Uppdrag för hälso- och sjukvård

Region Skånes uppdrag för hälso- och sjukvård är hälso- och sjukvårdsnämndens nedbrytning av regionfullmäktiges beslut om budget och verksamhetsplan.

Det är ett strategiskt dokument som utifrån budget anger omfattning, inriktning och ambitionsnivåer för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården i Region Skåne, i både privat och offentlig regi.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter