Dosdispenserade läkemedel

Dosdispenserade läkemedel är ett alternativ till den traditionella läkemedelshanteringen för personer med regelbunden och stabil grundmedicinering, som inte kan klara sin läkemedelshantering själv.

Systemet innebär att patienten får sina läkemedel förpackade (dispenserade) i små påsar. Det är vanligtvis en för varje doseringstillfälle, oftast för två veckor i taget. Läkemedel som inte kan delas i dospåsar kan i stället levereras som helförpackning (originalförpackning), alternativt hämtas på lokalt apotek.

Apotekstjänst är Region Skånes leverantör av dosdispenserade läkemedel i öppenvården.

Du kan ändra dina inställningar i Pascal för att kunna se dina beställningar och meddelanden till dosleverantören på förstasidan. Följ instruktionen för inställning av förvalt dosapotek i Pascal. 

Ändra inställning av förvalt dosapotek i Pascal

Riktlinjer och rutiner samt Kontinuitetsplan för Region Skåne 

Kontaktuppgifter för Apotekstjänst

Är du förskrivare, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) eller sjuksköterska vid särskilt boende eller på vårdcentral är du välkommen att kontakta Apotekstjänst på:

Telefon: 010-221 69 70
E-post: kundtjanst@apotekstjanst.se

Dosförpackade läkemedel på sjukhus i Skåne

Om du varit inlagd på sjukhus i Skåne kan du ha fått dosförpackade läkemedel. De kallas PiD, patientindividuellt packade doser, och är maskinellt dosdispenserade läkemedel för slutenvård.

Tabletterna och kapslarna är förpackade i tydligt märkta dospåsar för varje patient, läkemedel och doseringstillfälle. Cirka 125 avdelningar inom Region Skåne har PiD i dagsläget.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.