Dokumentationssamordnare på barnavårdscentral (BVC)

Det är stor variation på dokumentationen i PMO. En del i Utvecklingsenhet barnhälsas förbättringsarbete kring insamling av barnhälsodata är att det ska finnas dokumentationssamordnare på barnavårdscentralerna. Dokumentationssamordnarens uppgift är att samordna arbetet att kvalitetssäkra hälsodata och dokumentation i PMO.

Syftet med dokumentationssamordnare är att öka kvaliteten på indata i PMO. Detta eftersom indata påverkar kvaliteten på automatiska uttag av barnhälsodata, men även för att göra dokumentationen enhetlig i PMO. Det ska vara lätt att göra rätt. Dokumentationssamordnaren deltar på digitala informationsmöten och ska förmedla information om korrekt dokumentation i PMO till övriga medarbetare.

Chefen ansvarar för att utse samordnare

Chefen på barnavårdscentralen (BVC) ansvarar för att utse dokumentationssamordnaren. Chefen kan utse en dokumentationssamordnare för en enskild enhet eller för en grupp av enheter. Avgörande är att samtliga medarbetare får tillgång till samma information. I de fall det saknas dokumentationssamordnare går informationen till chefen.

Byte av samordnare

Fyll omgående i formuläret Byte av dokumentationssamordnare på barnavårdscentral (BVC) om ni byter samordnare. Detta för att se till att enheten hålls uppdaterad i arbetet med att öka kvalitet på indata i PMO.

Byte av dokumentationssamordnare på barnavårdscentral (BVC)

Best practice för registrering i PMO

Det är viktigt att det är kvalitet på barnhälsodata. Detta eftersom hälsodata som bygger på bristfälligt inrapporterade data kan leda till beslut om insatser med fel inriktning eller till att insatser inte görs alls. Konsekvensen kan bli att resurser fördelas på ett felaktigt sätt. Det kan i sin tur påverka folkhälsan negativt. Vi inom barnhälsovården behöver därför arbeta med att säkerställa kvaliteten på indata så att hälsodata blir tillförlitlig. Registreringen i PMO måste göras på samma sätt på alla enheter. Det innebär att vi behöver enas om ett sätt att dokumentera. Vi tar därför fram en best practice tillsammans med representanter från verksamheterna och förmedlar den till samtliga medarbetare.

Arbetsgrupp som tar fram best practice

I arbetsgruppen som tar fram best practice medverkar både privata och offentliga BVC. Gruppen består av BVC Fosietorp, Capio BVC Ystad, BVC Kävlinge, Capio BVC Landskrona, BVC Solstrålen samt BVC Skurup och Utvecklingsenhet barnhälsa. Vid behov deltar även verksamhetsspecialister och support för PMO.

Digitala informationsmöten för dokumentationssamordnare

Utvecklingsenhet barnhälsa anordnar digitala informationsmöten för dig som är dokumentationssamordnare, men även dina kollegor i BVC-teamet är välkomna. På mötena har ni möjlighet att ställa frågor. Varje informationsmöte kommer att filmas och skickas till dig som är dokumentationssamordnare.

Kommande informationsmöten

Länk till mötet skickas till dig som är dokumentationssamordnare i nära anslutning till mötesdagen.

  • Teamsmöte 30 april, klockan 10.00-12.00
  • Teamsmöte 11 juni, klockan 10.00-12.00

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.