Klusterhuvudvärk

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Rekommenderade läkemedel

Behandling/tillstånd Substans Preparat/generika
Klusterhuvudvärk
  Se Bakgrundsmaterial  

Terapiråd

 • Beakta risk för läkemedelsöveranvändningshuvudvärk vid frekvent anfallskupering.
 • Undvik narkotiska läkemedel.

Vid klusterhuvudvärk (Hortons huvudvärk) används ofta injektion sumatriptan och/eller nässpray zolmitriptan på grund av behov av snabb effekt. Syrgas på näsgrimma med högt flöde är ofta nödvändigt för god anfallskupering.

Ofta krävs profylaktisk behandling med verapamil under besvärsperiod. Dessa patienter sköts i normalfallet av neurolog.

Allmänt

Klusterhuvudvärk kännetecknas av periodvis förekommande frekventa anfall med intensiv strikt ensidig huvudvärk med associerade symtom i form av:

 • Horners syndrom (mios, ptos)
 • Ökat tårflöde
 • Konjunktival injektion och
 • Rinnoré ipsilateralt i förhållande till huvudvärken

Flertalet patienter är aktiva rökare eller före detta rökare. Huvudvärken sitter alltid på samma sida under aktuell besvärsperiod, men kan växla sida mellan olika perioder.

Klusterhuvudvärk – AKO Skåne-riktlinje för primärvården

 • Cohen et al, Randomized, double-blind placebo-controlled trial of high-flow inhaled oxygen in acute cluster headache. Cephalalgia. 2007;27:1188.
 • The Sumatriptan Cluster Headache Study Group. Treatment of acute cluster headache with sumatriptan. N Engl J Med. 1991;325:322–6.
 • Ekbom et al, Subcutaneous sumatriptan in the acute treatment of cluster headache: a dose comparison study. Acta Neurol Scand. 1993;88:63–9.
 • Cittadini et al, Effectiveness of intranasal zolmitriptan in acute cluster headache: a randomized, placebo-controlled, double-blind crossover study. Arch Neurol. 2006;63(11):1537–42.
 • Rapoport et al, Zolmitriptan nasal spray in the acute treatment of cluster headache: a double-blind study. Neurology. 2007;69(9):821–6.
 • Leone et al, Verapamil in the prophylaxis of episodic cluster headache: a double-blind study versus placebo. Neurology. 2000;54(6):1382–5.

Publicerat: 2024-01-02
Faktaägare: Läkemedelsrådet i Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.