Kunskapsstöd

I vårdens möten uppstår ett spänningsfält mellan evidensbaserad kunskap, individuella hänsyn och patientens personliga preferenser. Medarbetaren kan behöva olika former av kunskapsstöd.

Professionen behöver ha tillgång till relevant aktuell kunskap i det unika
patientmötet. Ett sätt är genom kunskapsstöd. AKO Skåne tillgodoser detta genom att gemensamt med specialiserad vård skriva AKO Skåne-riktlinjer för primärvården.

AKO Skåne-riktlinjer innehåller relevant klinisk information med fokus på handläggning och samverkan mellan olika vårdnivåer. Innehållet är samstämmigt med Skånelistan och Bakgrundsmaterial och med nationella kunskapsstöd så som standardiserat vårdförlopp (SVF) eller  personcentrerat sammanhållet vårdförlopp (PSV) eller ett nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK).

För att praktiskt hantera SVF, PSV och NKK i det kliniska arbetet är det därför enklast att direkt söka aktuell diagnos bland AKO Skåne-riktlinjerna.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.