Centrum för sällsynta diagnoser Syd

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD Syd) är en verksamhet för hela Södra sjukvårdsregionen och har till uppgift att förbättra kunskapen om utredning och omhändertagande av patienter i alla åldrar med sällsynta diagnoser.

Orsaken är ofta genetisk och ger en omfattande symptombild samt leder till funktionsnedsättning. Detta gör att individen behöver hjälp från många olika specialister. Varje enskild sällsynt diagnos är ovanlig och många av tillstånden uppträder tidigt och varar hela livet.

Uppdraget för CSD Syd omfattar hela Södra sjukvårdsregionen, d.v.s. Blekinge, Kronoberg, Skåne och delar av Halland (Halmstad, Laholm, och Hylte kommuner).

Du kan vända dig till oss för att få information kring ovanliga diagnoser eller sällsynta sjukdomstillstånd. Vi har dock ingen egen patientmottagning och kan inte heller ge behandlings- eller utredningsråd i enskilda personliga ärenden. 

Mer information om Centrum för sällsynta diagnoser (CSD syd) finns på deras hemsida:

Centrum för sällsynta diagnoser Syd

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter