Utbildningar

Här hittar du beskrivning av innehållet i utbildningar för Laboratoriemedicin. Du kan söka utbildningstillfälle och anmäla dig i Lärportalen.

Om du loggar in via VDI

  1. Skriv in länken https://larportalen.skane.se i din webbläsare.
  2. Du kommer att få upp en sida från Microsoft där du ska identifiera dig med RSID@skane.se. Det är viktigt att du anger ändelsen @skane.se för att det ska bli korrekt med din inloggning.
  3. I steg 2 ska du ange RSID@skane.se samt ditt nätverkslösenord.

Olika typer av utbildningar

Vissa utbildningar finns som webbutbildningar och dem kan du genomföra när det passar dig själv.

Du kan också själv föreslå ett ämne där du ser behov av utbildning. Kontakta oss då på labmedicin@skane.se.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.