Dosdispenserade läkemedel

Dosdispenserade läkemedel är ett alternativ till den traditionella läkemedelshanteringen för personer med regelbunden och stabil grundmedicinering, som inte kan klara sin läkemedelshantering själv.

Systemet innebär att patienten får sina läkemedel förpackade (dispenserade) i små påsar, vanligtvis en för varje doseringstillfälle, oftast för två veckor i taget. Läkemedel som inte kan delas i dospåsar kan i stället levereras som helförpackning (originalförpackning), alternativt hämtas på lokalt apotek.

Apotekstjänst är Region Skånes leverantör av dosdispenserade läkemedel i öppenvården.

Se pdf i högermarginalen under rubriken RELATERAT för instruktion till inställning av förvalt dosapotek i Pascal, vilket görs för att kunna se sina beställningar och meddelanden till dosleverantören på förstasidan i Pascal.

Riktlinjer och rutiner samt Kontinuitetsplan för Region Skåne 

Kontaktuppgifter för Apotekstjänst

Är du förskrivare, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) eller sjuksköterska vid särskilt boende eller på vårdcentral är du välkommen att kontakta Apotekstjänst på:

Telefon: 010-221 69 70
E-post: kundtjanst@apotekstjanst.se

Dosförpackade läkemedel på sjukhus i Skåne

Om du varit inlagd på sjukhus i Skåne kan du ha fått dosförpackade läkemedel. De kallas PiD, patientindividuellt packade doser, och är maskinellt dosdispenserade läkemedel för slutenvård.

Tabletterna och kapslarna är förpackade i tydligt märkta dospåsar för varje patient, läkemedel och doseringstillfälle. Ca 125 avdelningar inom Region Skåne har PiD i dagsläget.

Information om PiD

Är du förskrivare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal inom Region Skåne kan du även läsa mer om PiD på Intranätet (länken fungerar endast för dig som är anställd inom Region Skåne).

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.