Centrum för sällsynta diagnoser Syd

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD Syd) verkar för att personer med sällsynta diagnoser får ett sammanhållet omhändertagande i Södra sjukvårdsregionen, det vill säga Blekinge, Kronoberg, Skåne och södra Halland.

CDS Syd har ingen mottagningsverksamhet och gör därför inga individuella medicinska bedömningar.

Om du som patient har frågor, ber vi dig att kontakta din
behandlande läkare.

Är du vårdgivare och har frågor om genetiska tillstånd ber vi dig kontakta konsultläkare på Klinisk genetik via Region Skånes växel telefon 046-17 10 00.

Utveckling, samverkan och utbildning

För dialog med CSD Syd angående verksamhetsutveckling, samverkan och riktade utbildningar är du välkommen att kontakta oss via e-postadressen csd@skane.se.

Vill du veta mer?

”Riktade utbildningar” finns på webbplatsen södra sjukvårdsregionen och kompetenscentrum.

Kompetenscentrum (sodrasjukvårdsregionen.se)

Mer information om Centrum för sällsynta diagnoser (CSD syd) finns på webbplatsen.

CSD Syds webbplats (sodrasjukvardsregionen.se)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.