Sjukhusbiblioteken

Region Skånes sjukhusbibliotek finns i Kryh, Sund och SUS. Sjukhusbiblioteken hjälper dig med informationssökning, att beställa artiklar, att söka och låna böcker, medicinska e-böcker, tidskriftsbevakning med mera. Biblioteken arbetar också med patientinformation och patientutbildning, föreläsningar, läkande läsning och kulturförmedling.

Medicinska biblioteket Kryh

Biblioteksservice i Kristianstad, Ystad och Hässleholm
Telefon 044 - 309 27 30 
E-post Contact

Bibliotekskatalog Kryh

Sjukhusbiblioteket Sund

Biblioteket, Helsingborgs lasarett
Telefon 042 - 406 25 90
E-post Contact

Bibliotekskatalog Sund

Biblioteksservice, Lasarettet Trelleborg
Telefon 0410 - 55 268
E-post Contact

Sjukhusbiblioteken SUS

Sjukhusbilioteket Lund
Telefon 046 - 17 17 25
E-post Contact

Sjukhusbiblioteket Malmö
Telefon 040 - 33 18 00
E-post Contact

Psykiatribiblioteket Lund
Telefon 046 - 17 48 10
E-post Contact

Bibliotekskatalog SUS

Föreläsningar för patienter, patienföreningar och personal

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter