Sjukhusbiblioteken

Sjukhusbiblioteken hjälper dig med informationssökning, att beställa artiklar, att söka och låna böcker, medicinska e-böcker, tidskriftsbevakning med mera. Biblioteken arbetar också med patientinformation och patientutbildning, föreläsningar, läkande läsning och kulturförmedling.

Vår verksamhet utgår från biblioteken i Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö, men riktar sig till alla regionanställda samt privata vårdgivare som har avtal med Region Skåne.

Här hittar du våra vanligaste tjänster och kontaktuppgifter till de olika biblioteken. Information om vår verksamhet för patienter och närstående finns under rubriken Relaterat.

Snabbkurs för nya användare – så hittar du databaser, böcker och andra e-resurser

Film: Vilken information behöver du idag? (Mediaflow.com)

Sjukhusbibliotekens tjänster

 • Behöver du hjälp med systematisk informationssökning i ditt arbete? Sjukhusbiblioteket tar emot sökuppdrag från alla regionanställda och från privata vårdgivare som har avtal med Region Skåne. Tjänsten är kostnadsfri. Resultatet får du i form av en referenslista och vi redovisar också vilka sökord och databaser vi använt samt antal träffar. 

  Beställ systematisk litteratursökning

  Här kan du som arbetar för Region Skåne beställa en systematisk litteratursökning. Studenter är välkomna att istället boka tid för handledning.

  Den här funktionen kräver att din webbläsare tillåter nödvändiga cookies. Ändra inställningar i din webbläsare och försök igen, eller prova en annan webbläsare.

  När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

  Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

 • Här kan du boka presentation eller undervisning ur vårt grundutbud eller beställa en skräddarsydd presentation. Tjänsten är kostnadsfri och till för alla regionanställda samt för privata vårdgivare som har avtal med Region Skåne. Tid och plats bestäms i samråd med biblioteket. Vårt grundutbud av presentationer ser du under fliken här nedan.

  • Boka presentation eller undervisning

   Använd formuläret för att boka presentation eller undervisning om medicinska databaser, andra informationsresurser eller hur man kan hålla sig uppdaterad inom sitt ämnesområde.

   Den här funktionen kräver att din webbläsare tillåter nödvändiga cookies. Ändra inställningar i din webbläsare och försök igen, eller prova en annan webbläsare.

   När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

   Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

  • Vårt grundutbud av presentationer:

   Sök i PubMed

   Vi visar söktekniker, hur det går till att skapa bevakningar och andra viktiga funktioner i PubMed.

   Vad är MedSök?

   Vi visar MedSök, den samlade ingången till Region Skånes gemensamma elektroniska resurser, till exempel tidskrifter, databaser, och e-böcker.

   Evidensbaserade sökningar

   Vi går igenom några olika resurser för evidensbaserade sökningar och utgår gärna från en för er aktuell sökfråga.

   Hitta fulltextartiklar

   Vi visar hur ni hittar fulltextartiklar och beställer det som inte finns fritt tillgängligt.

   Att hålla sig uppdaterad inom sitt område

   Vi visar hur ni kan skapa en bevakning i en databas och prenumerera på uppdateringar när något nytt skrivs om ämnet.

   Att hitta och läsa e-böcker

   Vi visar elektroniska böcker i medicin.

   Tillgång till databaser och tidskrifter hemifrån

   Vi visar vad som behövs för att nå e-resurser hemifrån.

   Browzine

   Appen Browzine gör det enklare att söka och läsa artiklar och även ”prenumerera” på favorittidskrifterna i surfplatta eller mobiltelefon. Finns också som webbsajt.

   Cinahl

   Så hittar du artiklar, avhandlingar och böcker inom omvårdnad och närliggande områden som fysioterapi och arbetsterapidatabasen i databasen Cinahl Complete. 

   UpToDate

   Lär dig använda UpToDate - ett evidensbaserat kunskapsstöd med information skriven av läkare från hela världen som svarar på frågor som dyker upp i det kliniska arbetet.

 • Vill du ha hjälp med att söka i medicinska databaser, hitta vetenskapliga artiklar eller få tips om hur du håller dig uppdaterad inom ditt område? Välkommen att boka tid för individuell handledning!

  Tjänsten är kostnadsfri och till för alla regionanställda samt för privata vårdgivare som har avtal med Region Skåne. Tid och plats bestäms i samråd med bibliotekarien. Om det är svårt att arrangera ett fysiskt möte finns också möjlighet till handledning via Teams.

  Boka handledning

  Använd formuläret för att boka individuell handledning.

  Den här funktionen kräver att din webbläsare tillåter nödvändiga cookies. Ändra inställningar i din webbläsare och försök igen, eller prova en annan webbläsare.

  När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

  Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Öppettider, adresser och kontaktuppgifter

Biblioteksplan och personuppgiftspolicy

 • "Bibliotek för alla genom hela livet" heter Skånes regionala biblioteksplan för 2022-2025. Den sätter ökat fokus på biblioteksanvändarna och hur biblioteken bäst kan möta användarnas skiftande behov genom livet.

  Den regionala biblioteksplanen har tagits fram i samarbete mellan sjukhusbiblioteken och Region Skånes kulturförvaltning och utgår från Region Skånes visioner om ett öppet, samverkande och hållbart Skåne.  

  I planen formuleras övergripande mål och utvecklingsområden för den biblioteksverksamhet som Region Skåne ansvarar för. Sjukhusbibliotekens övergripande mål för 2022-2025 är att:

  • Utveckla stödet till vårdens medarbetare och organisation för
   en hälso- och sjukvård byggd på bästa möjliga kunskap.
  • Stärka möjligheterna för patienten att vara delaktig i sin egen
   vård och i hälso- och sjukvårdens utformning.
  • Utveckla biblioteken som kulturförmedlare och hälsofrämjande
   tillgängliga mötesplatser.

  De gemensamma utvecklingsområdena är indelade i fyra teman.

  Omslag regional biblioteksplan för Skåne 2022-2025: Bibliotek för alla genom hela livet Bibliotek för delaktighet och demokrati
  Bibliotek för lärande och läsande
  Bibliotek för kreativitet och kultur
  Bibliotek för hållbarhet och hälsa

  Här kan du läsa biblioteksplanen:

  Bibliotek för alla genom hela livet (pdf)

 • Så behandlas dina personuppgifter

  På sjukhusbiblioteken vill vi att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om det. 

  Biblioteket behöver spara och behandla personuppgifter om dig, som till exempel namn, personnummer och adress för bibliotekets administration.

  Dina personuppgifter är nödvändiga för att du ska kunna få ett bibliotekskonto och därigenom kunna låna böcker, ladda ner e-böcker eller använda vissa av bibliotekets digitala tjänster. Det du lånar eller reserverar registreras också men raderas när du lämnar tillbaka lånen.

  För att kunna ta ut statistik lagras även ditt totala antal utlån, antal fjärrlån och låntagarkategori. Har du skulder till biblioteket finns de i registret tills ärendet är avslutat.

  Personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR) om skydd för fysiska personer vid behandling av personuppgifter. Ändamålet med behandlingen är att du ska kunna utnyttja bibliotekets resurser.

  Den rättsliga grunden för behandlingen är ett avtal. Ändamålet är att utföra en uppgift av allmänt intresse utifrån Regeringsformen kapitel 14, paragraf 2, samt utifrån regleringar i Bibliotekslagen. Ansvarig för behandlingen är Region Skåne och personuppgifterna kommer att behandlas av bibliotekspersonal på Sjukhusbiblioteken i Region Skåne.

  Bibliotekskontot raderas efter inaktivitet i tre år och därmed tas alla personuppgifter bort. Den registrerade har rätt att begära tillgång till personuppgifterna och rättelse eller radering av desamma och har även rätt att begära begränsning av, och invända mot, behandlingen. Klagomål med anledning av personuppgiftsbehandlingen ska ställas till Datainspektionen.

  För att kunna leverera våra tjänster måste vi ibland dela personuppgifter med leverantörer som arbetar för oss. Uppgifterna lämnas inte ut till utomstående personer, organisationer eller land utanför EU.

  För information om hur personuppgifter hanteras i medicinska databaser, se respektive förlags/databasleverantörs policy för personuppgifter.

  Mer information om hur Region Skåne behandlar personuppgifter

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.