Traumatisk amputation

Information om traumatisk amputation.

Tiden till replantation av en kroppsdel är en viktig faktor, då ischemi uppstår i den amputerade kroppsdelen. För att minska skador i vävnaden ska den skadade kroppsdelen hållas sval/kall. Replantation görs endast framgångsrikt på övre extremitet. Dock skall även traumatiskt amputerad nedre extremitet hanteras enligt nedan eftersom hudtransplantation från amputatet kan bli mycket värdefullt vid primär amputation (gäller såväl amputerad arm som ben, inklusive sargade amputat).

Omhändertagande av amputerad kroppsdel

 1. Amputerad kroppsdel lindas in i steril kompress eller duk som är fuktad med isoton lösning, NaCl alternativt Ringer-Acetat.
 2. Paketet läggs i en plastpåse som knyts ihop.
 3. Häll kallt vatten direkt i en ny plastpåse och lägg hela "amputationspaketet" i vattnet och knyt om.

Transportera kroppsdelen tillsammans med patienten. Vid eventuell väntan på transport kan paketet med fördel förvaras i kylskåp. Tänk på att märka amputationspaketet med ID.  

Om beslut tas att den amputerade kroppsdelen ska kasseras

 1. Använd påse av kraftig plast, lägg kroppsdelen i påsen. Om innehållet läcker mycket vätska ska även absorbent placeras i påsen, exempelvis kompresser, grönt underlägg och så vidare. Förslut påsen.
 2. Använd anvisad kartong för ”biologiskt avfall” med innerpåse och lägg ned påsen med kasserad kroppsdel.
 3. Förslut innerpåsen med säckbindartråd och följ anvisningar på kartongen.
 4. Kartongen får endast vara fylld till 2/3 delar.
 5. Förslut kartongen med tejp märkt med ”biologiskt avfall”.
 6. Om misstänkt smitta skall kartongen märkas med ”smittförande avfall”.
 7. Fyll i kontaktuppgifter om avlämnande avdelning och tid på kartongen och kontakta regionservice för avhämtning.
 8. Avfallet får förvaras högst 1 dygn i rumstemperatur!

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.