Projekt

Pilot Taligenkänning påbörjades februari 2018 som övergick i två införandeprojekt vilka avslutades i mars 2020.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.