Kommunala basläkemedelsförråd och Generella direktiv

I alla Skånes kommuner finns ett eller flera basläkemedelsförråd. De kan även finnas hos privata aktörer som en kommun köper vårdplatser av. Basläkemedelsförråden ska innehålla de viktigaste och vanligaste läkemedlen som en patient kan behöva i akuta situationer.

Läkemedel i de kommunala basläkemedelsförråden

Innehållet i de kommunala basläkemedelsförråden är samma över hela Skåne. Innehållet baseras på en sortimentslista som är fastställd av Läkemedelsrådet i Region Skåne och som revideras årligen och löpande vid behov.

Generella direktiv

Läkemedelsrådet i Skåne tar varje år fram förslag till Generella direktiv för läkemedelsanvändning i kommunal hälso-och sjukvård. En sjuksköterska ska göra en behovsbedömning innan läkemedlen får ges till en patient.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.