Certifieringsenkät 2024 för allergi, astma & KOL

Primärvårdens utbildningsenhet (PUE) för Allergi-, Astma- och KOL (AAK) genomför årligen en kartläggning av allergi-, astma- och KOL-mottagningar enligt uppdrag från Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning.

I samband med ifyllandet av enkäten underlättar det att ha tillgång till RSid för sjuksköterska/-or och till de som har spirometrikörkort samt e-postadresser till er i teamet.

Det inskickade formuläret ligger till grund för certifieringen av er allergi-, astma-, KOL-mottagning men bidrar även till kartläggning av hur vården ser ut i Region Skåne för dessa patientgrupper.

Vi uppskattar att ni fyller i enkäten trots att ni inte skulle uppfylla cert.kraven eller om ni inte har ngn mottagning.

Tips: Sätt en nolla (0) eller ett streck (-) i de obligatoriska rutorna där ni inte kan uppge ett svar.

Uppgifterna sammanställs av Primärvårdens utbildningsenhet (PUE) för Allergi-, Astma- och KOL

Tveka inte att kontakta oss vid frågor.

E-postadress: aak.pue.primarvarden@skane.se

Certifieringsenkät 2024

Den här funktionen kräver att din webbläsare tillåter nödvändiga cookies. Ändra inställningar i din webbläsare och försök igen, eller prova en annan webbläsare.

Ort där vårdcentralen/vårdenheten finns. (obligatorisk)
Registrerar ni i Luftvägsregistret (LVR)? Checklistan i PMO överförs automatiskt till LVR. Detta förutsätter att patienten har gett sitt medgivande och JA är markerat i medgivanderutan. (obligatorisk)Erbjuder ni tobaksavvänjning till astma -KOL patienter? (obligatorisk)Om ni har tobaksavvänjare är den diplomerad?Har någon Nationellt Spirometrikörkort hos er? (obligatorisk)


Frågor om vilka yrkeskategorier som finns i ert astma/KOL-team på enheten.

Erbjuder ni paramedicinsk kompetens vid behov?
Utrustning som ni använder på er enhet (obligatorisk)

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.