Dosdispenserade läkemedel

Dosförpackade läkemedel för dig som vistas i hemmet eller på boende

Svensk Dos är Region Skånes leverantör av dosförpackade läkemedel i öppenvården.

Dosdispenserade läkemedel är ett alternativ till den traditionella läkemedelshanteringen för personer med regelbunden och stabil grundmedicinering, som inte kan klara sin läkemedelshantering själv, till exempel på grund av fysiska och/eller psykiska hinder.

Svensk Dos kan numera även erbjuda utlämning via apotek

För ytterligare information om dosdispenserade läkemedel, se svenskdos.se

Riktlinjer och rutiner samt Kontinuitetsplan för Region Skåne 

Kontaktuppgifter för Svensk Dos

Sjukvård

Är du förskrivare, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) eller sjuksköterska vid särskilt boende är du välkommen att kontakta Svensk Dos på:

Telefon 018-413 74 20 
E-post sjukvard@svenskdos.se

Privatperson

Är du privatperson och har frågor om vår dostjänst är du välkommen att kontakta Svensk Dos på:

Telefon 018-413 74 20
E-post info@svenskdos.se

Dosförpackade läkemedel på sjukhus i Skåne

Om du varit inlagd på sjukhus i Skåne kan du ha fått dosförpackade läkemedel. De kallas PiD, patientindividuellt packade doser, och är maskinellt dosdispenserade läkemedel för slutenvård. Tabletterna och kapslarna är förpackade i tydligt märkta dospåsar för varje patient och doseringstillfälle. Ca 120 avdelningar inom Region Skåne har PiD i dagsläget.

Information om PiD

Se gärna Region Skånes instruktionsfilm om Patientindividuellt packade doser.

Är du förskrivare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal inom Region Skåne kan du även läsa mer om PiD på Intranätet (länken fungerar endast för dig som är anställd inom Region Skåne)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter