Läkemedelsförråd - kommunal hemsjukvård

I samtliga Skånes kommuner finns ett eller flera läkemedelsförråd. Dessa innehåller de viktigaste och vanligaste läkemedlen som patienten kan behöva i akuta situationer.

Här kan du läsa mer om hanteringen av läkemedelsförråd inom kommunal hemsjukvård:

Läkemedelsförråd - kommunal hemsjukvård (pdf)

Läkemedelsförrådslista (pdf)

Observera. På grund av fukt- och ljuskänslighet kan inte upphandlat Penomax delas i Dosett. Selexid kan beställas men då måste "Får ej bytas" anges annars byts det automatiskt till Penomax.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter