Asylsökande och papperslösa

Patientavgifter för asylsökande och papperslösa.

Det är samma patientavgifter för papperslösa som för asylsökande. Asylsökande och papperslösa har inte rätt till högkostnadsskydd och frikort. Patientavgifter för asylsökande regleras i Förordningen (1994:362) och för papperslösa gäller Lag (2013:407). 

Asylsökande

För att få subventionerad vård ska den asylsökande uppvisa ett giltigt LMA-kort för utlänning i Sverige, utfärdat av Migrationsverket.

LMA-kortet är försett med foto, personuppgifter och ett dosnummer och styrker att personen är asylsökande.

Digitalt LMA-kort

2022 införde Migrationsverket nya LMA-kort. Dessa kort uppdateras digitalt och ger alltid aktuell information om giltighetstid. De gamla LMA-korten kommer succesivt att fasas ut.

Papperslös

Papperslösa är personer som saknar tillstånd att vistas i landet. Personen kan ha identitetshandlingar som pass, id-kort eller motsvarande.

Asylsökande och papperslösa under 18 år har rätt till

 • Fullständig hälso- och sjukvård samt tandvård
 • Hälsoundersökning enligt Region Skånes tillämpningar

Asylsökande och papperslösa som har fyllt 18 år har rätt till

 • Hälsoundersökning enligt Region Skånes tillämpningar
 • Omedelbar vård och vård som inte kan anstå
 • Mödrahälsovård
 • Förlossningsvård
 • Preventivmedelsrådgivning
 • Vård vid abort
 • Vård och åtgärder enligt Smittskyddslagen (2004:168)

Patientavgifter för vårdcentral under 20 år

Patienter under 20 år har avgiftsfri vård.

Patientavgifter för vårdcentral 20-84 år

 • Läkarbesök: 50 kronor
 • Sjukvårdande behandling: 25 kronor

För planerad vård betalar asylsökande och papperslösa hela vårdkostnaden (regionala priser). Det gäller för både läkarbesök och sjukvårdande behandling

Patientavgifter för sjukhus och specialistmottagningar

Gäller omedelbar vård och vård som inte kan anstå, även återbesök  tills patienten är färdigbehandlad, inklusive eventuella besök efter utskrivning.

Patienten betalar en lägre patientavgift om det finns remiss från läkare/tandläkare med ersättning från Region Skåne. Den lägre avgiften gäller tills patienten är färdigbehandlad inklusive besök efter utskrivning.

 • Läkarbesök (med remiss): 50 kronor
 • Besök till annan personal än läkare (med remiss): 25 kronor
 • Hembesök (med remiss): Samma som ovan
 • Läkarbesök (utan remiss): 300 kronor
 • Sjukvårdande behandling (utan remiss): 200 kronor
 • Hembesök (utan remiss): Samma som ovan
 • Besök på akutmottagning (med remiss): 50 kronor
 • Besök på akutmottagning (utan remiss): 400 kronor

Patienter under 20 år har avgiftsfri vård.

För planerad vård gäller utomlänsavgift för både läkarbesök och sjukvårdande behandling.

Patientavgifter för slutenvård

För slutenvård betalar patienten 0 kronor.

Avgiftsfria besök/vårdtillfällen

 • Omedelbar vård och vård som inte kan anstå till de som fyllt 85 år
 • Vård vid BMM och BVC
 • Remiss från BMM och BVC
 • Förlossningsvård
 • Vård enligt smittskyddslagen
 • Hälsoundersökning
 • Slutenvård

Avgift för uteblivet besök

 • Läkarbesök på vårdcentral: 100 kronor
 • Sjukvårdande behandling på vårdcentral: 50 kronor
 • Läkarbesök hos specialist (med remiss): 100 kronor
 • Sjukvårdande behandling hos specialist (med remiss): 50 kronor
 • Läkarbesök hos specialist (utan remiss): 600 kronor
 • Sjukvårdande behandling hos specialist (utan remiss): 400 kronor

Tandvård

 • Besök hos tandläkare inom Folktandvården (över 18 år): 50 kronor
 • Besök hos privat tandläkare med regionavtal (över 18 år): 50 kronor
 • Barn under 18 år: 0 kronor

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.