Asylsökande och papperslösa

Patientavgifter för asylsökande och papperslösa.

Det är samma patientavgifter för papperslösa som för asylsökande. Asylsökande och papperslösa har inte rätt till högkostnadsskydd och frikort. Patientavgifter för asylsökande regleras i Förordningen (1994:362) och för papperslösa gäller Lag (2013:407). 

Asylsökande

För att få subventionerad vård ska den asylsökande uppvisa ett giltigt LMA-kort för utlänning i Sverige, utfärdat av Migrationsverket.

LMA-kortet är försett med foto, personuppgifter och ett dosnummer och styrker att personen är asylsökande.

Nytt digitalt LMA-kort från den 1 januari 2022

1 januari 2022 införde Migrationsverket nya LMA-kort. De nya korten uppdateras digitalt och ger alltid aktuell information om giltighetstid.

De gamla LMA-korten kommer succesivt att fasas ut. 

Information finns på Migrationsverkets hemsida 

Papperslös

Papperslösa är personer som saknar tillstånd att vistas i landet. Personen kan ha identitetshandlingar som pass, id-kort eller motsvarande.

Asylsökande och papperslösa under 18 år har rätt till

 • Fullständig hälso- och sjukvård samt tandvård
 • Hälsoundersökning enligt Region Skånes tillämpningar

Asylsökande och papperslösa som har fyllt 18 år har rätt till

 • Hälsoundersökning enligt Region Skånes tillämpningar
 • Omedelbar vård och vård som inte kan anstå
 • Mödrahälsovård
 • Förlossningsvård
 • Preventivmedelsrådgivning
 • Vård vid abort
 • Vård och åtgärder enligt Smittskyddslagen (2004:168)

Patientavgifter för vårdcentral 20-84 år

 • Läkarbesök - 50 kr
 • Sjukvårdande behandling - 25 kr

För planerad vård betalar asylsökande och papperslösa hela vårdkostnaden (regionala priser). Det gäller för både läkarbesök och sjukvårdande behandling:

Patientavgifter för sjukhus och specialistmottagningar

Gäller omedelbar vård och vård som inte kan anstå, även återbesök  tills patienten är färdigbehandlad, inklusive eventuella besök efter utskrivning.

Patienten betalar en lägre patientavgift om det finns remiss från läkare/tandläkare med ersättning från Region Skåne. Den lägre avgiften gäller endast för första besöket. 

 • Läkarbesök (med remiss) - 50 kr
 • Besök till annan personal än läkare (med remiss) - 25 kr
 • Hembesök (med remiss) - Samma som ovan
 • Läkarbesök (utan remiss) - 300 kr
 • Sjukvårdande behandling (utan remiss) - 200 kr
 • Hembesök (utan remiss) - Samma som ovan
 • Besök på akutmottagning (med remiss) 50 kr
 • Besök på akutmottagning (utan remiss) 400 kr

För planerad vård gäller utomlänsavgift för både läkarbesök och sjukvårdande behandling.

Avgiftsfria besök/vårdtillfällen

 • Omedelbar vård och vård som inte kan anstå till de som fyllt 85 år
 • Vård vid BMM och BVC
 • Remiss från BMM och BVC
 • Förlossningsvård
 • Vård enligt smittskyddslagen
 • Hälsoundersökning
 • Slutenvård

Avgift för uteblivet besök

 • Läkarbesök på vårdcentral - 100 kr
 • Sjukvårdande behandling på vårdcentral - 50 kr
 • Läkarbesök hos specialist (med remiss) - 100 kr
 • Sjukvårdande behandling hos specialist (med remiss) - 50 kr
 • Läkarbesök hos specialist (utan remiss) - 600 kr
 • Sjukvårdande behandling hos specialist (utan remiss) - 400 kr

Tandvård

 • Besök hos tandläkare inom Folktandvården (över 18 år) - 50 kr
 • Besök hos privat tandläkare med regionavtal (över 18 år) – 50 kr
 • Barn under 18 år – 0 kr

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.