Besök hos annan personal

Avgifter gäller fysiska besök samt digitala vårdkontakter hos annan personal än läkare

Vårdcentral

Besök/digital vårdkontakt på vårdcentral (med undantag för nedanstående) 200 kr
Besök/digital vårdkontakt hos sjuk-, distrikts- och undersköterska samt skötare på vårdcentral 0 kr

Sjukhus eller specialistmottagning

Besök/digital vårdkontakt hos annan personal än läkare 200 kr
På sjukhusens akutmottagningar* 400 kr

* Gäller inrättade akutmottagningar oavsett specialitet

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter