Utbildningar

Beskrivning av innehållet i utbildningar för Laboratoriemedicin hittar du här. Därefter kan du söka utbildningstillfälle och anmäla dig i Lärportalen.

Om du loggar in via VDI, gör följande:

  1. Skriv in länken https://larportalen.skane.se i din webbläsare.
  2. Du kommer att få upp en sida från Microsoft där du ska identifiera dig med RSID@skane.se. Det är viktigt att du anger ändelsen @skane.se för att det ska bli korrekt med din inloggning.
  3. I steg 2 ska du ange RSID@skane.se samt ditt nätverkslösenord.

Vissa utbildningar finns som webbutbildningar och dem kan du genomföra när det passar dig själv.

Vi har också beställningsbara utbildningar som vi genomför efter förfrågan.

Du kan också själv föreslå ett ämne där du ser behov av utbildning. Kontakta oss då på labmedicin@skane.se.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.