Orbit

Orbit har som syfte att stödja och underlätta informationsflöde, planering och uppföljning av och mellan olika aktörer för operationsverksamheten. Orbit har också stöd för planeringsprocessen.

Organisatoriskt omfattar Orbit alla verksamheter vars operationer eller behandlingar ska genomföras i operationssal eller motsvarande, eller där anestesipersonal deltar. Orbit stödjer även vårdavdelningar som på något sätt är relaterade till operationsaktiviteter.

Systemet utgör också källa för uppföljning och verksamhetsstatistik av och mellan olika aktörer. Huvudkontaktpersoner (HKP) på din enhet hjälper dig med de flesta frågor. De vet hur systemet fungerar och känner till rutiner. HKP tar hand om ditt ärende och ser till att det blir löst.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.