Förskrivning till patienter med skyddade personuppgifter

Här hittar du som är förskrivare och annan involverad personal information om hur du ska gå tillväga när du ska förskriva hjälpmedel till patient med skyddade personuppgifter. Observera att vid förskrivning av speciallivsmedel gäller andra rutiner.

Registrering av patient med skyddade uppgifter i Sesam LMN

Speciallivsmedel förskrivs enbart via apotek med anledning av betalning av egenavgift.

Leveranser av inkontinens- och diabeteshjälpmedel till sekretesspatienter levereras enbart till den förskrivande vårdenheten. Det är inte tillåtet att beställa ett uttag till en annan adress eller under ett annat namn.

Kundservice behöver ha in följande uppgifter:

  • patientens personnummer
  • enhetens namn
  • enhetens gatuadress, postnummer och postadress
  • telefonnummer till enheten
  • namn och telefonnummer/e-post till ansvarig förskrivare för återkoppling att registreringen är gjord.

Dessa uppgifter tas inte emot via telefon. De kan faxas till 044-19 46 55, skickas med krypterad e-post till hjalpmedelkundtjanst@skane.se (enbart inom regionen) eller på post till:

Hjälpmedel Skåne
Kundservice LMN, plan 5
Axel Kleimers väg 2
291 33 Kristianstad

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.