Beställ behörighet

Beställ behörighet till Hjälpmedel Skånes samlade beställningssystem Sesam (Sesam LMN, WebSesam och S2)

För att logga in i Sesam LMN  krävs det att du har eTjänstekort och behörighet.

Medarbetare inom Region Skåne beställer behörighet i eKatalog. Du måste göra en beställning för varje mottagning/enhet du arbetar på.

För privat vårdpersonal och, i vissa fall för kommunal personal, görs ansökan om behörighet av medarbetarens verksamhetschef genom att skicka en ansökningsblankett:

Attesträtt

Förskrivare måste finnas upplagd med beslutsattest och sakattest i Region Skånes attestregister på de ansvar och konton som hen förskriver för i Sesam LMN.

Hjälpmedel Skåne ansvarar för att förskrivare som förskriver speciallivsmedel och som finansieras av hälso- och sjukvårdsnämnden får attesträtt. 

De enheter som har eget betalningsansvar måste själva skicka in ansökan om attesträtt:

Sesam LMN får en koppling till attestregistret för att säkerställa att transaktionen är godkänd av behörig beslutsfattare.

När kopplingen till attestregistret är på plats kommer fakturan att konteras och attesteras automatiskt om den stämmer med uttaget.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter