Riktade hälsosamtal i Skåne

Riktade hälsosamtal är en metod för att systematiskt identifiera ohälsosamma levnadsvanor i syfte att kunna erbjuda stöd till förändring och därmed förebygga hjärt-kärlsjukdom och diabetes typ 2. Metoden riktar sig till 40–åringar i Skåne som kostnadsfritt bjuds in till ett hälsosamtal på sin listade vårdcentral.

Med stöd av metoden Riktade hälsosamtal kartläggs frisk- och riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom för att kunna erbjuda kunskap och stöd till förändring.

Faktorer som kartläggs

  • Levnadsvanor (fysisk aktivitet, matvanor, alkoholvanor, tobaksvanor)
  • Biologiska riskfaktorer (blodtryck, blodfetter, blodsocker, vikt, bukfetma)
  • Psykosociala faktorer
  • Ärftlighet

Hälsosamtalet bygger därefter på ett visuellt och pedagogiskt hjälpmedel, Hälsokurvan, och utgår från deltagarens önskemål och möjligheter att förebygga sjukdom genom att främja hälsosamma levnadsvanor och en god psykisk hälsa.

För att bli certifierad samtalsledare krävs det att du uppfyller följande:

  • Att du är legitimerad och medicinskt utbildad (sjuksköterska, arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut eller läkare)
  • Att du har gått grundutbildning i Motiverande samtal (MI)
  • Att du har gått Utbildning i metod- och webbstöd för Riktade hälsosamtal
  • Att du har fått godkänt av din chef att bli samtalsledare på din vårdcentral

Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention är metod- och kompetensstöd för Riktade hälsosamtal i Skåne.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!