Lissy

Lissy är ett system som både offentliga och privata vårdgivare kan använda. Det används för att hantera invånarnas val av hälsovalsenhet, barnhälsovårdsenhet samt i vissa fall barnmorskemottagning eller Mobilt Vårdteam.

Lissy används också för att beräkna ersättning till vald enhet. Listning kan göras av folkbokförda i hela Sverige. Om de inte finns upplagda i patientregister, får detta göras i Pasis.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.