Läkemedelsöveranvändningshuvudvärk och blandhuvudvärk

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Rekommenderade läkemedel

Behandling/tillstånd Substans Preparat/generika
Läkemedelsöveranvändningshuvudvärk och blandhuvudvärk
  Se Bakgrundsmaterial  

Information om migrän finns i separat behandlingsrekommendation.

Terapiråd

  • Optimera icke-farmakologiska åtgärder.
  • Var sparsam med läkemedelsbehandling.

Episodiskt uppträdande huvudvärk utgör sällan ett terapeutiskt problem. De flesta klarar sig utan farmakologisk behandling eller behandlar med receptfria läkemedel.

Patienter med kroniska huvudvärksbesvär bör alltid se över faktorer i sin omgivning och livsföring som kan ha en negativ inverkan, exempelvis:

  • sömnbrist
  • dålig ergonomi
  • bristande fysisk eller psykisk hälsa
  • missbruksproblematik.

Behandling vid läkemedelsöveranvändningshuvudvärk

Man bör undvika alltför frekvent intag av huvudvärksmedicin och överväga förebyggande behandling, inte minst icke­farmakologiska alternativ som fysioterapi och ergonomiska åtgärder. För att underlätta för patienten rekommenderas ett tydligt uttrappningsschema. I många fall är samtidig profylaktisk behandling indicerad, exempelvis med amitriptylin.

Behandling vid blandhuvudvärk

Blandhuvudvärk bör beaktas vid val av terapi. Framgångsrik behandling av spänningshuvudvärk kan minska frekvensen av migränanfall. Man ska undvika användning av triptaner för huvudvärk av icke migräntyp. Vid behov av farmakologisk behandling av spänningshuvudvärk rekommenderas i första hand amitriptylin, som är det enda läkemedel med dokumenterad effekt på denna indikation.

Att beakta vid behandling

Regelbunden analgetikaförbrukning som överstiger enstaka tillfällen per månad utgör en risk för onödiga biverkningar. Överkonsumtion av läkemedel är i sig en riskfaktor för att utveckla huvudvärk.

Opioider bör användas med stor försiktighet och helst undvikas helt vid huvudvärk på grund av hög beroendepotential.

Det vetenskapliga underlaget för icke-farmakologisk behandling vid huvudvärk är magert. Det förefaller dock uppenbart att patienter med kronisk huvudvärk kan ha nytta av olika former av fysioterapi i synnerhet om det föreligger muskulära problem från nacken. I en Cochrane review från 2016 framkom det att akupunktur kan lindra besvär hos patienter med migrän. Evidensen var av moderat grad men visade på effekt jämfört med ”sham” (placebo) behandling.

Allmänt

Beakta att huvudvärk kan vara ett symtom på annan bakomliggande sjukdom.

Läkemedelsöveranvändningshuvudvärk

Huvudvärk är en vanlig läkemedelsbiverkan. Patienter med frekvent huvudvärk är särskilt i riskzonen. Läkemedelsöveranvändningshuvudvärk betecknar ett ofta kroniskt tillstånd som kan uppträda till följd av regelbundet bruk av analgetika.

Alla smärtstillande läkemedel inklusive triptaner kan orsaka läkemedelsöveranvändningshuvudvärk. Risken för läkemedelsöveranvändningshuvudvärk är sannolikt låg om intaget av analgetika inte sker mer frekvent än 2–3 dagar per vecka.

Blandhuvudvärk

Blandhuvudvärk, till exempel migrän och spänningshuvudvärk samtidigt, är vanligt förekommande. Spänningshuvudvärk är den vanligaste formen av kronisk huvudvärk men även migrän kan bli kronisk med dagliga besvär.

Referenser Migrän och spänningshuvudvärk

Publicerat: 2024-01-02
Faktaägare: Läkemedelsrådet i Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.