Dosdispenserade läkemedel

Svensk Dos är Region Skånes leverantör av dosförpackade läkemedel.

Dosdispenserade läkemedel är ett alternativ till den traditionella läkemedelshanteringen för personer med regelbunden och stabil grundmedicinering, som inte kan klara sin läkemedelshantering själv, till exempel på grund av fysiska och/eller psykiska hinder.

OBS!

Sedan den 1 december 2016 råder en ny, nationell dosrutin. Tidigare dispenserades samtliga läkemedel hela dosrullen ut (såvida inte ordinationen hade ett specifikt utsättningsdatum), men från 1 december 2016 upphör dispenseringen av ett visst läkemedel den dag receptet upphör att gälla. Det är alltså nu ännu viktigare att recepten förnyas i tid. Dosapoteket kommer att fortsätta påminna dospatienternas kontaktpersoner om behovet av receptförnyelse. 

Svensk Dos kan numera även erbjuda utlämning via apotek
Utlämningsställen för Svensk Dos

Avvikelseanmälanhos Svensk Dos.

För ytterligare information om dosdispenserade läkemedel, se www.svenskdos.se

Riktlinjer och rutiner samt Kontinuitetsplan för Region Skåne 

Dosdispenserade läkemedel i Region Skåne (pdf)

Kontinuitetsplan för utebliven leverans (pdf)

Bilaga 1 - Kommunikationsplan (pdf)

Bilaga 2 - Checklista för handlingsplan (pdf)

Kontaktuppgifter för Svensk Dos

Sjukvård

Är du förskrivare, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) eller sjuksköterska vid särskilt boende är du välkommen att kontakta Svensk Dos på:

Telefon 018-413 74 20 
E-post Contact

Privatperson

Är du privatperson och har frågor om vår dostjänst är du välkommen att kontakta Svensk Dos på:

Telefon 018-413 74 20
E-post Contact

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter