Läkemedelsförråd - kommunal hemsjukvård

I samtliga Skånes kommuner finns ett eller flera läkemedelsförråd. Dessa innehåller de viktigaste och vanligaste läkemedlen som patienten kan behöva i akuta situationer.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter