Dagsjukvård

Dagmedicin, dagpsykiatri och dagrehab, dagkirurgi, avgifter på vårdcentral/sjukhus och hos annan specialist än allmänmedicin.

Dagmedicin

Dagsjukvård där den medicinska åtgärden omfattar diagnostik eller terapi som normalt kräver en period av observation. Exempel på dagmedicin kan vara diabetesvård.

Dagpsykiatri och dagrehab

För patienten ska det finnas en upprättad vårdplan. Inga tidsmässiga preciseringar skall tillämpas. Oavsett vilken eller vilka vårdgivare som medverkar i behandlingen sker endast en registrering per dygn.

Dagkirurgi

Dagsjukvård där den kirurgiska åtgärden normalt kräver att patienten får anestesi och en period av postoperativ övervakning. För kirurgiska ingrepp gäller samma avgift som vid läkarbesök på grund av sjukdom. 

Avgifter

  • Dagmedicin, dagpsykiatri och dagrehab på vårdcentral/sjukhus: 200 kronor
  • Dagkirurgi på vårdcentral/sjukhus, hos annan specialist än allmänmedicin: 300 kronor

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.