Nutrition

Nutritionsområdet omfattar vanlig mat, kosttillägg, enteral och parenteral nutrition. Mat- och näringsbehandling ska ingå som en del av den medicinska behandlingen och uppmärksammas både före, under och efter sjukhusvistelsen.

Att identifiera och behandla sjukdomsrelaterad undernäring samt förebygga ohälsosamma matvanor är viktiga delar i Region Skånes nutritionsarbete.

Vårdprogram och stödmaterial

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.