Kvalitetsregister

Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav på att hälso- och sjukvården kvalitetssäkrar sin verk­samhet. De nationella kvalitetsregistren är en viktig del i detta arbete.

Sammanställda uppgifter från registren kan bland annat användas för att jämföra olika vårdgivare eller som källa för forskning.

Befintliga kvalitetsregister hittar du under Vårdriktlinjer

Om kvalitetsregister

Inrättande och rapportering

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!