Klamydia

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Rekommenderade läkemedel

Behandling/tillstånd Substans Preparat/generika
Klamydia
  doxycyklin doxycyklin

Terapiråd

Klamydia är en anmälningspliktig sjukdom och smittspårning lagstadgad. Denna smittspårning bör lämpligen utföras av specialutbildad personal.

Behandling för vuxna

Förstahandsbehandling vid okomplicerad klamydia är doxycyklin 100 mg x 2 i 7 dagar. Fast partner till klamydiapositiv kan erbjudas behandling men först efter provtagning.

Som andrahandsbehandling rekommenderas azitromycin 500 mg första dagen och 250 mg i ytterligare 4 dagar.

Vid graviditet

Vid graviditet rekommenderas:

  • i första trimestern doxycyklin
  • i andra och tredje trimestern azitromycin.

Under hela graviditeten kan amoxicillin 500 mg x 3 i 7 dagar ges. Kontrolltest 4 veckor efter avslutad behandling ska göras vid graviditet för att konfirmera utläkning (1).

Att beakta vid behandling

Azitromycin givet som 1 g i engångsdos bör undvikas på grund av risk för utveckling av makrolidresistens hos bakterien Mycoplasma genitalium (1,2,3).

Allmänt

Klamydia är en lågsymtomatisk infektion. Subjektiva symtom saknas hos över 50 % av de smittade. Om symtom förekommer är det hos män i form av uretritbesvär såsom sveda och flytning. Kvinnor kan få uretritbesvär och/eller cervicit med ökad flytning och eventuellt mellanblödningar.

Komplikationer i form av uppåtstigande infektioner ger hos kvinnor salpingit med risk för sterilitet, extrauterin graviditet och långdragna smärttillstånd. Uppåtstigande infektioner hos män kan ge epididymiter som oftast är ensidiga.

Andra komplikationer är proktit, konjunktivit och reaktiva artriter (4).

Diagnostiken innefattar klinisk undersökning, mikroskopering och provtagning med molekylärbiologiska metoder såsom Polymerase chain reaction (PCR) och transcription mediated amplification (TMA). Dessa tester har hög sensitivitet och lämpar sig väl för självprovtagning (5). Symtomfria personer kan rekommenderas att testa sig via 1177.

Klamydia (1177.se)

Vid testning för klamydia med TMA­-test analyseras även för gonorré. Om gonorré-testet utfaller positivt ska patienten remitteras till STI-mottagning för vidare handläggning. Provtagning utgörs av förstaportionsurin hos personer med penis samt prov för vaginalsekret hos personer med vagina. Överväg även svalg- och analtestning.

  1. Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi (SSDV:s) rekommendationer för behandling av sexuellt överförbara infektioner (STI) uppdaterad, version 5, 2019.
  2. Geisler WM, Uniyal A, Lee JY, Lensings S, Johnson S et al. Azithromycin versus Doxycycline for urogenital Chlamydia trachomatis infection. N Engl J Med 2015;373:2512-2521.
  3. Brunham RC, Gottlieb SL, Paavonen J, Pelvic inflammatory disease. N Engl J Med 2015;372:2039-2048.
  4. Low N, Egger M, Sterne JA, Harbord RM, Ibrahim F et al. Incidence of severe reproductive tract complications associated with diagnosed genital chlamydial infection: the Uppsala Women’s Cohort Study. Sex Transm Infect. 2006;82:212-8
  5. Kumamoto Y, Matsumoto T, Fujisawa M, Arakawa S. Detection of Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae in urogenital and oral specimens using the cobas® 4800, APTIMA Combo 2® TMA, and ProbeTec™ ET SDA assays. Eur J Microbiol Immunol (Bp). 2012;2:121-7.

Publicerat: 2024-01-02
Faktaägare: Läkemedelsrådet i Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.