Dosdispenserade läkemedel

Dosdispenserade läkemedel är ett alternativ till den traditionella läkemedelshanteringen för personer som har en regelbunden och stabil grundmedicinering men som inte kan klarar sin läkemedelshantering själv.

Systemet med dosdispenserade läkemedel innebär att patienten får sina läkemedel förpackade (dispenserade) i små påsar. Det är vanligtvis en för varje doseringstillfälle, oftast för två veckor i taget. Läkemedel som inte kan delas i dospåsar kan i stället levereras som helförpackning (originalförpackning) eller hämtas på lokalt apotek.

Apotekstjänst är Region Skånes leverantör av dosdispenserade läkemedel i öppenvården.

Riktlinjer

Riktlinjer för dosdispenserade läkemedel i Region Skåne (pdf)

Sortiment och utlämningsställen

På Apotektjänsts webbplats kan du bland annat läsa om sortimentet och vilka utlämningsställen som finns.

Ytterligare information om dosdispenserade läkemedel (apotekstjanst.se)

Kontinuitetsplan vid utebliven leverans

I kontinuitetsplanen kan du läsa om hur Region Skåne och de skånska kommunerna ska säkerställa att patientsäkerheten upprätthålls vid uteblivna leveranser av dosdispenserade läkemedel från leverantören. Planen gäller även fast att leverantören nu är Apotekstjänst.

Avvikelseanmälan

Du ska rapportera avvikelser direkt till dosleverantören samt i relevanta fall till aktuell vårdgivare.

Avvikelseanmälan (apotekstjanst.se)

Dosförpackade läkemedel på sjukhus i Skåne

Patienter som har varit inlagda på sjukhus i Skåne kan ha fått dosförpackade läkemedel. De kallas PiD, patientindividuellt packade doser, och är maskinellt dosdispenserade läkemedel för slutenvård.

Tabletterna och kapslarna är förpackade i dospåsar som är tydligt märkta med patientens personuppgifter, vilket läkemedel dospåsen innehåller samt doseringstidpunkt. Cirka 125 avdelningar inom Region Skåne har PiD i dagsläget.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.