Besök hos annan personal

Avgifter gäller fysiska besök samt digitala vårdkontakter hos annan personal än läkare

Vårdcentral

Besök/digital vårdkontakt på vårdcentral (med undantag för nedanstående) ** 200 kr
Besök/digital vårdkontakt hos sjuk-, distrikts- och undersköterska samt skötare på vårdcentral 0 kr

Sjukhus eller specialistmottagning

Besök/digital vårdkontakt hos annan personal än läkare** 200 kr
På sjukhusens akutmottagningar* 400 kr

* Gäller inrättade akutmottagningar oavsett profession

** Gäller även vid gruppbesök

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!