Nokturi

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Rekommenderade läkemedel

Behandling/tillstånd Substans Preparat/generika
Nokturi
  desmopressin Nocdurna

Terapiråd

Efter kartläggning med dryckes- och miktionsmätning samt uteslutande av behandlingsbara tillstånd som till exempel bensvullnad eller ofullständig blåstömning är behandling med förändrade levnadsvanor förstahandsterapi.

Vid behov av läkemedelsbehandling rekommenderas Nocdurna på grund av lägst pris. Nocdurna möjliggör dessutom könsdifferentierad dosering.

Behandling för vuxna

En vanlig orsak till nokturi är nokturn polyuri, vilket definieras som att mer än en tredjedel av dygnsvolymen produceras på natten. Detta kan hos vissa patienter behandlas med antidiuretika.

Desmopressin är inregistrerat för behandling av nokturi förenad med nattlig polyuri hos vuxna.

  • Desmopressin Ferring
  • Minirin
  • Nocutil
  • Nocdurna.

Samtliga preparat ges peroralt, innehåller samma aktiva substans och har god effekt.

Att beakta vid behandling

Desmopressinbehandling är förknippad med risk för hyponatremi. Patienten måste iaktta vätskerestriktion.

Patienter över 65 år har en ökad risk för utveckling av hyponatremi. Om behandling ges till dessa patienter måste plasmanatrium kontrolleras före och efter några dagars behandling samt efter en månad. Kontroll bör också ske i samband med andra läkemedelsförändringar.

Allmänt

Nokturi (besvärande behov att tömma blåsan nattetid) är ett symtom som kan ha ett flertal bakomliggande orsaker. Det är nödvändigt att göra en noggrann utredning för att klargöra detta.

För ytterligare information kring nokturi, se AKO Skåne-­riktlinje (15).

Nokturi och nattlig polyuri – AKO Skåne-riktlinje för primärvården

Referenser Njur- och urinvägssjukdomar

Publicerat: 2024-01-02
Faktaägare: Läkemedelsrådet i Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.