Mobila team närsjukvård

Mobila team närsjukvård är en sammanhållen vårdform där primärvården är navet i samverkan med övriga vårdgivare. Syftet med teamet är att utveckla en trygg, tydlig och tillgänglig vård för patienter som kan vårdas i hemmet i stället för på sjukhus. Patienter och anhöriga erbjuds en väg in och en tydlig planering.

Efter satsningen med Mobilt team närsjukvård Landskrona beslutade Primärvårdsnämnden den 13 december 2023 om tidsplan för införande av den nya vårdformen i hela Skåne. 

Närsjukvårdsteamets uppdrag

Teamet har en samordnande roll som bedömer, planerar, ordinerar och utför olika insatser. Exempelvis:

 • insatser hos sköra och sjuka patienter under en kortare eller längre period, för att undvika att patienten behöver vistas på sjukhus mer än vad som är medicinskt nödvändigt.
 • besök hos patienter som behöver tillfälliga punktinsatser, som intravenös antibiotika eller blodtransfusion.
 • råd- och stödfunktion (läkare till läkare och sjuksköterska till sjuksköterska) för kommunens sjuksköterska vid tveksamhet om lämplig vårdnivå.

Teamet bemannas av läkare, sjuksköterskor, sekreterare och kurator. Teamet besöker inte barn, patienter där psykiatridiagnosen är orsak till behovet samt patienter inom högspecialiserad vård.

Mobila team närsjukvård

 • Upptagningsområdet för teamet är Helsingborgs stad och Bjuv. Samverkande parter är Helsingborgs lasarett, Palliativ vård och ASIH nordväst, upphandlad läkarbil, ambulans, privata och offentliga vårdcentraler och andra vårdaktörer som finns i området som exempelvis kommunens vård- och omsorgsförvaltning. 

  Teamet utgår från Närlundavägen 17, Helsingborg. Teamet är tillgängligt vardagar klockan 8.00-17.00. Läkare är tillgänglig dygnet runt genom upphandlad läkarbil.

  Telefonnummer 042-406 01 11

 • Upptagningsområdet för teamet är Hässleholm, Perstorp och Osby. Samverkande är Hässleholms sjukhus, Palliativ vård och ASIH nordöstra, upphandlad läkarbil, ambulans, privata och offentliga vårdcentraler och andra vårdaktörer som finns i området som exempelvis kommunens vård- och omsorgsförvaltning. 

  Teamet utgår från Östergatan 15, Hässleholm. Teamet är tillgängligt vardagar klockan 8.00-17.00. Läkare är tillgänglig dygnet runt genom upphandlad läkarbil.

  Telefonnummer 0451-29 80 00

 • Upptagningsområdet för detta team är kommunerna Bromölla, Kristianstad och Östra Göinge. De vårdaktörer som ingår är Centralsjukhuset Kristianstad, upphandlad läkarbil, ambulans, privata och offentliga vårdcentraler samt vård- och omsorgsförvaltningarna i respektive kommun. I samarbete med mobilt team vid Hässleholms sjukhus.

  Teamet utgår från Lasarettsboulevarden 4B, Kristianstad. Teamet är tillgängligt vardagar klockan 8.00-17.00. Läkare är tillgänglig dygnet runt genom upphandlad läkarbil.

  Telefonnummer 044-309 32 05

 • Upptagningsområdet för detta team är Landskrona och Svalöv. De vårdaktörer som ingår är Lasarettet i Landskrona, upphandlad läkarbil, ambulans, privata och offentliga vårdcentraler samt Omsorgsförvaltningen i Landskrona stad.

  Teamet utgår från Skiftesvägen 4A, Landskrona. Teamet är tillgängligt vardagar klockan 8.00-17.00. Läkare är tillgänglig dygnet runt genom upphandlad läkarbil.

  Telefonnummer 0724-62 08 80

 • Upptagningsområdet för teamet är Lunds kommun, Eslöv, Höör, Hörby, Kävlinge, Staffanstorp, Burlöv och Lomma. Samverkande är Sus Lund, Palliativ vård och ASIH mellersta, upphandlad läkarbil, ambulans, privata och offentliga vårdcentraler och andra vårdaktörer som finns i området som exempelvis vård- och omsorgsförvaltningen i respektive kommun.

  Teamet kommer att utgå från lokaler på SUS Lund. Teamet kommer att vara tillgängligt måndag–söndag, klockan 8–17, därutöver är läkare tillgänglig genom upphandlad läkarbil måndag–söndag 17–8.

  Befintligt Mobilt team Lund går över till Mobilt team närsjukvård senast den 30 september 2024.

 • Upptagningsområdet för teamet är Malmö stad. Samverkande är Sus Malmö, Palliativ vård och ASIH sydvästra, upphandlad läkarbil, ambulans, privata och offentliga vårdcentraler och andra vårdaktörer som finns i området som exempelvis vård- och omsorgsförvaltningen. 

  Teamet kommer att utgå  från lokaler på Barkgatan 11, plan 3, Malmö. Teamet kommer att vara tillgängligt måndag–söndag, klockan 8–17, därutöver är läkare tillgänglig genom upphandlad läkarbil måndag–söndag 17–8.

  Befintligt Mobilt team Malmö går över till Mobilt team närsjukvård senast den 30 september 2024.

 • Upptagningsområdet för teamet är Trelleborg, Vellinge och Svedala. Samverkande är Trelleborgs lasarett, Palliativ vård och ASIH, upphandlad läkarbil, ambulans, privata och offentliga vårdcentraler och andra vårdaktörer som finns i området som exempelvis kommunens vård- och omsorgsförvaltning. 

  Teamet kommer inledningsvis att utgå från Barkgatan i Malmö. Teamet kommer att vara tillgängligt vardagar klockan 8.00–17.00. Läkare kommer att vara tillgänglig dygnet runt genom upphandlad läkarbil. Start för teamet är senast den 30 september 2024.

 • Upptagningsområdet för detta team är kommunerna Sjöbo, Ystad, Tomelilla, Simrishamn och Skurup. De vårdaktörer som ingår är Lasarettet i Ystad, Capio närsjukhus Simrishamn, upphandlad läkarbil, ambulans, privata och offentliga vårdcentraler samt vård-och omsorgsförvaltningarna i respektive kommun.

  Teamet utgår från Kyrkogårdsgatan 23, Ystad. Teamet är tillgängligt vardagar klockan 7.00-19.00, helger klockan 8.00-16.00. Läkare är tillgänglig dygnet runt genom upphandlad läkarbil och samverkan med Lasarettet i Ystad.

  Telefonnummer 0411-99 57 93

 • Upptagningsområdet för teamet är Ängelholm, Båstad, Höganäs, Klippan, Åstorp och Örkelljunga. Samverkande är Ängelholms sjukhus, Palliativ vård och ASIH nordvästra, upphandlad läkarbil, ambulans, privata och offentliga vårdcentraler och andra vårdaktörer som finns i området som exempelvis kommunens vård- och omsorgsförvaltning. 

  Teamet utgår inledningsvis från Närlundagatan 17 i Helsingborg. Efter sommaren kommer teamet att flytta till lokaler på sjukhusområdet i Ängelholm. Teamet är tillgängligt vardagar klockan 8.00-17.00. Läkare är tillgänglig dygnet runt genom upphandlad läkarbil.

  Telefonnummer 0421-58 70 02

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.