Utbildningar

Beskrivning av innehållet i utbildningar för Laboratoriemedicin hittar du här. Därefter kan du söka utbildningstillfälle och anmäla dig i Utbildningsportalen.

Vissa utbildningar finns som webbutbildningar och dem kan du genomföra när det passar dig själv.

Vi har också beställningsbara utbildningar som vi genomför efter förfrågan.

Du kan också själv föreslå ett ämne där du ser behov av utbildning. Kontakta oss då på labmedicin@skane.se


Pausat pga Covid- utbildningar (pdf)

  • InterInfo - Overview | Rise 360 (articulate.com)19:
    Preanalytikutbildning och Informationsträff

Anmälan för dig som arbetar i kommunen och saknar RSid.

Se datum, tid och plats.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.