Sjukhusbiblioteken

Region Skånes sjukhusbibliotek finns i Kryh, Sund och SUS. Sjukhusbiblioteken hjälper dig med informationssökning, att beställa artiklar, att söka och låna böcker, medicinska e-böcker, tidskriftsbevakning med mera. Biblioteken arbetar också med patientinformation och patientutbildning, föreläsningar, läkande läsning och kulturförmedling.

Medicinska biblioteket Kryh

Biblioteksservice i Kristianstad, Ystad och Hässleholm
Telefon 044 - 309 27 30 
E-post Contact

Bibliotekskatalog Kryh

Sjukhusbiblioteket Sund

Biblioteket, Helsingborgs lasarett
Telefon 042 - 406 25 90
E-post Contact

Bibliotekskatalog Sund

Biblioteksservice, Lasarettet Trelleborg
Telefon 0410 - 55 268
E-post Contact

Sjukhusbiblioteken SUS

Sjukhusbilioteket Lund
Telefon 046 - 17 17 25
E-post Contact

Sjukhusbiblioteket Malmö
Telefon 040 - 33 18 00
E-post Contact

Psykiatribiblioteket Lund
Telefon 046 - 17 48 10
E-post Contact

Bibliotekskatalog SUS

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter