Beställningssystemet Sesam

Beställningssystem för förskrivning av hjälpmedel och läkemedelsnära produkter för användning i hemmet.

Du förskriver hjälpmedel i Visma webSesam, Sesam LMN eller WebSesam beroende på vilket hjälpmedel du ska förskriva. 

  • Visma webSesam - för dig som förskriver ortopedtekniska hjälpmedel, TENS-apparater med tillbehör, hjälpmedel vid rörelsenedsättning, kommunikations- och kognitionshjälpmedel samt medicinsk behandling - andningshjälpmedel. 
  • WebSesam - för dig som förskriver hjälpmedel vid  hörselnedsättning och dövhet samt synnedsättning.
  • Sesam LMN - för dig som förskriver speciallivsmedel, pump för enteral nutrition, hjälpmedel vid inkontinens och diabetes (insulin- och patchpump, CGM, FGM).

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.