Beställningssystemet Sesam

Sesam är Hjälpmedel Skånes samlade beställningssystem för förskrivning av hjälpmedel och läkemedelsnära produkter för användning i hemmet.

Du förskriver hjälpmedel i WebSesam eller Sesam LMN beroende på vilket hjälpmedel du ska förskriva.

Sesam LMN

För dig som förskriver speciallivsmedel, pump för enteral nutrition, hjälpmedel vid inkontinens och diabetes (insulin- och patchpump, CGM, FGM):

Sätt i ditt eTjänstekort (RS-kort) i datorns kortläsare innan du öppnar länken. Om du har problem att komma in, starta om din webbläsare och prova att logga in igen.

Support

Telefon 044 - 19 46 30
Fax 044 - 19 46 55
E-post hjalpmedelkundtjanst@skane.se

WebSesam

För dig som förskriver hjälpmedel vid rörelsenedsättning, hörselnedsättning och dövhet, synnedsättning, kommunikations- och kognitionshjälpmedel samt inhalator/nebulisator och CPAP:

Använd webbläsaren Internet Explorer när du öppnar länken. För dig som arbetar på en privat vårdenhet krävs RSVPN-koppling eller tillgång till VDI.

Support

Telefon 0770-11 11 00
E-post hjalpmedel.stodochsupport@skane.se

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter