Manualer och rutiner

Här finns informationsbrev och regiongemensamma anteckningar för Melior samt olika former av rutiner och instruktioner. Här hittar du också utbildningsmaterial.

Rutindokument och manualer

Dokumentation i Melior

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter