Kvotflyktingar

Kvotflyktingar har rätt till hälso- och sjukvård på samma sätt som alla andra folkbokförda. Tänk på att du inte kan neka patienten vård för att hen inte kan identifiera sig.

En kvotflykting är en person som har flytt och som har blivit utvald av FN:s flyktingorgan UNHCR att söka skydd i ett annat land. Personerna har redan en kommunplacering samt uppehållstillstånd när de kommer till Sverige. De ska folkbokföra sig hos Skatteverket i samband med att de kommer till Sverige.

Tolk

Alla patienter har rätt att få begriplig information om sitt hälsotillstånd, undersökningar och behandling. Som medarbetare inom hälso- och sjukvården är du skyldig att erbjuda tolk till personer som har svårt att förstå och tala svenska.

Boka Språktolk

Rätt till vård och tandvård 

Kvotflyktingar har samma rätt till vård och tandvård som andra personer som är folkbokförda i Sverige. De har också rätt till en hälsoundersökning när de kommer till Sverige. 

Innan folkbokföringen är klar 

Kvotflyktingar som har mottagits i en skånsk kommun ska få vård på samma villkor som folkbokförda även under tiden fram till folkbokföringen är klar. Detta gäller i alla vårdverksamheter som finansieras av Region Skåne.

Sekretess 

Vid samtliga kontakter med hälso- och sjukvården gäller rätten till sekretess och integritet. 

Sekretess i hälso- och sjukvården

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.