Uppdrag för hälso- och sjukvård

Region Skånes övergripande mål, bättre liv och hälsa för fler, tillgänglighet och kvalitet, hållbar utveckling i hela Skåne, långsiktigt stark ekonomi samt attraktiv arbetsgivare och professionell verksamhet utgör mål för den skånska hälso- och sjukvården.

Samtliga verksamheter, finansierade av Region Skåne, ska arbeta utifrån dessa mål samt inriktning och uppdrag beskrivna i Region Skånes verksamhetsplan och budget.

De skånska sjukhusen har ett samlat ansvar för samtliga patienter som är i behov av vård i enlighet med hälso- och sjukvårdslagens intentioner. Därmed finns det inte några särskilda upptagningsområden.

Uppdrag 2024

I Region Skånes verksamhetsplan och budget 2024 anges nya uppdrag till styrelser och nämnder med fokus på utveckling och förändring. All verksamhet ska i övrigt fortsatt bedrivas enligt tidigare uppdrag och/eller beslut samt styrande dokument såsom strategier och planer vilka relaterar till de uppdrag, lagar, regler och policys som Region Skåne har att förhålla sig till.

Uppdrag från tidigare år

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.