Sjukhusbiblioteken

Sjukhusbiblioteken hjälper dig med informationssökning, att beställa artiklar, att söka och låna böcker, medicinska e-böcker, tidskriftsbevakning med mera. Biblioteken arbetar också med patientinformation och patientutbildning, föreläsningar, läkande läsning och kulturförmedling.

Vår verksamhet utgår från biblioteken i Helsingborg, Kristianstad, Lund, Malmö, Trelleborg och Ystad, men riktar sig till alla regionanställda samt privata vårdgivare som har avtal med Region Skåne.

Här hittar du våra vanligaste tjänster och kontaktuppgifter till de olika biblioteken. Information om vår verksamhet för patienter och närstående finns under rubriken Relaterat i spalten till höger.

Sjukhusbibliotekens tjänster

 • Här kan du boka presentation eller undervisning ur vårt grundutbud eller beställa en skräddarsydd presentation. Tjänsten är kostnadsfri och till för alla regionanställda samt för privata vårdgivare som har avtal med Region Skåne. Tid och plats bestäms i samråd med biblioteket. Vårt grundutbud av presentationer ser du under fliken här nedan.

  • Boka presentation eller undervisning

   Använd formuläret för att boka presentation eller undervisning om medicinska databaser, andra informationsresurser eller hur man kan hålla sig uppdaterad inom sitt ämnesområde.

   Du måste tillåta att cookies används för att kunna skicka formuläret. Cookies används här som ett skydd mot spammejl.

   När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

   Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

  • Vårt grundutbud av presentationer:

   Sök i PubMed

   Vi visar söktekniker, hur det går till att skapa bevakningar och andra viktiga funktioner i PubMed.

   Vad är MedSök?

   Vi visar MedSök, den samlade ingången till Region Skånes gemensamma elektroniska resurser, till exempel tidskrifter, databaser, och e-böcker.

   Evidensbaserade sökningar

   Vi går igenom några olika resurser för evidensbaserade sökningar och utgår gärna från en för er aktuell sökfråga.

   Hitta fulltextartiklar

   Vi visar hur ni hittar fulltextartiklar och beställer det som inte finns fritt tillgängligt.

   Att hålla sig uppdaterad inom sitt område

   Vi visar hur ni kan skapa en bevakning i en databas och prenumerera på uppdateringar när något nytt skrivs om ämnet.

   Att hitta och läsa e-böcker

   Vi visar elektroniska böcker i medicin.

   Tillgång till databaser och tidskrifter hemifrån

   Vi visar vad som behövs för att nå e-resurser hemifrån.

   Browzine

   Appen Browzine gör det enklare att söka och läsa artiklar och även ”prenumerera” på favorittidskrifterna i surfplatta eller mobiltelefon. Finns också som webbsajt.

   Cinahl

   Så hittar du artiklar, avhandlingar och böcker inom omvårdnad och närliggande områden som fysioterapi och arbetsterapidatabasen i databasen Cinahl Complete. 

   UpToDate

   Lär dig använda UpToDate - ett evidensbaserat kunskapsstöd med information skriven av läkare från hela världen som svarar på frågor som dyker upp i det kliniska arbetet.

 • Boka individuell handledning

  Vill du ha hjälp med att söka i medicinska databaser, hitta vetenskapliga artiklar eller få tips om hur du håller dig uppdaterad inom ditt område? Välkommen att boka tid för individuell handledning!

  Tjänsten är kostnadsfri och till för alla regionanställda samt för privata vårdgivare som har avtal med Region Skåne. Tid och plats bestäms i samråd med bibliotekarien. Om det är svårt att arrangera ett fysiskt möte finns också möjlighet till handledning via Skype.

  Boka handledning

  Använd formuläret för att boka individuell handledning.

  Du måste tillåta att cookies används för att kunna skicka formuläret. Cookies används här som ett skydd mot spammejl.

  När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

  Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

 • Behöver du hjälp med systematisk informationssökning i ditt arbete? Sjukhusbiblioteket tar emot sökuppdrag från alla regionanställda och från privata vårdgivare som har avtal med Region Skåne. Tjänsten är kostnadsfri. Resultatet får du i form av en referenslista och vi redovisar också vilka sökord och databaser vi använt samt antal träffar. 

  Beställ systematisk litteratursökning

  Här kan du som arbetar för Region Skåne beställa en systematisk litteratursökning. Studenter är välkomna att istället boka tid för handledning.

  Du måste tillåta att cookies används för att kunna skicka formuläret. Cookies används här som ett skydd mot spammejl.

  När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

  Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Öppettider, adresser och kontaktuppgifter

Bibliotekens personuppgiftspolicy

 • Personuppgiftspolicy

  Personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR) om skydd för fysiska personer vid behandling av personuppgifter. Ändamålet med behandlingen är att du ska kunna utnyttja bibliotekets resurser.

  Biblioteket använder inte dina uppgifter till mer än vad som krävs för att du ska kunna låna och reservera böcker, ladda ner e-böcker eller använda bibliotekets digitala tjänster. Det tryckta material du lånar eller reserverar registreras också men raderas när du lämnar tillbaka lånen. Personuppgifterna kommer att behandlas av bibliotekspersonal på sjukhusbiblioteken i Region Skåne.

  För att kunna ta ut statistik lagras även ditt totala antal utlån, antal fjärrlån, kön, låntagarkategori, utlåningsbibliotek. Har du skulder till biblioteket finns de i registret tills ärendet är avslutat.

  För information om hur personuppgifter hanteras i medicinska databaser, se respektive förlags/databasleverantörs policy för personuppgifter.

  Mer information om hur Region Skåne behandlar personuppgifter

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.