Manualer och rutiner

Här finns informationsbrev och regiongemensamma anteckningar för Melior samt olika former av rutiner och instruktioner. Här hittar du också utbildningsmaterial.

Rutindokument och manualer

Utskrivningsinformation

Dokumentation i Melior

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.