Kvalitetsregister

Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav på att hälso- och sjukvården kvalitetssäkrar sin verk­samhet. De nationella kvalitetsregistren är en viktig del i detta arbete.

Sammanställda uppgifter från registren kan bland annat användas för att jämföra olika vårdgivare eller som källa för forskning.

Befintliga kvalitetsregister hittar du under Vårdriktlinjer

Om kvalitetsregister

Inrättande och rapportering

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter