Allmäntjänstgöring (AT)

Här finns information om AT-utbildningen för dig som gör din allmäntjänstgöring samt handleder eller är ansvarig för AT-läkare. Du hittar både regional och lokal information som riktlinjer, utbildningar och kontaktuppgifter.

Regionala riktlinjer och dokument

Lokal information för AT-läkare

 • Hälsostaden - Ängelholm

  Här hittar du som AT-läkare i Hälsostaden - Ängelholm samlad information om respektive tjänstgöringsavsnitt, lokala utbildningar samt kontaktuppgifter till chef, samordnare och studierektorer.

  • Sjukhusavsnittet - opererande och invärtesmedicinska specialiteter

   Medicinblocket

   Innebär 6 månaders tjänstgöring inklusive en veckas tjänstgöring på vardera anestesi/op och IVA.

   Du kommer att rotera mellan våra tre medicinavdelningar (avd. 11, avd. 21 och avd. 23), samt minst en vecka på avd. 42 som är vår Strokeavdelning. På avdelningen tjänstgör du tillsammans med en överläkare, specialist eller erfaren ST-läkare. Du deltar i allt avdelningsarbete och får även hålla i vissa ronder. Ibland kommer avdelningsarbetet att vara lugnt och det är då lämpligt att vara med på någon av mottagningarna. Ordinarie arbetstid är 8-17 må-to, och 8-14.30 fredagar.

   Jour:
   Akutmottagningen i Ängelholm har öppet på medicinlinjen mellan 08.00- 20.00. Läkare och personal finns kvar senare på kvällen för att handlägga inkomna patienter. Som AT-läkare tjänstgör du på vardagar antingen 10-18 eller 13-21, och på helger 12-20. Nattetid finns endast en medicinjour, som är legitimerad. För att få komplettering med nattjour och vissa akutfall kommer du därför att tjänstgöra på medicinakuten i Helsingborg under två veckor. Vid all akuttjänstgöring finns en legitimerad primärjour som även fungerar som din handledare.

   Kirurgi/ortopediblocket:

   Innebär 3 månaders tjänstgöring och placeringen är uppdelad mellan Ängelholm och Helsingborg. Under Ängelholms placeringen går du med på kirurgmottagningen, arbetar på närakuten samt assisterar på operation. I Helsingborg tjänstgör du framför allt på KAVA (Kirurgisk akutvårdsavdelning) och ortoped-/kirurgakuten.

   Jour:
   All jourtjänstgöring inom kirurgi/ortopedi skrivs på jourlistor, kan erhållas från AT-samordnarna i Ängelholm. Ifylld lista skall skickas till AT-samordnarna i Ängelholm senast första veckan i ny månad, det vill säga jour i november, skall listan vara här senast första veckan i december.

   För mer information var god se:
   Skånevård Sund – Helsingborg, Landskrona och Trelleborg

  • Psykiatriavsnittet

   Denna period utgörs av 3 månaders tjänstgöring på VO Psykiatri Helsingborg/Ängelholm.

   Efter en introduktionsdag i Helsingborg påbörjas tjänstgöring på avdelningar och mottagning. Jourtjänstgöring sker under arbetstid (kl. 12–20.30) på psykakuten i Helsingborg.
   För mer information var god se:
   Skånevård Sund - Helsingborg, Landskrona och Trelleborg

  • Allmänmedicinavsnittet

   AT-tjänstgöringen i allmänmedicin omfattar sex månaders tjänstgöring på en vårdcentral i sjukhusets upptagningsområde, det vill säga det sjukhus där du har din anställning.

   Under tjänstgöringen har du som AT-läkare egen mottagning med både akuta och tidsbeställda besök, men alltid med möjligheter att fråga erfaren kollega. AT-läkaren ges goda möjligheter att bredda och fördjupa sina kunskaper. Det självständiga arbetssättet i kombination med regelbunden handledning ger tillfälle att utvecklas i läkarrollen samt i teamsamverkan. Möjlighet finns också till enskilda studier och uppföljningsarbete.

   AT-studierektorerna står för en kontinuerlig kvalitetssäkring av utbildningsplatserna och anordnar seminarier lokalt under utbildningstiden. 

   Du hittar information om lokala kurser, seminarier och utbildningar under rubriken "Lokala kurser och utbildningar". 

  • Lokala kurser och utbildningar

   Här hittar du information om lokala utbildningar som AT-läkare i Hälsostaden.

   Regionala utbildningar

   Under rubriken "Utbildningar" hittar du all information om regionövergripande utbildningar.

   Medicin:

   Den bästa utbildningen är den praktiska erfarenhet du får på avdelningar och akuten med eget ansvar och träning i beslutsfattande. Varje vecka kommer du även ha teoretisk undervisning enligt ett löpande schema. Var 4:e till 6:e vecka sker även halvdagsutbildning. På fredagseftermiddagarna har AT-läkarna i Helsingborg föreläsningar och du är välkommen dit när det är praktiskt möjligt.

   Kirurgi:

   Teoretisk utbildning bedrivs i Helsingborg fredagar mellan kl. 13-16. Utbildningen där är blandad med både medicin och kirurgi. När du gör ditt kirurgiblock är detta inget problem men för att du skall få en fullständig teoretisk utbildning i kirurgi och ortopedi måste du även delta vid undervisning (när det rör icke internmedicinska specialiteter) under psykiatri- och medicinblocket. Här måste du själv vara aktiv och kolla upp när det är lämpliga föreläsningar i Helsingborg och sedan meddela dina kollegor att du kommer vara borta för undervisning.
   För mer information var god se:
   Skånevård Sund – Helsingborg, Landskrona och Trelleborg

   Psykiatri:

   Föreläsningar ges enligt ett löpande schema. 
   För mer information var god se: 
   Skånevård Sund – Helsingborg, Landskrona och Trelleborg

   Allmänmedicin:

   Utbildning sker en eftermiddag i veckan tillsammans med Helsingborgs-AT-läkarna på din eller dina kollegors vårdcentral i hela nordvästra Skåne. Olika ämnen belyses ur ett primärvårdsperspektiv. 

   Allmänmedicinavsnittet - Helsingborg och Ängelholm

  • Kontakt - AT-chef och samordnare

   AT-chef

   Caroline Mellberg
   E-post: Contact

   AT-samordnare

   Angelica Nilsson
   E-post: Contact
   Tfn: 0431-817 79

   Samantha Bergman
   E-post: Contact
   Tfn: 0431-819 24

  • Kontakt - studierektorer och samordnare

   Medicinblocket:

   Petter Tyrberg, studierektor
   Tfn: externt - 0431-818 45, internt - 818 45
   E-post: Contact

   Kirurgiblocket:

   Tomas Vedin, studierektor
   Tfn: externt - 042-40 631 31, internt - 631 31
   E-post: Contact

   Carina Olofsson, chefssekreterare/chefsstöd
   E-post: Contact
   Tfn: 042-40 629 30 externt, internt 629 30

   Psykiatriblocket:

   Farshid Sheikhvand, studierektor
   Tfn: externt - 042-40 627 41, internt - 627 41
   E-post: Contact

   Helen Samuelsson, läkarsamordnare
   E-post: Contact
   Tfn: 042-40 627 57, internt 627 57

   Allmänmedicin:

   Anna Jarslund Broman, studierektor
   Tfn: 042-40 605 01 externt, internt 605 01
   E-post: Contact

   Helle Fredlund, AT-samordnare
   E-post: Contact
   Tfn: 0768-87 13 96

 • Skånevård Kryh - Hässleholm, Kristianstad och Ystad

  Här hittar du som AT-läkare i Kryh information om respektive tjänstgöringsavsnitt, lokala utbildningar samt kontaktuppgifter till chef, samordnare och AT-ansvariga.

  På Hemvisten för AT-läkare i Kryh hittar du övrig information om AT.
  Hemvisten för AT-läkare-i Kryh

  Praktisk information under din AT:

  Praktisk information till dig som AT-läkare i Kryh (doc)

  Tjänstgöringsrapport (doc)

  • Sjukhusavsnittet - opererande och invärtesmedicinska specialiteter

   Centralsjukhuset i Kristianstad:

   Opererande specialiteter är fördelade på 11 veckor allmän kirurgi, 5 veckor ortopedi och 3 veckor anestesi. Du deltar även i jourverksamheten. Under internmedicinavsnittet är du på akutmottagningen, våra internmedicinska avdelningar samt en vecka inom infektionsmedicin. Du deltar även i jourverksamheten. 

   Hässleholms sjukhus:

   Opererande specialiteter är fördelade på 11 veckor allmän kirurgi, 5 veckor ortopedi och 3 veckor anestesi. Större delen av tjänstgöringen genomförs på Centralsjukhuset i Kristianstad förutom två veckors tjänstgöring inom anestesi vid Hässleholms sjukhus. Invärtesmedicinavsnittet är förlagt till Hässleholms sjukhus, med en veckas tjänstgöring i infektionsmedicin i Kristianstad. Du deltar även i jourverksamheten. 

   Lasarettet i Ystad:

   Du är placerad fem veckor inom ortopedin, två veckor inom anestesi och resterande tid inom kirurgiverksamheten. Dag- och kvällsjourer förekommer. Du kommer tjänstgöra på akutmottagningen, internmedicinska avdelningar samt har möjlighet att tjänstgöra en vecka inom barnmedicin i Ystad eller infektionsmedicin i Kristianstad. Du deltar även i jourverksamheten. 

  • Psykiatriavsnittet

   Centralsjukhuset i Kristianstad:

   Avsnittet består till största delen av öppenvårdsmottagning. Du har eget rum för patientbesök och har redan första veckan patienter på din öppenvårdsmottagning med erfaren psykiater tillgänglig att rådfråga. Du har dessutom dag- som nattjour på akutmottagningen, med erfaren psykiater i bakjour att rådfråga. 

   Hässleholms sjukhus:
   Avsnittet gör du i huvudsak i Hässleholm som består till största delen av öppenvårdsmottagning. Du har eget rum för patientbesök och har redan första veckan patienter på din öppenvårdsmottagning med erfaren psykiater tillgänglig att rådfråga. Du har även dag- som nattjourer på Akutmottagningen i Kristianstad.

   Lasarettet i Ystad:

   Du tjänstgör inom den allmänpsykiatriska verksamheten, akutpsykiatrin och psykosverksamheten i Malmö eller Lund. Utifrån intresse och tidigare erfarenhet från psykiatrin kan tjänstgöring också förläggas till beroendecentrum eller barn- och ungdomspsykiatrin. Jourtjänstgöring förekommer, men alltid tillsammans med legitimerad och erfaren kollega. 

  • Allmänmedicinavsnittet

   AT-tjänstgöringen i allmänmedicin omfattar sex månaders tjänstgöring på en vårdcentral i sjukhusets upptagningsområde, det vill säga det sjukhus där du har din anställning.

   Under tjänstgöringen har du som AT-läkare egen mottagning med både akuta och tidsbeställda besök, men alltid med möjligheter att fråga erfaren kollega. AT-läkaren ges goda möjligheter att bredda och fördjupa sina kunskaper. Det självständiga arbetssättet i kombination med regelbunden handledning ger tillfälle att utvecklas i läkarrollen samt i teamsamverkan. Möjlighet finns också till enskilda studier och uppföljningsarbete.

   AT-studierektorerna står för en kontinuerlig kvalitetssäkring av utbildningsplatserna och anordnar seminarier lokalt under utbildningstiden.

   Du hittar information om lokala kurser, seminarier och utbildningar under rubriken "Lokala kurser och utbildningar". 

  • Lokala kurser och utbildningar

   På denna sida finns information om lokala utbildningar för dig som AT-läkare i Kryh. 

   Regionala utbildningar

   Under rubriken "Utbildningar" hittar du all information om regionövergripande utbildningar.

  • Kontakt - AT-chef och samordnare

   AT-chef

   Björn Jönsson, Barnkliniken Ystad
   E-post: Contact
   Tfn: 0411-89 70 04 eller 072-199 84 65

   Studierektorer

   Marja Jurvanen, Kristianstad plan 13 
   E-post: Contact
   Tfn: 076 - 893 00 70

   Per Brunkwall, Ystad Kardioteket 
   E-post: Contact
   Tfn: 0411 - 99 55 66

   AT-samordnare

   Karin Salomonsson
   E-post: Contact

   HR-administratör

   Camilla Gustafsson, Kristianstad plan 13 
   E-post: Contact
   Tfn: 044-309 27 56

   AT-samordnare - allmänmedicin

   Helle Fredlund, AT-samordnare
   E-post: Contact
   Tfn: 040-33 86 03

  • Kontakt - AT-ansvariga

   Kristianstad - sjukhus, psykiatri och allmänmedicin

   Jacob Brantberg, kirurgi
   E-post: Contact

   Linnea Orling, kirurgi
   E-post: Contact

   Isabella Görloff, anestesi
   E-post: Contact

   Jesper Nordenskjöld, ortopedi
   E-post: Contact 

   Hannes Lynnér, medicin
   E-post: Contact

   Tove Hovold, psykiatri
   E-post: Contact

   Stefan Johansson, allmänmedicin nordost
   E-post: Contact

   Hässleholm - sjukhus, psykiatri och allmänmedicin

   Anna Lucchesi, anestesi
   E-post: Contact

   Linda Gustafsson, medicin
   E-post: Contact

   Tove Hovold, psykiatri
   E-post: Contact

   Stefan Johansson, allmänmedicin nordost
   E-post: Contact

   Ystad - sjukhus, psykiatri och allmänmedicin

   Adam Zeyara, kirurgi
   E-post: Contact

   Kristoffer Bjerregard, anestesi
   E-post: Contact

   Tatiana Derevnina, medicin
   E-post: Contact 

   Monica Karlsson, psykiatri Malmö
   E-post: Contact

   Njomza Berisha, psykiatri Lund
   E-post: Contact 

   Lars Nurbo, psykiatri Ystad
   E-post: Contact

   Annica Olsson, allmänmedicin sydost
   E-post: Contact

    

 • Skånevård Sund - Helsingborg, Landskrona och Trelleborg

  Här hittar du som AT-läkare i Sund information om bland annat allmänmedicinavsnittet och kontaktuppgifter. 

  På Region Skånes intranät hittar du samlad information inför/under respektive placering under sjukhus- och psykiatriavsnittet samt kontaktuppgifter och utbildningar.
  AT-tjänstgöring - Skånevård Sund (intranätet)

  • Sjukhusavsnittet - opererande och invärtesmedicinska specialiteter

   Helsingborgs lasarett

   Under tjänstgöringen är du 3 månader inom specialiserad medicin, 3 månader inom opererande specialiteter, 3 månader inom psykiatrin och 3 månader inom akutsjukvården. Under dessa 12 månader tjänstgör du på mottagning, avdelning och på akutmottagningen.

   Lasarettet i Landskrona

   Under tjänstgöringen är du 4,5 månader inom internmedicin och 4,5 månader inom opererande specialiteter, delvis förlagda till Helsingborgs lasarett, samt har 2 valfria veckor.

   Lasarettet i Trelleborg

   Under tjänstgöringen är du 4,5 månader inom internmedicin och 4,5 månader inom opererande specialiteter, delvis förlagda till Skånes Universitetssjukhus i Malmö. Under dessa 9 månader tjänstgör du på mottagning, avdelning och på akutmottagning samt har 4 valfria veckor.

   På Region Skånes intranät hittar du information inför/under respektive placering under sjukhusavsnittet. 
   AT-tjänstgöring - Skånevård Sund (intranätet)

  • Psykiatriavsnittet

   Helsingborgs lasarett

   Under tjänstgöringen är du placerad i Helsingborg inom den allmänpsykiatriska verksamheten och akutpsykiatrin. Möjlighet finns att förlägga hela/delar av tjänstgöringen inom Barnpsykiatrin i Skåne.

   Lasarettet i Landskrona

   Under tjänstgöringen är du placerad i Helsingborg inom den allmänpsykiatriska verksamheten och akutpsykiatrin. Möjlighet finns att förlägga hela/delar av tjänstgöringen inom Barnpsykiatrin i Skåne

   Lasarettet i Trelleborg

   Under tjänstgöringen är du placerad I Trelleborg och Malmö inom den allmänpsykiatriska verksamheten och akutpsykiatrin. Möjlighet finns att förlägga hela/delar av tjänstgöringen inom Barnpsykiatrin i Skåne.

   På Region Skånes intranät hittar du information inför/under respektive placering under psykiatriavsnittet. 
   AT-tjänstgöring - Skånevård Sund (intranätet)

  • Allmänmedicinavsnittet

   AT-tjänstgöringen i allmänmedicin omfattar sex månaders tjänstgöring på en vårdcentral i sjukhusets upptagningsområde, det vill säga det sjukhus där du har din anställning.

   Under tjänstgöringen har du som AT-läkare egen mottagning med både akuta och tidsbeställda besök, men alltid med möjligheter att fråga erfaren kollega. AT-läkaren ges goda möjligheter att bredda och fördjupa sina kunskaper. Det självständiga arbetssättet i kombination med regelbunden handledning ger tillfälle att utvecklas i läkarrollen samt i teamsamverkan. Möjlighet finns också till enskilda studier och uppföljningsarbete. Du har också möjlighet till en valfri vecka under denna period.

   AT-studierektorerna står för en kontinuerlig kvalitetssäkring av utbildningsplatserna och anordnar seminarier lokalt under utbildningstiden.

   Du hittar information om lokala kurser, seminarier och utbildningar under rubriken "Lokala kurser och utbildningar". 

  • Lokala kurser och utbildningar

   Lokala utbildningar

   På denna sida hittar du kurser och utbildningar för allmänmedicinavsnittet.

   På Region Skånes intranät hittar du resterande information om lokala kurser och utbildningar för dig som AT-läkare i Sund.
   AT-tjänstgöring - Skånevård Sund (intranätet)

   Regionala utbildningar

   Under rubriken "Utbildningar" hittar du all information om regionövergripande utbildningar.

   Allmänmedicinavsnittet - Lund och Landskrona

   Allmänmedicinavsnittet - Helsingborg och Ängelholm

   Allmänmedicinavsnittet - Malmö och Trelleborg

  • Kontakt - AT-chef och samordnare

   AT-chef Skånevård Sund
   Veronica Milos Nymberg
   E-post: Contact
   Tfn: 072-595 08 19

   AT-samordnare

   Karin Ander
   E-post: Contact
   Tfn: 042-406 24 89

   Elin Hemborg, chefsstöd Landskrona
   E-post Contact
   Tfn: 0418-45 41 73

   Lena Ringström, AT-stöd Trelleborg
   E-post: Contact
   Tfn: 0410-550 49

   Helle Fredlund, AT-samordnare allmänmedicin
   E-post: Contact
   Tfn: 0768-87 13 96

   Elisabeth Axelsson, samordnare allmänmedicin Landskrona
   E-post: Contact
   Tfn: 0418-65 14 24

  • Kontakt - studierektorer

   Helsingborgs lasarett

   • Malin Ankardal, specialiserad medicin
    E-post: Contact
   • Andreas Lindegren, Tanja Cegar, akutsjukvård
    E-post: Contact, Contact
   • Tomas Vedin, opererande specialiteter
    E-post: Contact
   • Gisela Larmark, psykiatri Helsingborg
    E-post: Contact
   • Björn Johansson, Barn- och ungdomspsykiatri
    E-post: Contact
   • Anna Jarslund Broman, allmänmedicin 
    E-post: Contact

    Lasarettet i Landskrona

   • Maria Rolfson-Bergenhorn, medicin
    E-post: Contact
   • Tomas Vedin, opererande specialiteter
    E-post: Contact
   • Gisela Larmark, psykiatri Helsingborg
    E-post: Contact
   • Björn Johansson, barn- och ungdomspsykiatri
    E-post: Contact
   • Annika Rahm Andersson, allmänmedicin
    E-post: Contact

   Lasarettet  Trelleborg

   • Sabine El-Hage, medicin
    E-post: Contact
   • Christian Frantz, kirurgi
    E-post: Contact
   • Måns Gerle, psykiatri Malmö
    E-post: Contact
   • Anita Svensson, psykiatri Malmö
    E-post: Contact
   • Björn Johansson, barn- och ungdomspsykiatri
    E-post: Contact
   • Kristina Salomonsson, allmänmedicin
    E-post: Contact
 • Skånes universitetssjukvård - Lund och Malmö

  Här hittar du som AT-läkare på Sus information om allmänmedicinavsnittet. Övrig information hittas på hemvisten

  • Allmänmedicinavsnittet

   AT-tjänstgöringen i allmänmedicin omfattar sex månaders tjänstgöring på en vårdcentral i sjukhusets upptagningsområde, det vill säga det sjukhus där du har din anställning.

   Under tjänstgöringen har du som AT-läkare egen mottagning med både akuta och tidsbeställda besök, men alltid med möjligheter att fråga erfaren kollega. AT-läkaren ges goda möjligheter att bredda och fördjupa sina kunskaper. Det självständiga arbetssättet i kombination med regelbunden handledning ger tillfälle att utvecklas i läkarrollen samt i teamsamverkan. Möjlighet finns också till enskilda studier och uppföljningsarbete.

   AT-studierektorerna står för en kontinuerlig kvalitetssäkring av utbildningsplatserna och anordnar seminarier lokalt under utbildningstiden.

   Du hittar information om lokala kurser, seminarier och utbildningar under rubriken "Lokala kurser och utbildningar". 

  • Lokala kurser och utbildningar

   Allmänmedicinavsnittet - Lund och Landskrona

   Allmänmedicinavsnittet - Malmö och Trelleborg

  • Kontakt - AT-chef och samordnare

   Alla AT-läkare är anställda på enhet AT ST och har utbildningschefen som övergripande chef. Hit vänder sig AT-läkaren när det gäller mer allmänna frågor om AT-tjänstgöringen och anställningen som AT-läkare på SUS. Vid enheten finns även övergripande AT-studierektor, AT-samordnare och utbildningshandläggare

   Funktionsbrevlåda för övergripande frågor
   E-post: Contact

   Ulrika Uddenfelt Wort, Utbildningschef
   E-post: Contact 046 - 17 23 96

   Pernilla Sahlstrand Johnson, Övergripande AT-studierektor
   E-post: Contact 046 - 17 17 76

   Pia Johansson, AT-samordnare
   E-post: Contact 046 - 17 37 70

   Om du inte får tag på ovanstående kan du även kontakta:
   Åsa Andersson, utbildningshandläggare AT/ST
   E-post: Contact 046 - 17 27 44

  • Kontakt - studierektorer och handläggare

   Vid varje enskilt tjänstgöringsavsnitt finns studierektorer, sekreterare och schemaläggare knutna till AT-organisationen på SUS.

   Den lokala studierektorn (på delegation av verksamhetschef) är den som ansvarar för att förutsättningar finns att uppfylla målbeskrivningen på respektive tjänstgöringsavsnitt och intygar att AT-läkaren har uppnått målen.

   Schemaläggare och sekreterare finns till hands i frågor om tjänstgöring, ledighet etc för det aktuella tjänstgöringsavsnittet.

   Hur du når de olika kontaktpersonerna för respektive tjänstgöringsavsnitt hittar du på hemvisten.

   Allmänmedicin, Malmö och Lund

   • Kristina Salomonsson, studierektor Malmö
    E-post: Contact
   • Annika Rahm Andersson, studierektor Lund
    E-post: Contact
   • Helle Fredlund, samordnare 
    E-post: Contact, tfn: 0768 - 87 13 96 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter