Dosdispenserade läkemedel

Dosdispenserade läkemedel är ett alternativ till den traditionella läkemedelshanteringen för personer med regelbunden och stabil grundmedicinering, som inte kan klara sin läkemedelshantering själv.

Svensk Dos är Region Skånes leverantör av dosförpackade läkemedel i öppenvården.

Dosdispenserade läkemedel är ett alternativ till den traditionella läkemedelshanteringen för personer med regelbunden och stabil grundmedicinering, som inte kan klara sin läkemedelshantering själv, till exempel på grund av fysiska och/eller psykiska hinder.

Riktlinjer och rutiner samt Kontinuitetsplan för Region Skåne 

Kontaktuppgifter för Svensk Dos

Är du förskrivare, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) eller sjuksköterska vid särskilt boende eller på vårdcentral är du välkommen att kontakta Svensk Dos på:

Telefon 018-413 74 20 
E-post: sjukvard@svenskdos.se

Dosförpackade läkemedel på sjukhus i Skåne

Om du varit inlagd på sjukhus i Skåne kan du ha fått dosförpackade läkemedel. De kallas PiD, patientindividuellt packade doser, och är maskinellt dosdispenserade läkemedel för slutenvård.

Tabletterna och kapslarna är förpackade i tydligt märkta dospåsar för varje patient, läkemedel och doseringstillfälle. Ca 125 avdelningar inom Region Skåne har PiD i dagsläget.

Information om PiD

Är du förskrivare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal inom Region Skåne kan du även läsa mer om PiD på Intranätet (länken fungerar endast för dig som är anställd inom Region Skåne)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.