Laboratoriesvar

Information om var du hittar laboratoriesvar.

Laboratoriesvar visas i olika IT-system

För dig som inte har tillgång till IT-systemen finns det även annan möjlighet att läsa svaren digitalt.  För att söka svar via webben behövs personlig inloggning. Följ instruktionerna i respektive svarssystem.

Ackrediteringsmärkning av analysresultat

Skriftliga svar

Skriftliga svar (papperssvar) innehåller ackrediteringsmärkning (A) per besvarad analys. Dessutom innehåller laboratoriesvaret ackrediteringsorganets logotyp.

Digitala svar

Elektroniska analysresultat innehåller av tekniska skäl inte ackrediteringsmärkning eller logotyp.

Kontakta labmedicin@skane.se vid önskemål om ett ackrediterat analysresultat i pappersformat.

Laboratoriesvar för mikrobiologi och immunologi

Under 2021 bytte Klinisk mikrobiologi och Klinisk immunologi labdatasystem från wwLab till LIMS RS. Detta medförde vissa förändringar i laboratoriesvaren.

Fram till införande av SDV som journaldatasystem i Region Skåne är huvudprincipen att svar på analyser från Mikrobiologi/Immunologi kommer i pappersform.

 • För att både historiska och nya analyssvar ska finnas tillgängliga för beställaren (innan papperssvaret når fram), skapades en ny svarsdatabas som nås via länk från Melior och PMO.

  Den interimslösning som förberetts medför skillnader för beställarna som kan medföra merarbete och risker. Vi arbetar på att försöka lösa problemen.

  WWSvar Svarsutskrifter

  Det finns möjlighet att få sina provsvar till en "brevlåda" och därifrån skriva ut svaren alternativt spara ner dem som pdf-filer.

  Instruktion skriva ut svar via WWSvar

  Anmälan till funktionen sker via formuläret Anmälan WWSvar Svarsutskrifter.

  Vid önskemål om behörighet för fler medarbetare skicka e-post till mikrobiologi@skane.se. Ange RSID och namn på personen/personerna som behöver ny behörighet samt er kundkod.

  Papperssvar

  Ett papperssvar genereras på alla provsvar. Om du är ansluten till WWSvar Svarsutskrifter kan du anmäla att du inte önskar papperssvar.

  Observera att det gäller endast för svar från Klinisk mikrobiologi.

  Ankomstregistrering

  Denna funktion fanns inte i det nya systemet vid driftstart, i stället syns status på ett prov först när det har skett någon hantering av provet (exempelvis att ett del-, preliminär- eller slutsvar har gått ut för någon/några analyser).

  Ankomstregistrering infördes 13 september 2021 men på grund av tekniska problem fick funktionen stängas igen den 17 september. Vi arbetar på att lösa problemen och hoppas snart kunna starta funktionen igen.

  Utseendet på svar

  Utseendet på både gamla och nya svar kommer se annorlunda ut. Ett exempel är att blododlingar kommer på två rader, en för varje flaska.

  I den nya integrerade svarsdatabasen (som nås via uthopp i PMO och Melior) kommer det finnas svar både från wwLab och LIMS RS. Historiken är komplett från och med 2011.

  Uthopp till svarsdatabas via Melior och PMO

  Provsvaren är synliga via uthopp från Melior och PMO så fort de är klara, men måste sökas för enskild varje patient.

  Melior

  I Melior når du svaren via Mikrobiologi/Immunologi Region Skåne (under länkar).

  PMO

  I PMO når du svaren via uthoppet Mikrobiologi/immunologi.

  Frågor?

  Vid eventuella frågor kontakta: labmedicin@skane.se

  Alla analysresultat blir direkt synliga via Melior och PMO så fort de är klara, därför ska du inte ring Laboratoriemedicin för att efterfråga provsvar. 

 • Anmälan WWSvar Svarsutskrifter

  Här kan du anmäla dig till funktionen WWSvar svarsutskrifter

  Du måste tillåta att cookies används för att kunna skicka formuläret. Cookies används här som ett skydd mot spammejl.

  Huvudansvarig person nummer 1

  Huvudansvarig person nummer 2

  Samtliga användare på er enhet

  Ansvarig chef

  När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

  Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.