Förskrivarutbildning förbrukningsartiklar

Som förskrivare av förbrukningsartiklar inom inkontinens, diabetes och nutrition rekommenderas du ha genomgått Socialstyrelsens webbutbildning innan du får behörighet att förskriva.

Du måste tillåta cookies i webbläsarens inställningar för att kunna genomföra utbildningen:

Utbildningen tar cirka 30 minuter..
Efter genomförd utbildning får du ett intyg som ska bifogas ansökan  förskrivningsbehörighet.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter