Läkemedelsförråd - kommunal hemsjukvård

I samtliga Skånes kommuner finns ett eller flera läkemedelsförråd. Dessa innehåller de viktigaste och vanligaste läkemedlen som patienten kan behöva i akuta situationer.

Här kan du läsa mer om hanteringen av läkemedelsförråd inom kommunal hemsjukvård:

Läkemedelsförråd - kommunal hemsjukvård (pdf)

Läkemedelsförrådslista (pdf)

Observera. På grund av fukt- och ljuskänslighet kan inte upphandlat Penomax delas i Dosett. Selexid kan beställas men då måste "Får ej bytas" anges annars byts det automatiskt till Penomax.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter