Läkemedel och recept

Läkemedel som ingår i patientavgiften och recept vid sjukdom.

Läkemedel som ingår i patientavgiften

Parenterala cancerläkemedel, parenterala osteoporosläkemedel, parenteralt järn, läkemedel vid dialys- och botulinumtoxinbehandling samt subkutana allergenextrakt vid hyposensibilisering ingår i patientavgiften för läkarbesöket i öppen vård.

Om anspråk på kostnadsersättning från Region Skåne görs ska läkemedlen rekvireras på ett sådant sätt att avtalspriser kan utnyttjas.

Förbrukningsartiklar som behövs för att tillföra kroppen ovanstående läkemedel lämnas ut avgiftsfritt till patienten.

Recept vid sjukdom

  • Hämtas på mottagningen (utan kontakt med läkare): 50 kr
  • Skickas hem till patienten: 50 kr
  • E-recept: 0 kr
  • Recept till barn under 20 år: 0 kr

Avgifterna ger rätt till registrering för högkostnadsskydd.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!