Stöd i arbetet med fler bokningsbara tider

Alla vårdverksamheter i Region Skåne ska erbjuda invånarna möjligheten att boka tider i vården via 1177 tidbokning.

Regiondirektören har beslutat att alla verksamheter ska, där det är möjligt, se till att invånarna kan boka, omboka och avboka tider i vården via 1177 tidbokning.

Beslutet innebär bland annat att minst hälften av tiderna ska vara möjliga för invånaren att boka på egen hand via 1177 tidbokning. Detta kan göras på flera sätt, antingen bokar invånaren själv in sig eller så skickar vården en öppen kallelse med möjlighet att boka tid under en begränsad tidsperiod. I nuläget går det att skicka en öppen kallelse från Pasis, men inte från PMO. I SDV kommer det vara möjligt att skicka en öppen kallelse. 

Öppen kallelse är det viktigaste verktyget för att öka antalet bokningsbara tider inom specialistvården.

RD-beslut: RD inriktningsbeslut avseende införande tidbok och gemensam servicenivå av digitala tjänster inom hälso- och sjukvården (pdf)

Stöd i arbetet

Som hjälp i arbetet med att öka antalet bokningsbara tider och nå målen finns ett stödmaterial med information om bakgrund, förutsättningar och tips för genomförande. Använd hela materialet eller välj ut de delar som passar för din verksamhet.

Stöd i arbetet med 1177 tidbokning (pptx)

Så här jobbar ni för att skapa fler bokningsbara tider i 1177 tidbokning

Innan din verksamhet kommer igång med fler bokningsbara tider i 1177 tidbokning finns det en del saker som kan vara bra att tänka på och vissa saker som behöver finnas på plats.

Förutsättningar:

  • Tidbokningssystemen behöver vara förberedda så att det finns tillräckligt många bokningsbara tider i dagmallarna. 
  • Schemaläggning med minst 8 veckors framförhållning.​
  • 1177 personalverktyg behöver vara förberett med ärendetyper aktiverade.
  • Medarbetarna behöver förstå hur 1177 fungerar för att kunna stötta invånaren i att bli delaktiga i sin egen vård. 
  • Ha en dialog med invånaren när det är aktuellt med öppen kallelse.

Har ni jobbat med grunden för att starta med 1177 tidbokning är det dags att tänka på vilken typ av besök ni vill att invånaren ska kunna boka själv. Fundera på vilken typ av besök eller vilken patientgrupp öppen kallelse passar för.

Det kan vara klokt att börja i liten skala med en begränsad patientgrupp, en profession eller en besökstyp. När ni har testat detta och det funkar så går det att utöka utbudet.

Ett tips är att starta med besök som är mer generella och inte kräver en viss specialist.

Kontakt

För stöd med implementeringen kontakta den som är verksamhetsansvarig för e-tjänster i din verksamhet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.