Beställningssystemet Sesam

Beställningssystem för förskrivning av hjälpmedel och läkemedelsnära produkter för användning i hemmet.

Du förskriver hjälpmedel i Visma webSesam, Sesam LMN eller WebSesam beroende på vilket hjälpmedel du ska förskriva. 

Visma webSesam

För dig som förskriver ortopedtekniska hjälpmedel, TENS-apparater med tillbehör, hjälpmedel vid rörelsenedsättning, kommunikations- och kognitionshjälpmedel, synnedsättning samt medicinsk behandling - andningshjälpmedel. 

WebSesam

För dig som förskriver hjälpmedel vid  hörselnedsättning och dövhet.

Sesam LMN

För dig som förskriver speciallivsmedel, pump för enteral nutrition, hjälpmedel vid inkontinens och diabetes (insulin- och patchpump, CGM, FGM).

Om du är upplagd i Sesam LMN men upplever inloggningsproblem så rekommenderar vi att du testar följande:

  • Prova en annan webbläsare. Microsoft Edge rekommenderas.
  • Kontrollera att du har valt rätt certifikat. I certifikatsrutan finns valet "fler alternativ". Görs fel val nekas man inloggning. Då behöver webbläsaren stängas ner innan man testar på nytt.
  • Prova att läsa in SITHS-kortet på nytt. Detta görs via NetiD-ikonen nere till höger på datorskärmen under "dolda ikoner". Högerklicka på NetiD-ikonen och välj "Läs in kortet på nytt".

Instruktioner Loggkontroll

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.