Laboratoriesvar

Information om var du hittar laboratoriesvar.

Laboratoriesvar visas i olika IT-system

För dig som inte har tillgång till IT-systemen finns det även annan möjlighet att läsa svaren digitalt.  För att söka laboratoriesvar via webben behövs personlig inloggning. Följ instruktionerna i respektive svarssystem.

Ackrediteringsmärkning av laboratoriesvar

Skriftliga svar

Skriftliga svar (papperssvar) innehåller ackrediteringsmärkning (A) per besvarad analys. Dessutom innehåller laboratoriesvaret ackrediteringsorganets logotyp.

Digitala laboratoriesvar och laboratoriesvar via WWSvar Svarsutskrifter

Elektroniska laboratoriesvar samt laboratoriesvar som skrivs ut via WWSvar Svarsutskrifter innehåller av tekniska skäl inte ackrediteringsmärkning eller logotyp. 

Kontakta labmedicin@skane.se vid önskemål om ett ackrediterat laboratoriesvar i pappersformat.

 • Uthopp till svarsdatabas via Melior och PMO

  Både historiska och nya analyssvar finns tillgängliga (innan papperssvaret når fram), i en svarsdatabas som nås via länk från Melior och PMO. Historiken är komplett från och med 2011.

  Melior

  I Melior når du svaren via Mikrobiologi/Immunologi Region Skåne (under länkar).

  PMO

  I PMO når du svaren via uthoppet Mikrobiologi/immunologi.

  WWSvar Svarsutskrifter

  Det finns möjlighet att få sina provsvar till en "brevlåda" och därifrån skriva ut svaren alternativt spara ner dem som pdf-filer.

  Instruktion skriva ut svar via WWSvar (pdf)

  Anmälan till funktionen sker via formuläret Anmälan WWSvar Svarsutskrifter.

  Vid önskemål om behörighet för fler medarbetare skicka e-post till mikrobiologi@skane.se. Ange RSID och namn på personen/personerna som behöver ny behörighet samt er kundkod.

  Papperssvar

  Ett papperssvar genereras på alla provsvar. Om du är ansluten till WWSvar Svarsutskrifter kan du anmäla att du inte önskar papperssvar.

  Observera att det gäller endast för svar från Klinisk mikrobiologi.

  Ankomstregistrering

  I svarsdatabasen presenteras sk ankomstkvitto när provet registrerats på laboratoriet.

 • Anmälan WWSvar Svarsutskrifter

  Här kan du anmäla dig till funktionen WWSvar svarsutskrifter

  Den här funktionen kräver att din webbläsare tillåter nödvändiga cookies. Ändra inställningar i din webbläsare och försök igen, eller prova en annan webbläsare.

  Huvudansvarig person nummer 1

  Huvudansvarig person nummer 2

  Samtliga användare på er enhet

  Ansvarig chef

  När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

  Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.