Förskrivarutbildning förbrukningsartiklar

Som förskrivare av förbrukningsartiklar inom inkontinens, diabetes och nutrition rekommenderas du ha genomgått Socialstyrelsens webbutbildning innan du får behörighet att förskriva.

Du måste tillåta cookies i webbläsarens inställningar för att kunna genomföra utbildningen:

Utbildningen tar cirka 30 minuter.
Efter genomförd utbildning får du ett intyg som ska bifogas ansökan  förskrivningsbehörighet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.