Verksamhetsförlagd utbildning Primärvård

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i primärvården ska erbjudas olika studentkategorier. Detta görs i samarbete med Malmö Universitet, Högskolan Kristianstad samt Lunds Universitet. Ansvarig för planeringen av praktikplatserna via Praktikplatsportalen (PPP) är Primärvårdens utbildningsenhet (PUE).

Support för Praktikplatsportalen (PPP)

Kontakt: vfu@skane.se

För frågor kring utbetalning gällande VFU-ersättning för privata vårdenheter kontakta Serviceportalen på telefonnummer 040-623 9000.

Mer om VFU primärvård

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.