Arkiv- och informationshantering

Instruktioner för arkiv- och informationshantering gäller för Region Skånes samtliga förvaltningar och för andra verksamheter som genom avtal följer Region Skånes regelverk.

Instruktioner

Processer

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!