Beställ behörighet

Information om hur du beställer behörighet till det samlade beställningssystemet Sesam (Visma webSesam och Sesam LMN).

Beställ behörighet i Visma webSesam

I Visma webSesam förskriver/beställer du ortopedtekniska hjälpmedel, TENS-apparater med tillbehör, hjälpmedel vid rörelsenedsättning,  kommunikations- och kognitionshjälpmedel samt medicinsk behandling - andningshjälpmedel.

Avsluta eller ändra behörighet

Det är viktigt att du ändrar eller avslutar din behörighet när du byter eller avslutar din tjänst.

Beställ, avsluta eller ändra behörighet via Ritz.

Åtkomst för privata vårdenheter

För dig som arbetar på en privat vårdenhet krävs RSVPN-koppling eller tillgång till RS-Citrix. Kontakta Vårdgivarservice för frågor om RSVPN och RS-Citrix.

Socialstyrelsens webbutbildning för förskrivare

För följande produktområden behövs intyg på genomförd förskrivarutbildning:

 • Rörelsehjälpmedel
 • Kommunikations- och kognitionshjälpmedel
 • Synhjälpmedel
 • Hörselhjälpmedel

Intyget bifogas med beställningen i Ritz.

Beställ behörighet i Sesam LMN

I Sesam LMN förskriver/beställer du Speciallivsmedel, Nutritionspumpar och Inkontinens- och Diabeteshjälpmedel.

 • Medarbetare inom Region Skåne

  Medarbetare inom Region Skåne beställer behörighet i Ritz. Du måste göra en beställning för varje mottagning/enhet du arbetar på.

  Privat vårdpersonal

  För privat vårdpersonal görs ansökan om behörighet av medarbetarens verksamhetschef genom att skicka en ansökningsblankett:

  Skicka ansökningsblanketten med e-post till: 
  hjalpmedelkundtjanst@skane.se.

  Attesträtt

  Förskrivare måste finnas upplagd med beslutsattest och sakattest i Region Skånes attestregister på de ansvar och konton som hen förskriver för i Sesam LMN. VO Hjälpmedel ansvarar för att förskrivare som förskriver speciallivsmedel och som finansieras av hälso- och sjukvårdsnämnden får attesträtt.

  De enheter som har eget betalningsansvar måste själva skicka in ansökan om attesträtt.

  Sesam LMN får en koppling till attestregistret för att säkerställa att transaktionen är godkänd av behörig beslutsfattare.
  När kopplingen till attestregistret är på plats kommer fakturan att konteras och attesteras automatiskt om den stämmer med uttaget.

  Förskriv/Beställ i Sesam LMN

  För att logga in i Sesam LMN  krävs det att du har eTjänstekort och behörighet.

  Sätt i ditt e-tjänstekort (RS-kort) i datorns kortläsare innan du öppnar länken. Om du har problem att komma in, starta om din webbläsare och prova att logga in igen.

  Frågor:

  Avsluta eller förändra behörighet

  Det är viktigt att du förändrar eller avslutar din behörighet när du byter eller avslutar din tjänst.

  Medarbetare inom Region Skåne

  Medarbetare inom Region Skåne avslutar eller förändrar behörighet i Ritz. 

  Privat vårdpersonal

  För privat vårdpersonal avslutas eller förändras behörigheten genom att skicka en blankett.

  Blankett: Avboka eller förändra behörighet till Sesam LMN (pdf)

 • Medarbetare inom Region Skåne

  Medarbetare inom Region Skåne beställer behörighet i Ritz. Du måste göra en beställning för varje mottagning/enhet du arbetar på.

  Privat vårdpersonal

  För privat vårdpersonal görs ansökan om behörighet av medarbetarens verksamhetschef genom att skicka en ansökningsblankett.

  Attesträtt

  Förskrivare måste finnas upplagd med beslutsattest och sakattest i Region Skånes attestregister på de ansvar och konton som hen förskriver för i Sesam LMN.

  De enheter som har eget betalningsansvar måste själva skicka in ansökan om attesträtt.

  Sesam LMN får en koppling till attestregistret för att säkerställa att transaktionen är godkänd av behörig beslutsfattare. När kopplingen till attestregistret är på plats kommer fakturan att konteras och attesteras automatiskt om den stämmer med uttaget.

  Förskriv/Beställ i Sesam LMN

  För att logga in i Sesam LMN  krävs det att du har e-tjänstekort och behörighet.

  Sätt i ditt e-tjänstekort (RS-kort) i datorns kortläsare innan du öppnar länken. Om du har problem att komma in, starta om din webbläsare och prova att logga in igen.

  Frågor:

  Avsluta eller förändra behörighet

  Det är viktigt att du förändrar eller avslutar din behörighet när du byter eller avslutar din tjänst.

  Medarbetare inom Region Skåne

  Medarbetare inom Region Skåne avslutar eller förändrar behörighet i Ritz.

  Privat vårdpersonal

  För privat vårdpersonal avslutas eller förändras behörigheten genom att skicka in blanketten.

  Blankett: Avboka eller förändra behörighet till Sesam LMN (pdf)

 • Medarbetare inom Region Skåne

  Medarbetare inom Region Skåne beställer behörighet i Ritz. Du måste göra en beställning för varje mottagning/enhet du arbetar på.

  Privat vårdpersonal

  För privat vårdpersonal görs ansökan om behörighet av medarbetarens verksamhetschef genom att skicka en ansökningsblankett.

  Attesträtt

  Förskrivare måste finnas upplagd med beslutsattest och sakattest i Region Skånes attestregister på de ansvar och konton som hen förskriver för i Sesam LMN.

  De enheter som har eget betalningsansvar måste själva skicka in ansökan om attesträtt.

  Sesam LMN får en koppling till attestregistret för att säkerställa att transaktionen är godkänd av behörig beslutsfattare. När kopplingen till attestregistret är på plats kommer fakturan att konteras och attesteras automatiskt om den stämmer med uttaget.

  Förskriv/Beställ i Sesam LMN

  För att logga in i Sesam LMN  krävs det att du har e-tjänstekort och behörighet.

  Sätt i ditt e-tjänstekort (RS-kort) i datorns kortläsare innan du öppnar länken. Om du har problem att komma in, starta om din webbläsare och prova att logga in igen.

  Frågor:

  Avsluta eller förändra behörighet

  Det är viktigt att du förändrar eller avslutar din behörighet när du byter eller avslutar din tjänst.

  Medarbetare inom Region Skåne

  Medarbetare inom Region Skåne avslutar eller förändrar behörighet i Ritz. 

  Privat vårdpersonal

  För privat vårdpersonal avslutas eller förändras behörigheten genom att skicka in blanketten.

  Blankett: Avboka eller förändra behörighet till Sesam LMN (pdf)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.