Besök hos annan personal

Avgifter gäller fysiska besök samt digitala vårdkontakter hos annan personal än läkare.

Vårdcentral

 • Besök/digital vårdkontakt på vårdcentral (med undantag för nedanstående), gäller även gruppbesök: 200 kronor
 • Besök/digital vårdkontakt hos sjuk-, distrikts- och undersköterska samt skötare på vårdcentral: 0 kronor

Sjukhus eller specialistmottagning

 • Besök/digital vårdkontakt hos annan personal än läkare, gäller även vid gruppbesök: 200 kronor
 • På sjukhusens akutmottagningar, gäller inrättade akutmottagningar oavsett profession: 400 kronor
 • Besök hos rehabkoordinator (funktion) oavsett grundprofession: 200 kronor

Barnmorskemottagning

 • Gynekologisk cellprovskontroll upp till 70 år: 0 kronor
 • Mödrahälsovård: 0 kronor
 • Preventivmedelsrådgivning: 0 kronor
 • Hjälp med HPV egenprovtagning: 0 kronor                                       
 • Rådgivning med sexolog (tilläggsuppdrag BMM): 200 kronor
 • Rådgivning för klimakteriebesvär  (tilläggsuppdrag BMM): 200 kronor
 • Undersökning för vanliga gynekologiska besvär som mensvärk, klåda eller förändrade flytningar eller andra besvär: 200 kronor
 • Hjälp med mensförskjutning: 200 kronor                                         
 • Hantering av prolapsring: 200 kronor

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.