Läkemedel och recept

Läkemedel som ingår i patientavgiften och recept vid sjukdom.

Läkemedel som ingår i patientavgiften

Parenterala cancerläkemedel, parenterala osteoporosläkemedel, parenteralt järn, läkemedel vid dialys- och botulinumtoxinbehandling samt subkutana allergenextrakt vid hyposensibilisering ingår i patientavgiften för läkarbesöket i öppen vård.

Om anspråk på kostnadsersättning från Region Skåne görs ska läkemedlen rekvireras på ett sådant sätt att avtalspriser kan utnyttjas.

Förbrukningsartiklar som behövs för att tillföra kroppen ovanstående läkemedel lämnas ut avgiftsfritt till patienten.

Recept vid sjukdom

  • Hämtas på mottagningen (utan kontakt med läkare): 0 kronor
  • Skickas hem till patienten: 0 kronor
  • E-recept: 0 kronor
  • Recept till barn under 20 år: 0 kronor

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.