Sjukhusbiblioteken

Sjukhusbiblioteken hjälper dig med informationssökning, att beställa artiklar, att söka och låna böcker, medicinska e-böcker, tidskriftsbevakning med mera. Biblioteken arbetar också med patientinformation och patientutbildning, föreläsningar, läkande läsning och kulturförmedling.

Medicinska biblioteket Centralsjukhuset Kristianstad

Biblioteksservice i Kristianstad, Ystad och Hässleholm
Telefon 044 - 309 27 30 
E-post Contact

Bibliotekskatalog

Sjukhusbiblioteket Helsingborgs lasarett

Biblioteket, Helsingborgs lasarett
Telefon 042 - 406 25 90
E-post Contact

Bibliotekskatalog

Sjukhusbiblioteken SUS

Sjukhusbiblioteket Lund
Telefon 046 - 17 17 25
E-post Contact

Sjukhusbiblioteket Malmö
Telefon 040 - 33 18 00
E-post Contact

Psykiatribiblioteket Lund
Telefon 046 - 17 48 10
E-post Contact

Biblioteksservice, Lasarettet Trelleborg
E-post Contact

Bibliotekskatalog SUS

Föreläsningar för patienter, patientföreningar och personal

Personuppgiftspolicy

Personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR) om skydd för fysiska personer vid behandling av personuppgifter. Ändamålet med behandlingen är att du ska kunna utnyttja bibliotekets resurser.

Biblioteket använder inte dina uppgifter till mer än vad som krävs för att du ska kunna låna och reservera böcker, ladda ner e-böcker eller använda bibliotekets digitala tjänster. Det tryckta material du lånar eller reserverar registreras också men raderas när du lämnar tillbaka lånen. Personuppgifterna kommer att behandlas av bibliotekspersonal på sjukhusbiblioteken i Region Skåne.

För att kunna ta ut statistik lagras även ditt totala antal utlån, antal fjärrlån, kön, låntagarkategori, utlåningsbibliotek. Har du skulder till biblioteket finns de i registret tills ärendet är avslutat.

För information om hur personuppgifter hanteras i medicinska databaser, se respektive förlags/databasleverantörs policy för personuppgifter.

Mer information om hur Region Skåne behandlar personuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter