Orbit

Orbit har som syfte att stödja och underlätta informationsflöde, planering och uppföljning av och mellan olika aktörer för operationsverksamheten. Orbit har också stöd för planeringsprocessen.

Organisatoriskt omfattar Orbit alla verksamheter vars operationer eller behandlingar ska genomföras i operationssal eller motsvarande, eller där anestesipersonal deltar. Orbit stödjer även vårdavdelningar som på något sätt är relaterade till operationsaktiviteter.

Systemet utgör också källa för uppföljning och verksamhetsstatistik av och mellan olika aktörer. Huvudkontaktpersoner (HKP) på din enhet hjälper dig med de flesta frågor. De vet hur systemet fungerar och känner till rutiner. HKP tar hand om ditt ärende och ser till att det blir löst.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter