Besök hos annan personal

Avgifter gäller fysiska besök samt digitala vårdkontakter hos annan personal än läkare

Vårdcentral

  • Besök/digital vårdkontakt på vårdcentral (med undantag för nedanstående) ** - 200 kronor
  • Besök/digital vårdkontakt hos sjuk-, distrikts- och undersköterska samt skötare på vårdcentral - 0 kronor

Sjukhus eller specialistmottagning

  • Besök/digital vårdkontakt hos annan personal än läkare** - 200 kronor
  • På sjukhusens akutmottagningar* - 400 kronor

* Gäller inrättade akutmottagningar oavsett profession
** Gäller även vid gruppbesök

Besök hos rehabkoordinator (funktion) oavsett grundprofession – 200 kronor

 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.