Samverkan

AKO Skånes uppgift är att medverka till att skapa rutiner så att Region Skånes olika verksamheter var för sig används gemensamt på bästa sätt.

Målet är att det ska finnas smidiga vårdprocesser mellan primärvård och specialiserad vård i hela Skåne, särskilt inom områden med stora kontaktytor mellan specialiserad vård och primärvård.

Ansvarsfördelning och remisshantering

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter