Samverkan

AKO Skånes uppgift är att medverka till att skapa rutiner så att Region Skånes olika verksamheter var för sig används gemensamt på bästa sätt.

Målet är att det ska finnas smidiga vårdprocesser mellan primärvård och specialiserad vård i hela Skåne, särskilt inom områden med stora kontaktytor mellan specialiserad vård och primärvård.

Ansvarsfördelning och remisshantering

 • Justerad nivåstrukturering vid behandling av osteoporospatienter med denosumab

  Behandling med denosumab inom primärvården i Region Skåne (pdf)

 • Medicinsk service

  Huvudregeln är att respektive vårdnivå svarar för remisser till medicinsk service inom sitt kompetensområde.

  Överföring av vårdansvar

  Överföring av vårdansvar från en enhet till en annan sker alltid via remiss och mottagande enhet har att bedöma om den kan ta över vårdansvaret eller inte.

  Om ansvar överförs måste också vårdcentralen ha kunskap om den patient och de behov som gäller, både kring vad och hur tidigare vård erbjudits samt patientens eventuella behov av hjälpmedel och särskilda förbrukningsvaror.

  Primärvårdsläkaren ska inte ta emot utremittering av patienter om hen inte har kompetens och erfarenhet.

  Skicka inte remisser till företagshälsovården

  Observera att det inte är möjligt att skicka remiss till företagshälsovård. All kontakt med företagshälsovården ska gå genom arbetsgivaren eftersom det är den som begär stöd och betalar för insatsen. Skickas remiss eller patient till Företagshälsovården innebär det ett fördröjt omhändertagande av vårdsökande och extra arbete för både vårdcentral och företagshälsovården. 

  Angående remisshantering vid misstanke om skelettskada

  1. Om ingen skelettskada eller annan skelettpatologi kan påvisas går svaret till inremitterande läkare.
  2. Om inremitterande läkare trots svaret ingen skelettskada eller annan skelettpatologi, ändå misstänker en akut ortopedisk problematik som kräver skyndsam handläggning, skrivs samtidigt med röntgenremissen en remiss till ortopedakuten med specifik frågeställning, exempelvis ”båtbensfraktur”, ulnar kollateralligamentskada” eller ”rotatorcuffruptur”. Remiss skickas med patienten.
  3. Vid skelettskada hänvisar röntgenavdelningen till akutmottagningen.
  4. Kontakta gärna ortopedkonsult i krångliga fall.
  5. Misstänker allmänläkaren ett ortopediskt tillstånd som inte kräver omedelbart behandling kan hen ta kontakt med ortopedkonsult och diskutera om en tid inom 1-2 veckor eller annan instans som till exempel knämottagning, idrottskadeenhet.

  Regelverk för remisshantering i Region Skåne

 • Konsulttelefon öppenvårdspsykiatrin Malmö

  • Fosievägen: måndagar klockan 11.00-12.00, telefonnummer: 0724-624225
  • Drottninggatan: torsdagar klockan 11.00-12.00, telefonnummer: 0724-624257

  Urologkonsultationer för primärvården

  • måndag - torsdag klockan 13.00-15.30, fredag klockan 10.00-12.00
  • VO Urologi SUS, telefonnummer: 040-33 23 61

  Utökade tider för konsultstöd Minneskliniken i Malmö

  Även följande tider finns för telefonkonsult:

  • Måndag, tisdag, torsdag klockan 13.00-14.30
  • fredag klockan 09.00-10.30.

  Möjlighet finns även att boka konsulttid inom en vecka, måndag, tisdag och torsdag klockan 15.00-16.00 och fredag 11.00-12.00. Tiderna bokas via sekreterare på Minneskliniken, telefonnummer 040-33 13 34 vardagar 08.00-11.30.

  Ny kontaktväg till Cancerrehabiliteringsmottagning SUS

  Om frågor dyker upp i samband med rehabilitering av patienter som erhåller/erhållit onkologisk behandling kan Cancerrehabiliteringsmottagningen kontaktas direkt via e-postadressen adm.cancerrehab.sus@skane.se. E-postmeddelandet bör innehålla frågeställning, med vilken profession kontakt önskas, telefonnummer och förslag på tid när frågeställaren kan nås. Om frågan gäller en specifik patient måste personuppgifter skickas via säker e-post.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.