Utveckling migration och hälsa

Utveckling migration och hälsa verkar för en mer jämlik och säker vård till personer från andra länder.

Utveckling migration och hälsa erbjuder kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal i primärvården avseende migration och hälsa. Uppdraget innefattar alla migrantgrupper, det vill säga asylsökande, nyanlända och personer som lever i papperslöshet, men även etablerade migrantgrupper som befunnit sig lång tid i Sverige. Utveckling migration och hälsa bedriver inte något kliniskt arbete.

Uppdraget innefattar bland annat:

  • kunskaps- och metodutveckling
  • utbildning av medarbetare i Primärvården Skåne
  • belysa frågor kring migration och hälsa i kunskapsstyrningsorganisationen

Utveckling migration och hälsa arbetar exempelvis med att öka Primärvården Skånes kunskap om:

  • hur migration kan påverka den psykiska och fysiska hälsan
  • hälsoundersökningar av asylsökande, kvotflyktingar, papperslösa och nyanlända migranter
  • användning av språktolkning
  • regelverksfrågor
  • bemötande, identifiering och behandling av trauma och tortyr

Relaterad information

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.