Dagsjukvård

Dagmedicin, dagpsykiatri och dagrehab, dagkirurgi, avgifter på vårdcentral/sjukhus och hos annan specialist än allmänmedicin.

Dagmedicin

Dagmedicin är dagsjukvård, där den medicinska åtgärden omfattar diagnostik eller terapi som normalt kräver en period av observation. Exempel på dagmedicin kan vara diabetesvård.

Dagpsykiatri och dagrehab

Övrig dagsjukvård är dagpsykiatri och dagrehab. För patienten ska det finnas en upprättad vårdplan. Inga tidsmässiga preciseringar skall tillämpas. Oavsett vilken eller vilka vårdgivare som medverkar i behandlingen sker endast en registrering per dygn.

Dagkirurgi

För kirurgiska ingrepp gäller samma avgift som vid läkarbesök på grund av sjukdom.

Avgifter

Dagmedicin och övrig dagsjukvård på vårdcentral/sjukhus 200 kr
Dagkirurgi på vårdcentral/sjukhus, hos annan specialist än allmänmedicin 300 kr

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter