Beställ HUBS på barn- och ungdomsmedicinskmottagning i nordvästra Skåne

Undersökningen kan aldrig göras "akut". Den medicinska sekreteraren bokar först en tid för HUBS när hen har varit i kontakt med dig som är socialsekreterare. Detta även fast att socialtjänstens skriftliga begäran om hälsoundersökning har kommit in till mottagningen. Tänk på att du som är socialsekreterare alltid ska följa med vid besöket.

Gör så här för att beställa

1. Fyll i blanketten

Begäran om en hälsoundersökning enligt HSLF-FS 2019:19

Ange följande i fältet Övrig information:

  • Skolor som barnet/den unge går på och har gått på. Ange namnet och kommunen.
  • Kontakter med privata vårdgivare. Ange vilka och var.
  • Kontakter med vårdinrättningar i annan region än Region Skåne. Ange vilka och var.
  • Eventuella kroniska sjukdomar.
  • Status för vistelse i Skåne, till exempel asylsökande, papperslös, folkbokförd i regionen.
  • Eventuella specifika frågor som du har.
  • Kontaktuppgifter till vårdnadshavare så att de kan bli kontaktade för att ge samtycke till hälsoundersökningen och visa eventuellt tolkbevis.

Du behöver fylla i informationen för att vårdgivaren ska kunna rekvirera journaler inför besöket. För att hälsoundersökningen ska kunna göras på bästa sätt med god kvalitet är det en förutsättning att läkaren har tillgång till journalhandlingar från till exempel barnavårdscentral (BVC), Elevhälsan och privat och offentlig sjukvård. Läkarundersökningen är ett krav enligt lagen och kan därför göras ändå, till exempel om barnet nyligen har kommit till Sverige och inte har hunnit ha några vårdkontakter ännu.

2. Skicka in blanketten

Skicka in blanketten till Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen Ängelholm, Landshövdingevägen 7 C, 262 52 Ängelholm.

3. En medicinsk sekreterare på mottagningen kontaktar dig

Sekreterare kontaktar dig som är ansvarig socialsekreterare via telefon eller mejl och meddelar datum och tid samt plats för hälsoundersökningen.

Tänk på att du som är socialsekreterare alltid ska följa med vid besöket. Jourfamiljen eller medarbetare från hem för vård eller boende (HVB) kan alltså inte komma ensam med barnet/ungdomen. Syftet med undersökningen är att bedöma behov av hälso- och sjukvård, men även att ge socialtjänsten underlag för hur de ska agera för att säkerställa barnets behov av hälso- och sjukvård.

Mottagningar som gör hälsoundersökningen

  • Barn- och ungdomsmedicinmottagning på Helsingborgs lasarett för kommunerna Helsingborg, Bjuv, Höganäs, Klippan, Åstorp och Örkelljunga .
  • Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning på Lasarettet i Landskrona(för kommunerna Landskrona och Svalöv.
  • Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning på Ängelholms sjukhus för kommunerna Ängelholm, Båstad och Örkelljunga.

Om du har problem med att få en tid till HUBS

Se sidan Beställ hälsoundersökning på begäran av socialnämnd (HUBS) på barn- och ungdomsmedicinsk mottagning om du har problem med att få en tid till HUBS.

Beställ hälsoundersökning på begäran av socialnämnd (HUBS) på barn- och ungdomsmedicinsk mottagning

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.