Verksamhetsförlagd utbildning Primärvård

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i primärvården ska erbjudas olika studentkategorier.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.