Dysmenorré och endometrios

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Rekommenderade läkemedel

Behandling/tillstånd Substans Preparat/generika
Dysmenorré
  ibuprofen ibuprofen
  naproxen naproxen

Terapiråd

Dysmenorré

Smärtsamma menstruationer behandlas i första hand med receptfria NSAID­-preparat (ibuprofen, naproxen). Ingen signifikant skillnad i effektiviteten mellan olika NSAID-­preparat har kunnat visas.

Vid otillräcklig effekt rekommenderas hormonell behandling: kombinerade metoder, mellanpiller, hormonspiral, p-stav eller p­-spruta.

Vid hormonell behandling i form av kombinerad metod rekommenderas långcykelbehandling. Vid utebliven behandlingseffekt får patienten remitteras till gynekolog.

Endometrios

Hormonell behandling ska sättas in så tidigt som möjligt utan att diagnosen behöver bekräftas med laparoskopi. Målet är att uppnå amenorré och anovulation. Behandlingen ger smärtlindring och kan sannolikt bromsa sjukdomsförloppet.

I första hand rekommenderas att behandla med kombinerad metod, förutsatt att det inte föreligger kontraindikationer, därefter gestagener och i tredje hand GnRH-­agonist. Behandling ges inom gynekologisk specialistvård. Fysisk aktivitet och TENS har en kompletterande smärtlindrande effekt.

Allmänt

Endometrios

Endometrios ses hos 2–10 % av personer i fertil ålder. Orsaken anses vara en östrogenberoende inflammation i en ektopiskt belägen livmoderslemhinna. Patofysiologin bakom är inte helt klarlagd.

Dominerande symtom är dysmenorré, bäckensmärta och djup dyspareuni av varierande intensitet. Även tarmsymtom, cystitliknande besvär samt allmän sjukdomskänsla förekommer.

Referenser Gynekologi

Publicerat: 2024-01-02
Faktaägare: Läkemedelsrådet i Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.