Läkemedel och recept

Läkemedel som ingår i patientavgiften och recept vid sjukdom.

Läkemedel som ingår i patientavgiften

Parenterala cancerläkemedel, parenterala osteoporosläkemedel, parenteralt järn, läkemedel vid dialys- och botulinumtoxinbehandling samt subkutana allergenextrakt vid hyposensibilisering ingår i patientavgiften för läkarbesöket i öppen vård.

Om anspråk på kostnadsersättning från Region Skåne görs ska läkemedlen rekvireras på ett sådant sätt att avtalspriser kan utnyttjas.

Förbrukningsartiklar som behövs för att tillföra kroppen ovanstående läkemedel lämnas ut avgiftsfritt till patienten.

Recept vid sjukdom

  • Hämtas på mottagningen (utan kontakt med läkare): 0 kronor
  • Skickas hem till patienten: 0 kronor
  • E-recept: 0 kronor
  • Recept till barn under 20 år: 0 kronor

 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.