Dosförpackade läkemedel

Svensk Dos är Region Skånes leverantör av dosförpackade läkemedel.

Dosdispenserade läkemedel är ett alternativ till den traditionella läkemedelshanteringen för personer med regelbunden och stabil grundmedicinering, som inte kan klara sin läkemedelshantering själv, till exempel på grund av fysiska och/eller psykiska hinder.

OBS!

Den 1 december 2016 införs en ny, nationell dosrutin. Idag dispenseras samtliga läkemedel hela dosrullen ut (såvida inte ordinationen har en specifik utsättningsdatum), men från 1 december 2016 upphör dispenseringen av ett visst läkemedel den dag receptet upphör att gälla. Det blir då ännu viktigare att recepten förnyas i tid. Dosapoteket kommer att fortsätta påminna dospatienternas kontaktpersoner om behovet av receptförnyelse.
Mer information på www.svenskdos.se

Här hittar du riktlinjer och information om dosförpackade läkemedel samt kontaktuppgifter till Svensk Dos.

Riktlinjer och rutiner för dosförpackade läkemedel i Skåne (pdf)

Kontinuitetsplan för utebliven leverans (pdf)

Bilaga 1 - Kommunikationsplan (pdf)

Bilaga 2 - Checklista för handlingsplan (pdf)

Sjukvård

Är du förskrivare, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) eller sjuksköterska vid särskilt boende är du välkommen att kontakta Svensk Dos på:

Telefon 018-413 74 20 
E-post Contact

Privatperson

Är du privatperson och har frågor om vår dostjänst är du välkommen att kontakta Svensk Dos på:

Telefon 018-413 74 20
E-post Contact

Svensk Dos kan från och med denna höst erbjuda nya utlämningsställen i Skåne.
Nya utlämningsställen för Svensk Dos

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter