Vulvovaginal candidos

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Rekommenderade läkemedel

Behandling/tillstånd Substans Preparat/generika
Lokal behandling
  klotrimazol Canesten
Peroral behandling
  flukonazol flukonazol

Terapiråd

För lokal behandling av vulvovaginal candidos rekommenderas klotrimazol (Canesten). Klotrimazol är även förstahandsmedel vid graviditet.

Alternativ till lokal behandling är peroral behandling med flukonazol (150 mg engångsdos). Behandlingarna anses ha likvärdig effekt. Partnerbehandling är inte nödvändig.

Behandling vid recidiv

Upprepad lokal behandling vid täta recidiv bör undvikas på grund av risk för utveckling av vulvodyni. Patienten bör uppmanas till försiktig intimhygien med enbart olja som rengörande medel. Vid tveksamhet om diagnos eller utebliven effekt bör differentialdiagnoser övervägas samt svampodling tas för etiologi och eventuell resistensbestämning.

Vulvovaginal candidos är den vanligaste orsaken till klåda och sveda i underlivet. Cirka 75 % av alla drabbas någon gång i livet och 5–8 % drabbas av recidiverande infektioner. Vanligaste agens är Candida albicans (90 %), näst vanligast Candida glabrata (4 %).

Symtombilden vid enstaka skov innefattar klåda, kesoliknande, tjock, vitaktig flytning samt rodnade slemhinnor. Vid recidiverande infektioner blir vaginitbilden mindre uttalad och vulvitbilden istället mer dominant med klåda, rodnade slemhinnor, sprickbildning och torrhet.

Candidavulvovaginit – AKO Skåne-riktlinje för primärvården

Referenser Gynekologi

Publicerat: 2024-01-02
Faktaägare: Läkemedelsrådet i Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.