Kunskapsstöd

I vårdens möten uppstår ett spänningsfält mellan evidensbaserad kunskap, individuella hänsyn och patientens personliga preferenser. Medarbetaren kan behöva olika former av kunskapsstöd.

I patientnära situationer kan det ofta behövas ett lättillgängligt hittbart kunskapsstöd. På den här sidan finns uppgifter om några olika kunskapsstöd och var du kan hitta mer information om vart och ett av dem.

AKO Skåne-riktlinjen innehåller information från standardiserat vårdförlopp (SVF) eller ett personcentrerat sammanhållet vårdförlopp (PSV) eller ett nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK). När du söker information kring hur du praktiskt ska hantera SVF, PSV och NKK är det därför enklaste att alltid direkt söka aktuell diagnos bland AKO Skåne-riktlinjer.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.