Förskrivning till patienter med skyddade personuppgifter

Här hittar du som är förskrivare och annan involverad personal information om hur du ska gå tillväga när du ska förskriva hjälpmedel till patient med skyddade personuppgifter.

Hantera skyddade personuppgifter (pdf)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter