Uppdrag för hälso- och sjukvård

Region Skånes uppdrag för hälso- och sjukvård är hälso- och sjukvårdsnämndens nedbrytning av regionfullmäktiges beslut om budget och verksamhetsplan.

Det är ett strategiskt dokument som utifrån budget anger omfattning, inriktning och ambitionsnivåer för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården i Region Skåne, i både privat och offentlig regi.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter