Arkiv- och informationshantering

Instruktioner för arkiv- och informationshantering gäller för Region Skånes samtliga förvaltningar och för andra verksamheter som genom avtal följer Region Skånes regelverk.

Instruktioner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter