Centrum för sällsynta diagnoser Syd

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD Syd) är en verksamhet för hela Södra sjukvårdsregionen och har till uppgift att förbättra kunskapen om utredning och omhändertagande av patienter i alla åldrar med sällsynta diagnoser.

Orsaken är ofta genetisk och ger en omfattande symptombild samt leder till funktionsnedsättning. Detta gör att individen behöver hjälp från många olika specialister. Varje enskild sällsynt diagnos är ovanlig och många av tillstånden uppträder tidigt och varar hela livet.

Uppdraget för CSD Syd omfattar hela Södra sjukvårdsregionen, d.v.s. Blekinge, Kronoberg, Skåne och delar av Halland (Halmstad, Laholm, och Hylte kommuner).

Du kan vända dig till oss för att få information kring ovanliga diagnoser eller sällsynta sjukdomstillstånd. Vi har dock ingen egen patientmottagning och kan inte heller ge behandlings- eller utredningsråd i enskilda personliga ärenden. 

Mer information om Centrum för sällsynta diagnoser (CSD syd) finns på hemsidan:

Centrum för sällsynta diagnoser Syd

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.