Förskrivarutbildning förbrukningsartiklar

Som förskrivare av förbrukningsartiklar inom inkontinens, diabetes och nutrition rekommenderas du ha genomgått Socialstyrelsens webbutbildning innan du får behörighet att förskriva.

Du måste tillåta cookies i webbläsarens inställningar för att kunna genomföra utbildningen:

Utbildningen tar cirka 30 minuter..
Efter genomförd utbildning får du ett intyg som ska bifogas ansökan  förskrivningsbehörighet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!