Antiseptisk munvård

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Rekommenderade läkemedel

Behandling/tillstånd Substans Preparat/generika
Antiseptiska medel
  klorhexidin Corsodyl/Hexident
  natriumfluorid + klorhexidin Natriumfluorid klorhexidin APL

Terapiråd

Det finns olika antiseptiska medel som kan användas för lokal behandling i munnen.

Läkemedelsbehandling

Rekommenderade läkemedel:

  • Corsodyl
  • Hexident
  • Natriumfluorid-­klorhexidin APL tandkräm

Klorhexidin är ett antiseptiskt munvårdsmedel som bland annat kan användas vid pre-­ och postoperativ desinfektion vid oral och parodontal kirurgi och för temporär bakterie­- och plackkontroll vid sjukdom, trauma, hög kariesaktivitet, gingivit och parodontit (1, 2).

Hos patienter med gingivit har munsköljning med klorhexidinlösning visats kunna ge en ytterligare reduktion av inflammationen jämfört med enbart tandborstning (1, 2).

Klorhexidin förekommer som lösning, gel och tandkräm.

  • Som gel finns ett preparat, Corsodyl 1 %.
  • Som lösning finns Corsodyl 2 mg/ml och Hexident 1 mg/ml och 2 mg/ml.
  • Som tandkräm finns Natriumfluorid-klorhexidin APL tandkräm 0.3% + 0.2%.

Hexident 1 mg/ml rekommenderas eftersom studier visat att den kliniska effekten av klorhexidin som munsköljningslösning bibehålles om man sän­ker koncentrationen från 2 mg/ml till 1 mg/ml. Samtidigt blir biverkningarna färre och lindrigare och smaken bättre.

Vissa ämnen i tandkräm, till exempel natriumlaurylsulfat, motverkar effekten av klorhexidin. Antingen väljer man en tandkräm utan natriumlaurylsulfat, eller så utför man klorhexidinbehandlingen tidigast 30 minuter efter tandborstning (1, 2).

Som alternativ, till exempel till personer som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning behöver hjälp med att sköta sin munhygien, kan Natriumfluorid­klorhexidin APL tandkräm 0,3 % + 0,2 % användas (3).

  1. SBU. Chronic periodontitis – prevention, diagnosis and treatment. Stockholm: Swedish Council on Health Technology Assessment in Health Care (SBU); 2004. SBU report no 169 (in Swedish).
  2. Solderer, A., et al., Efficacy of chlorhexidine rinses after periodontal or implant surgery: a systematic review. Clin Oral Investig, 2019;23(1):21-32.
  3. Wyatt CCL, MacEntee MI. Caries management for institutionalized elders using fluoride and clorhexidine mouthrinses. Community Dent Oral Epidemiol, 2004;32:322-328.

Publicerat: 2024-01-02
Faktaägare: Läkemedelsrådet i Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.