Hjälpmedelsanvisningar - rörelsenedsättning

Här hittar du hjälpmedelsanvisningar för rörelsenedsättning som du som förskrivare är skyldig att följa.

Ändrad anvisning för eldriven rullstol med manuell styrning (scooter)

Från och med 1 maj 2024 höjs gränsen för antal körtimmar som patienten ska nå upp i årligen för att kunna behålla sin scooter från 20 timmar till 60 timmar. Ändringen gäller patienter från 20 år.

Beslutet har fattats av Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden och grundar sig på en utredning för att minska kostnaderna för hjälpmedel som inte används i tillräcklig omfattning.

Information om ISO-standard 2022

En ny uppdatering av ISO-standarden har släppts, ISO 2022. IT systemet Sesam är uppdaterat enligt den nya version. Uppdatering av anvisningarna kommer att dröja. Vi ber er därför vara uppmärksamma på att vissa ISO-koder i anvisningarnas indelning inte stämmer med Sesams ISO-kod under en tid framöver. Det går att läsa ut information om hjälpmedel i själva texten. Vi tackar för ert tålamod och kommer att uppdatera anvisningarna så snart vi kan.

Specifika riktlinjer

 • Kostnadsansvar

  Region Skåne delar ansvaret för individuellt förskrivna hjälpmedel inom område Hjälpmedel vid rörelsenedsättning med Skånes kommuner. 

  Under respektive ISO-kod framgår för vilken åldersgrupp Region Skåne har kostnadsansvar på följande sätt:

  • Region Skåne har kostnadsansvar för patienter 0-20 år, enligt anvisning.
  • Region Skåne har kostnadsansvar för patienter i alla åldrar, enligt anvisning.

  Verksamhetschefens ansvar

  • Verksamhetschef utser förskrivare och ansvarar för att de yrkeskategorier som utses har förskrivningsrätt för aktuellt hjälpmedel.
  • Verksamhetschef har ansvar för att utsedda förskrivare har kunskap om förskrivningsprocessen och ska se till att nya förskrivare  genomgår Socialstyrelsens webbaserade förskrivarutbildning – förskrivning av hjälpmedel, innan första förskrivning görs.

  Patientens ansvar

  Patienten ansvarar för lånade hjälpmedel.

  Förskrivaren lämnar dokumentet till patienten för underskrift, första gången ett hjälpmedel förskrivs och gäller för framtida förskrivningar 5 år framåt. Förskrivaren lämnar det underskrivna dokumentet till hjälpmedelsmottagningen.

  Mer information om ansvar vid förskrivning av medicintekniska produkter

04 - Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling

05 - Hjälpmedel för träning av färdigheter och förmågor

09 - Hjälpmedel för personlig vård och skydd

12 - Hjälpmedel vid förflyttning och aktiviteter relaterade till personlig rörlighet och transport

18 - Hjälpmedel för utrustning och anpassning av bostäder och andra lokaler

24 - Hjälpmedel för hantering och transport av produkter

Dokument och blanketter

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.