Regional patientinformation

Förbättringsarbete med målet att alla patienter ska få likvärdig, relevant, uppdaterad och anpassad information om de behandlingar eller undersökningar de ska genomgå i regionen.

Projektsammanfattning

Ett stort förbättringsarbete som rör information till patienter i Region Skåne är igång. Målet är att alla patienter ska få likvärdig, relevant, uppdaterad och anpassad information om de behandlingar eller undersökningar de ska genomgå i regionen. Informationen ska finnas i en regional version på 1177.se och utgöra ett stöd till vården i arbetet med att informera patienter. 

Det är ett stort och omfattande arbete som aldrig tidigare gjorts i Region Skåne. Under 2021 genomfördes ett pilotprojekt kopplat till LPO ögonsjukdomar som gav lärdomar och förutsättningar för att skala upp arbetet.

Arbetet innefattar

  • Inventering av all patientinformation som finns i verksamheterna idag utifrån specialitet och identifiera den information som inte finns på 1177.se. Insamlingen hanteras i förvaltningarna, Koncernstab kommunikation samordnar arbetet.
  • Bearbetning, anpassning och digitalisering av patientinformation. Koncernstab kommunikation ansvarar för arbetet.
  • Granskning av informationen och kliniska avgöranden. Lokalt programområde som samordnas av HSS.
  • Klassificera informationen och användningen av systemet. SDV ansvarar för arbetet.

Beslut i SDV 

I december 2019 beslutade SDV styrgrupp att:

”Patientinformation rörande information och behandlingsföreskrifter vid olika medicinska tillstånd ska samlas in och beslutas om. Inga lokala varianter får förekomma.”

I december 2020 godkände samma styrgrupp ett pilotprojekt för att regionalisera patientinformation.

Under hösten 2021 godkände de förslaget, baserat på pilotprojektets resultat, att skala upp projektet till att innefatta samtliga undersökningar och behandlingar inom samtliga vårdområden.

Resultat/effekter

Mål med projektet

Regiongemensam patientinformation som vårdpersonal enkelt kan distribuera till patient i det format som patienten önskar.

Positiva effekter/förbättringar

  • Effektiva processer för utveckling, kvalitetssäkring och uppdatering av information till patienter, utan risk för dubbelpublicering eller dubbelarbete.
  • Bättre patientupplevelse med relevant och tillgänglig information i rätt tid, i det format som patienten själv önskar
  • Bättre möjlighet att anpassa informationen till målgruppens behov, genom att göra informationen tillgänglig i olika format (till exempel film) och olika språk
  • Kallelser kan skickas digitalt med en länk till digital patientinformation istället för att behöva skriva ut patientinformation på papper vilket sparar både pengar och resurser

Lärdomar/utvärdering

Utvärdering sker efter projektslut.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.