Lissy

Lissy är ett system som används för att hantera invånarnas val av hälsovalsenhet, barnhälsovårdsenhet samt i vissa fall barnmorskemottagning eller Mobilt Vårdteam.

Både privata och offentliga vårdgivare betjänas av systemet. Lissy används också för att beräkna ersättning till vald enhet. Kontakta Vårdgivarservice vid frågor om Lissy.

Från och med den 1 januari 2015 kan listning göras av folkbokförda i hela Sverige. Om de inte finns upplagda i patientregister, får detta göras i Pasis.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter