Hjälpmedelssortiment - inkontinens

Här hittar du löpande information och produktkatalogerna om det sortiment som Region Skåne har upphandlat.

Information om Sortimentsforum

Sortimentsforum är ett forum där förskrivare/vårdgivare möts i syfte att säkerställa ett ändamålsenligt hjälpmedelssortiment utifrån patienterna och vårdens behov.  Sortimentsforum ska hållas minst 2 gånger/år och leds av Sortiment- och avtalsledare på Hjälpmedel. Experter kan bjudas in efter behov.

Instruktion för Sortimentsforum (pdf)

Löpande produktinformation

 • Nytt avtal för inkontinensprodukter från 1 maj 2024

  2024-04-30
  Nytt för detta avtal är exempelvis den nya produktkatalogen Inkontinens och urin-mag-tarm som presenterar sortimentet både för beställare i Raindance marknadsplats och Sesam LMN.

  Till din hjälp med att beställa rätt produkt finns bland annat en detaljerad innehållsförteckning, en vägledning till kontakt- och beställningsinformation och en förteckning över vad som ersätter utgående produkter.

  Uppdaterad instruktion och blankett för ansökan om ”Enskild förskrivning utanför sortiment”

  2024-03-19
  Enhet Sortiment och Administration har i förbättringsarbete under 2023 sett över instruktion och beställningsväg för ansökan om ”Enskild förskrivning utanför sortiment”. Två av de behov som identifierades var ansökningsväg och ärendehantering via system. Ärendehantering via verifierade system innebär att krav på dokumentation, spårbarhet, uppföljning och rapporter bättre uppfylls. 

  För produktområden där beställningar av aktiviteter görs via Visma webSesam identifierades systemstöd som möjliggör att ett ärende för ansökan om ”Enskild förskrivning utanför sortiment” skulle kunna göras på samma sätt.

  Den nya aktivitetstypen – ”Enskild förskrivning utanför sortiment” kunde skapas. Härmed kan ansökan göras direkt via Visma webSesam, istället för utanför systemet via blankett och e-post till funktionsbrevlåda.

  Övergripande innebär det att nya aktivitetstypen väljs, nödvändig information för ansökan fylls i och skickas via systemet. Ansökan når ansvarig sortiment- och avtalsledare, SAL, som granskar och via systemet återkopplar om ansökan beviljas eller avslås.

  För produktområden som inte beställs genom Visma webSesam (Inkontinens, Diabetes, Speciallivsmedel, Hörsel och Externa bröstproteser), görs ansökan via blankett ”Ansökan Enskild förskrivning utanför sortiment” som tidigare.

  Förändringarna träder i kraft 2 april 2024.

  //Enhet Sortiment

  2024-02-23
  På grund av att producenten av urinpåsarna som fanns ursprungligen i sortiment valde att inte fortsätta producera har det varit brist på påsar. Det finns nu ersättare att beställa i Sesam LMN. Se tabell för ersättningsprodukter Urinpåsar (pdf)

  2024-02-20
  Abena förändrar Dreamy Night Pants till att bli unisex och uppdelningen mellan pojke och flicka tas bort. Det innebär att beställningar av artiklar 31816 och 31817 kommer resultera i en och samma produkt.

  Detsamma gäller beställningar på artikel 31814 och 31815.

  För nya förskrivningar på artikeln ska den göras på artikel 31815 respektive 31817.

  Sanisoft Mini utgår

  2024-01-05
  Sanisoft Mini utgår ur sortiment och ersätts av Saniline C Normal. Nuvarande sesamnummer (30137) är fortsatt aktuellt.

 • Leveransproblem

  2023-12-23
  Artikel 30319 Tena Lady Mini är restnoterad. Leveranser kommer kunna ske vecka 52 igen.

Produktkatalogerna uppdateras kontinuerligt, avråds från att skrivas ut.

Distribution av inkontinenshjälpmedel

 • OneMed Service AB distribuerar inkontinenshjälpmedel i hela Skåne, via PostNord.

  När du som förskrivare gör beställning av inkontinenshjälpmedel i Sesam får du välja mellan nedanstående alternativ:

  • Får ställas utanför
   Är standardval och det snabbaste leveranssättet. Leveransprocessen startar per automatik, direkt efter lagd beställning.
  • Avisering
   Innebär att OneMed (avtalad distributör) ringer till patienten för att bestämma leveransdag. OneMed kommer inte att skicka ut någon leverans förrän de fått tag på mottagaren och är överens om leveransdag.
  • Chaufförsavisering
   Innebär att chauffören ringer en stund innan leverans för att säkerställa att mottagaren är hemma. Detta alternativ medför en ökad leveranstid. OneMed kommer inte att skicka ut någon leverans förrän de fått tag på mottagaren och är överens om leveransdag.

  Observera att om någon typ av avisering väljs är det viktigt att du som förskrivare informerar patienten om att det kommer ringa någon för att bestämma leveransdag.

 • OneMed Service AB distribuerar inkontinenshjälpmedel i hela Skåne, via PostNord. Priserna gäller från 1 oktober 2023. 

  • Pris per leverans (SEK) beroende på storlek av beställning. 

   • 1-5 kolli - 114,83 kronor
   • 6-10 kolli - 263,84 kronor
   • 11-15 kolli - 477,69 kronor
   • 16-20 kolli - 690,91 kronor
   • 21-60 kolli - 169,38 kronor
   • 61 eller fler kolli - 254,10 kronor

   Övriga kostnader

   • Avisering 12,15 kronor
   • Avisering av chaufför innan leverans 18,00 kronor
   • Om patienten inte är hemma för att ta emot leverans 1080,00 kronor
   • Returer inklusive transport/administrationskostnader med mera 360,00 kronor
   • Hantering av produkter utanför upphandlat sortiment inklusive alla kostnader 48,00 kronor
   • Akut leverans 960,00 kronor

   Leverans till ombud

   • 1-2 kolli - 81,20 kronor
   • 3-4 kolli - 162,40 kronor
   • 5-6 kolli - 243, 60 kronor
  • Pris per leverans (SEK) beroende på storlek av beställning. 

   • 1-5 kolli - 144,22 kronor
   • 6-10 kolli - 268,14 kronor
   • 11-15 kolli - 446,45 kronor
   • 16-20 kolli - 545,58 kronor
   • 21-60 kolli - 392,56 kronor
   • 61 eller fler kolli - 496,26 kronor

   Övriga kostnader

   • Avisering 12,15 kronor
   • Avisering av chaufför innan leverans 18,00 kronor
   • Om patienten inte är hemma för att ta emot leverans 1080,00 kronor
   • Returer inklusive transport/administrationskostnader med mera 360,00 kronor
   • Hantering av produkter utanför upphandlat sortiment inklusive alla kostnader 48,00 kronor
   • Akut leverans 960,00 kronor

   Leverans till ombud

   • 1-2 kolli - 81,20 kronor
   • 3-4 kolli - 162,40 kronor
   • 5-6 kolli 243,60 kronor

Enskild förskrivning utanför sortiment

Det ordinarie sortimentet ska täcka behovet av hjälpmedel för de allra flesta.

Förskrivning utanför sortiment kan bli aktuellt om det föreligger särskilda skäl som medför att ordinarie sortiment inte kan tillgodose behovet. Beslutet motiveras och dokumenteras i patientens journal.

Följ instruktion Ansökan om enskild förskrivning utanför sortiment. En ansökan behövs för varje enskild patient.

Ansökan görs via mejl till Sortiments funktionsbrevlåda sortimenthjm.hoh@skane.se

 • Följande typ av produkter ingår aldrig i det skattefinansierade förskrivningsbara sortimentet i Region Skåne.

  Produktgrupp

  Icke förskrivningsbar produkt

  Motivering

  Tappningskateter Dilationskateter
  Installationskateter
  Behandlingshjälpmedel
  Flergångs absorberingsskydd för barn Tygblöjor Personlig persedel, egenfinansieras
  Engångs absorberingsskydd för fixering i byxa för vuxen Absorptionskapacitet
  <100 ml Rothwell
  Finns på apotek och i detaljhandeln, egenfinansieras
  Fästanordningar för kroppsburna absorberingshjälpmedel vid inkontinens Bodystocking, kroppspyjamas/nattdräkt Personlig persedel, egenfinansieras
  Flergångs lakansskydd Flergångs lakansskydd med handtag och/eller glidyta Lyfthjälpmedel

Anmäl produkt- och leveransfel

Leveranser

Synpunkter och klagomål på leveranser ska lämnas till Sesam LMN’s kundtjänst inom 14 dagar efter mottagen leverans.

Produkter

Om levererade produkter visar sig vara behäftade med fel, ska patienten meddela sin förskrivare. Förskrivaren reklamerar produkten till leverantören och ansvarar för att patienten får ersättningsprodukt direkt från leverantören.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.