Lissy

Lissy är ett system som används för att hantera invånarnas val av hälsovalsenhet, barnhälsovårdsenhet samt i vissa fall barnmorskemottagning eller Mobilt Vårdteam.

Både privata och offentliga vårdgivare betjänas av systemet. Lissy används också för att beräkna ersättning till vald enhet. Kontakta Vårdgivarservice vid frågor om Lissy.

Från och med den 1 januari 2015 kan listning göras av folkbokförda i hela Sverige. Om de inte finns upplagda i patientregister, får detta göras i Pasis.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.