Uppdrag för hälso- och sjukvård

Region Skånes övergripande mål, bättre liv och hälsa för fler, tillgänglighet och kvalitet, hållbar utveckling i hela Skåne, långsiktigt stark ekonomi samt attraktiv arbetsgivare och professionell verksamhet utgör mål för den skånska hälso- och sjukvården.

Samtliga verksamheter, finansierade av Region Skåne, ska arbeta utifrån dessa mål samt inriktning och uppdrag beskrivna i Region Skånes verksamhetsplan och budget.

De skånska sjukhusen har ett samlat ansvar för samtliga patienter som är i behov av vård i enlighet med hälso- och sjukvårdslagens intentioner. Därmed finns det inte några särskilda upptagningsområden.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.