Läkemedel och recept

Läkemedel som ingår i patientavgiften och recept vid sjukdom.

Läkemedel som ingår i patientavgiften

Parenterala cancerläkemedel, parenterala osteoporosläkemedel, parenteralt järn, läkemedel vid dialys- och botulinumtoxinbehandling samt subkutana allergenextrakt vid hyposensibilisering ingår i patientavgiften för läkarbesöket i öppen vård.

Om anspråk på kostnadsersättning från Region Skåne görs ska läkemedlen rekvireras på ett sådant sätt att avtalspriser kan utnyttjas.

Förbrukningsartiklar som behövs för att tillföra kroppen ovanstående läkemedel lämnas ut avgiftsfritt till patienten.

Recept vid sjukdom

Hämtas på mottagningen
(utan kontakt med läkare)
50 kr
Skickas hem till patienten 50 kr
E-recept 0 kr
Recept till barn under 20 år 0 kr

Avgifterna ger rätt till registrering för högkostnadsskydd.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter