Oral lichen planus

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Rekommenderade läkemedel

Behandling/tillstånd Substans Preparat/generika
Kortikosteroid
  triamcinolon Triamcinolon APL

Terapiråd

Glukokortikoider för lokal behandling i munhålan kan förskrivas vid symtomgivande oral lichen planus (1, 2).

Flera olika preparat har provats för palliativ lokalbehandling av symtomgivande oral lichen planus, till exempel kortikosteroider, ciklosporiner och retinoider. Symtomlindring efter behandling med triamcinolon (grupp II­-steroid) och klobetasol (grupp IV-­steroid) har rapporterats men placebokontrollerade studier saknas.

 • Icke symtomgivande förändringar behöver inte behandlas
 • Förbättrad munhygien bidrar till en lindrigare symtombild
 • Lokala kortikosteroider är förstahandsalternativ vid symtom
   

Läkemedelsbehandling

Rekommenderade läkemedel:

 • Triamcinolon APL

Man bör använda lägsta effektiva dos. Vid lindriga förändringar kan Triamcinolon APL munhålegel eller munhålepasta 0,1 % användas. Svårare fall bör behandlas med Klobetasol APL munhålegel 0,025 % vid specialistklinik eller i samråd med specialist i orofacial medicin eller käkkirurgi (3).

Allmänt

Oral lichen planus är en av de vanligaste intraorala inflammatoriska slemhinneförändringarna. Orsaken är inte känd. Tillståndet är kroniskt och kännetecknas av perioder med återkommande symtom.

Förändringen kan bestå av vita, icke-avskrapbara papler som ofta är sammanbundna med tunna linjer. Lesionen kan ha rodnade, erythematösa inslag och ibland också ulcerösa områden. Den vanligaste lokalisationen är posteriort i kindens slemhinna, ofta bilateralt.

Lichenoida kontaktreaktioner (LKR) har ett kliniskt och histologiskt utseende som är identiskt med OLP och diagnoserna skiljer sig endast åt beträffande lokalisationen av slemhinneförändringen. Vid LKR är förändringen lokaliserad i direkt anslutning till något specifikt tandlagningsmaterial. Vid denna typ av förändringar bör man överväga allergiutredning och selektivt materialbyte i stället för farmakologisk behandling.

 1. Lodi G, Manfredi M, Mercadante V, Murphy R, Carrozzo M. Interventions for treating oral lichen planus: corticosteroid therapies. Cochrane Database of Systematic Reviews 2020, Issue 2. Art. No.: CD001168. DOI: 10.1002/ 14651858.CD001168.pub3.
 2. Lo Muzio L, della Valle A, Mignogna MD, Pannone G, Bucci P, Bucci E, Sciubba J. The treatment of oral aphthous ulceration or erosive lichen planus with topical clobetasol propionate in three preparations: a clinical and pilot study on 54 patients. J Oral Pathol Med 2001 Nov;30(10):611-7.
 3. Lo Muzio L, della Valle A, Mignogna MD, Pannone G, Bucci P, Bucci E, Sciubba J. The treatment of oral aphthous ulceration or erosive lichen planus with topical clobetasol propionate in three
  preparations: a clinical and pilot study on 54 patients. J Oral Pathol Med 2001 Nov;30(10):611-7.

Publicerat: 2024-01-02
Faktaägare: Läkemedelsrådet i Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.