Asylsökande och papperslösa

Patientavgifter för asylsökande och papperslösa.

Det är samma patientavgifter för papperslösa som för asylsökande. Asylsökande och papperslösa har inte rätt till högkostnadsskydd och frikort. Patientavgifter för asylsökande regleras i Förordningen (1994:362) och för papperslösa gäller Lag (2013:407). Definition asylsökande och papperslösa.

Asylsökande ska visa upp LMA-kort
För att få subventionerad vård ska den asylsökande uppvisa ett giltigt tillfälligt LMA-kort för utlänning i Sverige, utfärdat av Migrationsverket.

LMA-kortet är försett med foto, personuppgifter och ett dosnummer som kan identifiera den asylsökande.

Papperslösa är personer som saknar tillstånd att vistas i landet. Personen kan ha identitetshandlingar som pass, id-kort eller motsvarande.

Asylsökande och papperslösa under 18 år har rätt till:

 • Fullständig hälso- och sjukvård samt tandvård
 • Hälsoundersökning enligt Region Skånes tillämpningar

18 år och äldre

Asylsökande och papperslösa som har fyllt 18 år har rätt till:

 • Hälsoundersökning enligt Region Skånes tillämpningar
 • Omedelbar vård och vård som inte kan anstå
 • Mödrahälsovård
 • Förlossningsvård
 • Preventivmedelsrådgivning
 • Vård vid abort
 • Vård och åtgärder enligt Smittskyddslagen (2004:168)

Patientavgifter för vårdcentral 20-84 år

Läkarbesök 50 kr
Sjukvårdande behandling 25 kr

För planerad vård betalar asylsökande och papperslösa hela vårdkostnaden (regionala priser). Det gäller för både läkarbesök och sjukvårdande behandling:

Patientavgifter för sjukhus och specialistmottagningar

Gäller omedelbar vård och vård som inte kan anstå, även återbesök  tills patienten är färdigbehandlad, inklusive eventuella besök efter utskrivning.

Patienten betalar en lägre patientavgift om det finns remiss från läkare/tandläkare med ersättning från Region Skåne. Den lägre avgiften gäller endast för första besöket. 

Läkarbesök (med remiss ) 50 kr
Besök annan personal än läkare (med remiss ) 25 kr
Hembesök (med remiss ) Samma som ovan
Läkarbesök (utan remiss) 300 kr
Sjukvårdande behandling (utan remiss) 200 kr
Hembesök (utan remiss) Samma som ovan

För planerad vård gäller utomlänsavgift för både läkarbesök och sjukvårdande behandling.

Avgiftsfria besök/vårdtillfällen

 • Omedelbar vård och vård som inte kan anstå till de som fyllt 85 år
 • Vård vid BMM och BVC
 • Remiss från BMM och BVC
 • Förlossningsvård
 • Vård enligt smittskyddslagen
 • Hälsoundersökning
 • Slutenvård

Avgift för uteblivet besök

Läkarbesök på vårdcentral 100 kr
Sjukvårdande behandling på vårdcentral 50 kr
Läkarbesök hos specialist (med remiss) 100 kr
Sjukvårdande behandling hos specialist (med remiss) 50 kr
Läkarbesök hos specialist (utan remiss) 600 kr
Sjukvårdande behandling hos specialist (utan remiss) 400 kr

Tandvård

Besök tandläkare (Folktandvården) 50 kr
Besök privata tandläkare med avtal 50 kr

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter