Mobila team närsjukvård

Mobila team närsjukvård är en sammanhållen vårdform där primärvården är navet i samverkan med övriga vårdgivare. Syftet med teamet är att utveckla en trygg, tydlig och tillgänglig vård för patienter som kan vårdas i hemmet i stället för på sjukhus. Patienter och anhöriga erbjuds en väg in och en tydlig planering.

Efter satsningen med Mobilt team närsjukvård Landskrona beslutade Primärvårdsnämnden den 13 december 2023 om tidsplan för införande av den nya vårdformen i hela Skåne. 

Närsjukvårdsteamets uppdrag

Teamet har en samordnande roll som bedömer, planerar, ordinerar och utför olika insatser. Exempelvis:

 • insatser hos sköra och sjuka patienter under en kortare eller längre period, för att undvika att patienten behöver vistas på sjukhus mer än vad som är medicinskt nödvändigt.
 • besök hos patienter som behöver tillfälliga punktinsatser, som intravenös antibiotika eller blodtransfusion.
 • råd- och stödfunktion (läkare till läkare och sjuksköterska till sjuksköterska) för kommunens sjuksköterska vid tveksamhet om lämplig vårdnivå.

Teamet bemannas av läkare, sjuksköterskor, sekreterare och kurator.

Mobila team närsjukvård

 • Upptagningsområdet för teamet är Helsingborgs stad och Bjuv. Samverkande parter är Helsingborgs lasarett, Palliativ vård och ASIH nordväst, upphandlad läkarbil, ambulans, privata och offentliga vårdcentraler och andra vårdaktörer som finns i området som exempelvis kommunens vård- och omsorgsförvaltning. 

  Teamet kommer utgå från Närlundavägen 17, Helsingborg. Tillgängligt vardagar kl. 8–17. Läkartillgänglighet dygnet runt genom upphandlad läkarbil. Start senast 2024-06-01.

 • Upptagningsområdet för teamet är Hässleholm, Perstorp och Osby. Samverkande är Hässleholms sjukhus, Palliativ vård och ASIH nordöstra, upphandlad läkarbil, ambulans, privata och offentliga vårdcentraler och andra vårdaktörer som finns i området som exempelvis kommunens vård- och omsorgsförvaltning. 

  Teamet kommer utgå från Östergatan 15, Hässleholm. Tillgängligt vardagar kl. 8–17. Läkartillgänglighet dygnet runt genom upphandlad läkarbil. Start senast 2024-06-01.

 • Upptagningsområdet för detta team är kommunerna Bromölla, Kristianstad och Östra Göinge. De vårdaktörer som ingår är Centralsjukhuset Kristianstad, upphandlad läkarbil, ambulans, privata och offentliga vårdcentraler samt vård- och omsorgsförvaltningarna i respektive kommun. I samarbete med mobilt team vid Hässleholms sjukhus.

  Teamet utgår från Lasarettsboulevarden 4b, Kristianstad. Tillgängligt vardagar 8–17 Läkartillgänglighet dygnet runt genom upphandlad läkarbil. Start 2023-12-04.

 • Upptagningsområdet för detta team är Landskrona och Svalöv. De vårdaktörer som ingår är Lasarettet i Landskrona, upphandlad läkarbil, ambulans, privata och offentliga vårdcentraler samt Omsorgsförvaltningen i Landskrona stad.

  Teamet utgår från Skiftesvägen 4A, Landskrona. Tillgängligt vardagar kl. 8-17. Läkartillgänglighet dygnet runt genom upphandlad läkarbil. Start 2023-01-17, utökning Svalöv 2023-08-28.

 • Upptagningsområdet för teamet är Lunds kommun, Eslöv, Höör, Hörby, Kävlinge, Staffanstorp, Burlöv och Lomma. Samverkande är Sus Lund, Palliativ vård och ASIH mellersta, upphandlad läkarbil, ambulans, privata och offentliga vårdcentraler och andra vårdaktörer som finns i området som exempelvis vård- och omsorgsförvaltningen i respektive kommun.

  Befintligt Mobilt team Lund går över till Mobilt team närsjukvård senast 2024-09-30.

  Teamet utgår från lokaler på SUS Lund. Tillgängligt vardagar kl. 8–21.30 och kl 10–21.30 helger. Läkartillgänglighet dygnet runt genom upphandlad läkarbil. Översyn kring tillgänglighet pågår.

 • Upptagningsområdet för teamet är Malmö stad. Samverkande är Sus Malmö, Palliativ vård och ASIH sydvästra, upphandlad läkarbil, ambulans, privata och offentliga vårdcentraler och andra vårdaktörer som finns i området som exempelvis vård- och omsorgsförvaltningen. 

  Befintligt Mobilt team Malmö går över till Mobilt team närsjukvård senast 2024-09-30. Teamet utgår från lokaler på SUS Malmö.

  Tillgängligt vardagar kl. 8-18.30. På kvällar och helger i samverkan med kväll- och helgmottagning (vardagar kl 16.30-21 och helger kl 9–21, hembesök kl. 9–18, mellan kl. 18– 21 via telefonkontakt). Vardagar och helg mellan kl 21-8 är läkare tillgänglig genom upphandlad läkarbil. Översyn kring tillgänglighet pågår.

 • Upptagningsområdet för teamet är Trelleborg, Vellinge och Svedala. Samverkande är Trelleborgs lasarett, Palliativ vård och ASIH, upphandlad läkarbil, ambulans, privata och offentliga vårdcentraler och andra vårdaktörer som finns i området som exempelvis kommunens vård- och omsorgsförvaltning. 

  Vilka lokaler teamet ska utgå från är ännu inte klart. Tillgängligt vardagar kl. 8–17. Läkartillgänglighet dygnet runt genom upphandlad läkarbil. Start senast 2024-06-01.

 • Upptagningsområdet för detta team är kommunerna Sjöbo, Ystad, Tomelilla, Simrishamn och Skurup. De vårdaktörer som ingår är Lasarettet i Ystad, Capio närsjukhus Simrishamn, upphandlad läkarbil, ambulans, privata och offentliga vårdcentraler samt vård-och omsorgsförvaltningarna i respektive kommun.

  Teamet utgår från Kyrkogårdsgatan 23, Ystad. Tillgänglighet vardagar kl. 7–19, helger kl. 8–16. Läkartillgänglighet dygnet runt genom upphandlad läkarbil och samverkan med Lasarettet i Ystad. Start 2024-01-08.

 • Upptagningsområdet för teamet är Ängelholm, Båstad, Höganäs, Klippan, Åstorp och Örkelljunga. Samverkande är Ängelholms sjukhus, Palliativ vård och ASIH nordvästra, upphandlad läkarbil, ambulans, privata och offentliga vårdcentraler och andra vårdaktörer som finns i området som exempelvis kommunens vård- och omsorgsförvaltning. 

  Vilka lokaler teamet ska utgå från är ännu inte klart. Tillgängligt vardagar kl. 8–17. Läkartillgänglighet dygnet runt genom upphandlad läkarbil. Start senast 2024-06-01.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.