Recidiverande aftös stomatit

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Rekommenderade läkemedel

Behandling/tillstånd Substans Preparat/generika
Kortikosteroid
  triamcinolon Triamcinolon APL

Terapiråd

Glukokortikoider för lokal behandling i munhålan kan förskrivas vid aftösa sår (3, 4).

Rekommendation

 • Triamcinolon APL

Behandling med vissa typer av tandkräm, munsköljningsmedel, spray, gel och lösning för lokal applikation (till exempel Zendium, Sinaftin, Aftamed, Oralmedic) har i små och enstaka studier visat ge lindring hos en del patienter och någon av dessa handelsvaror brukar rekommenderas som förstahandmedel (1, 2, 4, 5).

Om detta inte hjälper kan lokal behandling med kortikosteroidpreparat provas. I enstaka studier har sårläkning visats kunna påskyndas av sådan lokal behandling, men man har inte kunnat se någon effekt på incidensen av nya sår. Lindrigare fall kan behandlas med triamcinolon (grupp II- steroid), svårare fall bör remitteras till specialist i orofacial medicin eller käkkirurgi (3).

Allmänt

Aftösa sår har ofta en typisk klinisk bild med sår som:

 • Är runda och väldefinierade, täckta av ett gulaktigt fibrinlager
 • Omges av en röd, inflammatorisk zon och är mycket känsliga för beröring
 • Ofta är lokaliserade till icke keratiniserad, rörlig slemhinna (läppar, kinder, munbotten) eller till tungans slemhinna

RAS uppträder i tre olika former.

Mindre sår (minor aphthae) svarar för cirka 85 % av fallen:

 • Enstaka sår som är mindre än 10 mm i diameter.
 • Läker spontant utan ärrbildning på 7–14 dagar.

Större sår (major aphthae) är ovanliga (cirka 10 % av fallen):

 • De är större, ofta över 10 mm i diameter.
 • Djupare och läker ofta med ärrbildning. Läkningstiden är 20–30 dagar.

Herpetiform RAS (herpetiform ulceration) är ovanligast (cirka 5 % av fallen):

 • Förekommer som 20–100 stycken, små, millimeterstora sår.
 • Kan konfluera till större, oregelbundna sårbildningar.
 • Läkning sker oftast inom 15 dagar och ärrbildning är vanligt.

Orsaken till RAS är inte klarlagd, men såren tycks kunna utlösas av mekaniskt trauma, psykisk stress och hormonella variationer (menstruation). Tillståndet kan också vara associerat med:

 • Systemsjukdomar som Crohns och Behçets sjukdom
 • Bristtillstånd (järn­, folat­, eller vitaminbrist)
 • Celiaki samt överkänslighet mot vissa födoämnen (6)
 1. Fridh G, Koch G. Effect of a mouth rinse containing amyloglucosidase and glucose oxidase on recurrent aphthous ulcers in children and adolescents. Swed Dent J. 1999;23(2-3):49-57
 2. Henricsson V, Axéll T. Treatment of recurrent aphthous ulcers with Aureomycin mouth rinse or Zendium dentifrice. Acta Odontol Scand. 1985 Mar;43(1):47-52
 3. Lo Muzio L, della Valle A, Mignogna MD, Pannone G, Bucci P, Bucci E, Sciubba J. The treatment of oral aphthous ulceration or erosive lichen planus with topical clobetasol propionate in three preparations: a clinical and pilot study on 54 patients. J Oral Pathol Med 2001 Nov;30(10):611-7.
 4. Nolan A, Baillie C, Badminton J, Rudralingham M, Seymour RA. The efficacy of topical hyaluronic acid in the management of recurrent aphthous ulceration. J Oral Pathol Med 2006 Sep;35(8):461-5.
 5. Porter SR, Al-Johani K, Fedele S, Moles DR. Randomised controlled trial of the efficacy of HybenX in the symptomatic treatment of recurrent aphthous stomatitis. Oral Dis. 2009 Mar;15(2):155-61
 6. Porter S, Scully C. Aphthous ulcers: recurrent. Clin Evid. 2005 Jun;(13):1687-94.

Publicerat: 2024-01-02
Faktaägare: Läkemedelsrådet i Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.