvaltnings hemvist (intranät).

Regionala riktlinjer och dokument

AT-tjänstgöring i allmänmedicin

  • Undervisningen är obligatorisk. Förhinder meddelas till AT-studierektor Stefan Johansson: stefan.j.johansson@skane.se

   Tisdagen den 7 juni, Praktiska färdigheter ortopedi (förmiddagen) Gynekologi och ÖNH (eftermiddagen)

   • Tid: 08:30-17:00.
   • Plats: KTC plan 13 CSK.
   • Föreläsare: Maria Jörheim, Philip Ekelund och Sven Tarras-Wahlberg.
   • Övrig information: Observera, endast för nya AT i primärvården.

   Tisdagen den 14 juni, Gynekologiska sjukdomar

   • Tid: 13:30-17:00.
   • Plats: Kvinnoklinikens konferensrum plan 2 CSK.
   • Föreläsare: Joen Björnberg.
   • Övrig information: 
  • Undervisningen är obligatorisk. 

   Vårterminen 2022

   Onsdagen den 18 maj, ingen undervisning

   Övrig information: Ingen undervisning på grund av AT-tenta fredagen den 20 maj. 

   Onsdagen den 25 maj, Kognitivmedicinsk utredning

   • Tid: 13:30 - 16:30.
   • Plats: Minnesmottagning Ängelholm.
   • Föreläsare: Moa Wibom.
   • Övrig information: Inför, hur fungerar omsorgen kring kognitivt svikande pat i din kommun: demens-ssk? Samordnare? Boende? Samt läs vårdriktlinjen på Vårdgivare Skåne. 

   Måndagen den 1 juni, Konsultationsmetodik

   • Tid: 13:30-16:30.
   • Plats: Afrodite, Apollo, Hermes, Helios, Poseidon plan 4 Olympiahuset.
   • Föreläsare: Viktor Lundblad med flera. 
   • Övrig information: 

   Onsdagen den 3 juni, AT-dag

   • Tid: 
   • Plats: 
   • Föreläsare: 
   • Övrig information: 

   Onsdagen den 8 juni, Ortopedisk undersökning hos sjukgymnast

   • Tid: 13:30-16:00.
   • Plats: Gorthonrummet plan 3, Zeus plan 4, Olympiahuset.
   • Föreläsare: Marie Bengtsson och Henrik Zetterman.
   • Övrig information: Lämplig klädsel, undersökning av varandra.

   Onsdagen den 15 juni, Diabetes i primärvården

   • Tid: 13:30-16:30.
   • Plats: Epsilon, S-plan, Helsingborgs lasarett
   • Föreläsare: Miriam Pikkemaat.
   • Övrig information: 

   Ingen undervisning mellan den 22 juni till 10 augusti

   Onsdagen den 17 augusti, Försörjningsstöd med mera och arbetsmarkandsförvaltning, Helsingborgs kommun

   • Tid: 13:30-16:30.
   • Plats: Gorthonrum plan 3, Olympiahuset.
   • Föreläsare: Ida Vesterlund.
   • Övrig information: 

   Onsdagen den 24 augusti, Levnadsvanor

   • Tid: 13:30-16:30.
   • Plats: Gorthonrum pl 3 Olympiahuset
   • Föreläsare: Mikael Wibom
   • Övrig information: 

   Onsdagen den 31 augusti, MVC

   • Tid: 13:30-16:30.
   • Plats: Gorthonrum pl 3 Olympiahuset
   • Föreläsare: Marie Lindroth
   • Övrig information: 

   Onsdagen den 7 september, Avslutning

   • Tid: 13:30-15:30.
   • Plats: Gorthonrum plan 3, Olympiahuset
   • Föreläsare: Anna Jarslund Broman.
   • Övrig information: 
   • Undervisningen är obligatorisk. Förhinder meddelas till AT-studierektor Annika Rahm Andersson via e-post: annika.rahmandersson@skane.se

    Vårterminen 2022

    Onsdagen den 18 maj, ingen undervisning

    Övrig information: Egen studietid för inläsnings av AT-tenta den 20 maj. 

    Onsdagen den 25 maj, Hud

    • Tid: 08:15-10:00.
    • Plats: Hudklinikens föreläsningssal Sus, Lund.
    • Föreläsare: Överläkare, Gustav Christensen.
    • Övrig information: 

    Onsdagen den 1 juni, Gynekologi i primärvården

    • Tid: 08:30-10:00.
    • Plats: Konferensservice Malmö, lokal Lilla aulan. 
    • Föreläsare: Distriktsläkare, Anna Ivarsson.
    • Övrig information: Jan Waldenströms gata 5, 214 28 Malmö. 

    Tisdagen den 7 juni, Basal läkemedelsgenomgång, läkemedel och äldre

    • Tid: 08:15-10:00.
    • Plats: Digitalt via Zoom.
    • Föreläsare: Distriksläkare, Sara Modig.
    • Övrig information: 

    Onsdagen den 8 juni, Informationsmöte

    • Tid: 08:30-10:00.
    • Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Måsen, Tärnvägen, Lund.
    • Föreläsare: AT-studierektor Annika Rahm Andersson.
    • Övrig information: möte med AT-studierektor för AT-läkare med start i primärvården i april-juni 2022.

    Tisdagen den 14 juni, Praktiska övningar ortopedi, ögon, ÖNH

    • Tid: Heldag.
    • Plats: Practicum Barngatan 2, Sus, Lund.
    • Föreläsare:
    • Övrig information: För nystartade AT-läkare som påbörjat primärvårds-placering maj-juni 2022. Anmälan behövs. Mer information och personlig inbjudan kommer via e-post. Övriga arbetar på vårdcentral. 

    Onsdagen den 22 juni, Vanliga ortopediska åkommor i primärvården

    • Tid: 08:15-10:00.
    • Plats: Digitalt via Teams.
    • Föreläsare: Fysioterapeut Linda Carlsson.
    • Övrig information: 
   • Undervisningen är obligatorisk. Förhinder meddelas till AT-studierektor Kristina Salomonsson: kristina.salomonsson@skane.se

    Vårterminen 2022

    Onsdagen den 18 maj, ingen undervisning

    Övrig information: Egen studietid, inläsnings inför AT-tenta den 20 maj.

    Onsdagen den 25 maj, Hud

    • Tid: 08:15-10:00.
    • Plats: Hudklinikens föreläsningssal Sus, Lund.
    • Föreläsare: Överläkare, Gustav Christensen.
    • Övrig information: 

    Onsdagen den 1 juni, Gynekologi i primärvården

    • Tid: 08:30-10:00.
    • Plats: Konferensservice Malmö, lokal Lilla aulan. 
    • Föreläsare: Distriktsläkare, Anna Ivarsson.
    • Övrig information: Jan Waldenströms gata 5, 214 28 Malmö. 

    Tisdagen den 7 juni, Basal läkemedelsgenomgång, läkemedel och äldre

    • Tid: 08:15-10:00.
    • Plats: Digitalt via Zoom.
    • Föreläsare: Distriktsläkare, Sara Modig.
    • Övrig information: 

    Tisdagen den 7 juni, Informationsmöte

    • Tid: 10:30-12:00.
    • Plats: Digitalt via Teams.
    • Föreläsare: AT-studierektor, Kristina Salomonsson.
    • Övrig information: Möte för AT-läkare som börjat i primärvården maj-juni 2022. 

    Tisdagen den 14 juni, Praktiska övningar ortopedi, ögon, ÖNH 

    • Tid: Heldag.
    • Plats: Practicum Barngatan 2, Sus, Lund.
    • Föreläsare:
    • Övrig information: För nystartade AT-läkare som påbörjat primärvårds-placering maj-juni 2022. Anmälan behövs. Mer information och personlig inbjudan kommer via e-post. Övriga arbetar på vårdcentral.

    Onsdagen den 22 juni, Vanliga ortopediska åkommor i primärvården

    • Tid: 08:15-10:00.
    • Plats: Digitalt via Teams.
    • Föreläsare: Fysioterapeut, Linda Carlsson.
     Övrig information: 
   • Undervisningen är obligatorisk, förhinder meddelas till:
    malin.resmanfriis@skane.se

    Vårterminen 2022

    Onsdagen den 18 maj, ingen undervisning

    Övrig information: Egen studietid för inläsnings av AT-tenta den 20 maj. 

    Tisdagen den 24 maj, Utvärdering

    • Tid: 10:30-11:30.
    • Plats: Digitalt via Teams.
    • Föreläsare: AT-studierektor, Malin Resman Friis.
    • Övrig information: Utvärdering av primärvården för de som slutar i maj 2022.

    Tisdagen den 24 maj, Reflektionsgrupp

    • Tid: 15:00-15:40
    • Plats: Digitalt på Teams, se separat inbjudan

    Tisdagen den 24 maj, Information från nuvarande till kommande AT läkare om primärvårdsplaceringar

    • Tid: 15.40-16.40
    • Plats: Teams
    • Övrig info: För alla AT läkare i Primärvården, se separat inbjudan

    Onsdagen den 25 maj, Hud

    • Tid: 08:15-10:00.
    • Plats: Föreläsningssalen, Hudmottagningen, Lund.
    • Föreläsare: Överläkare Gustav Christensen.
    • Övrig information: 

    Onsdagen den 1 juni, Gynekologi i primärvården

    • Tid: 08:30-10:00.
    • Plats: Konferensservice Malmö, lokal Lilla aulan. 
    • Föreläsare: Distriktsläkare, Anna Ivarsson.
    • Övrig information: Jan Waldenströms gata 5, 214 28 Malmö. 

    Tisdagen den 7 juni, Basal läkemedelsgenomgång, läkemedel och äldre

    • Tid: 08:15-10:00.
    • Plats: Digitalt via Zoom.
    • Föreläsare: Distriksläkare, Sara Modig.
    • Övrig information: 

    Tisdagen den 7 juni, Reflektionsgrupp

    • Tid: 13:00-13:30
    • Plats: Digitalt på Teams, se separat inbjudan

    Tisdagen den 7 juni, Informationsmöte 

    • Tid: 13:30-15:00.
    • Plats: Konferensrum, Ystad Vårdcentral.
    • Föreläsare: AT-studierektor, Malin Resman Friis.
    • Övrig information: Informationsmöte för AT läkare med start juni 2022.

    Torsdagen den 9 juni, PMO utbildning för AT-läkare

    • Tid: 08:30-12:30.
    • Plats: Digitalt över Teams.
    • Övrig information: Anmälan via separat mail, maila pmo.primarvarden@skane.se vid behov.

    Tisdagen den 14 juni, Praktiska övningar ortopedi, ögon, ÖNH

    • Tid: Heldag.
    • Plats: Practicum Barngatan 2, Sus, Lund.
    • Föreläsare:
    • Övrig information: För nystartade AT-läkare som påbörjat primärvårds-placering maj-juni 2022. Övriga arbetar på vårdcentral.

    Tisdagen den 21 juni, Reflektionsgrupp

    • Tid: 13:00-13:40
    • Plats: Digitalt på Teams, se separat inbjudan

    Onsdagen den 22 juni, Vanliga ortopediska åkommor i primärvården

    • Tid: 08:15-10:00.
    • Plats: Digitalt via Teams.
    • Föreläsare: Fysioterapeut Linda Carlsson.
    • Övrig information: 

    Tisdagen den 5 juli, Reflektionsgrupp

    • Tid: 13:00-13:40
    • Plats: Digitalt på Teams, se separat inbjudan

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.